Neoweb.nl

Tilburg laat burgemeester Vreeman vallen

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mjkamminga

  • *
  • 48
  • +3/-0
Tilburg laat burgemeester Vreeman vallen
« on: October 22, 2009, 10:25:18 AM »
Het politieke lot van de Tilburgse Pvda-burgemeester Ruud Vreeman hangt aan een zijden draadje. Woensdagavond zegde een meerderheid van 24 raadsleden middels een motie van afkeuring het vertrouwen in de burgervader op.

Het is nu aan commissaris van de Koningin Wim van de Donk van Noord-Brabant om zich uit te spreken over de ontstane situatie. Hij ontvangt vermoedelijk deze week de fractievoorzitters uit de Tilburgse gemeenteraad.

Vreeman kwam in opspraak omdat hij de gemeenteraad niet direct op de hoogte stelde van de overschrijding van het bouwbudget van het Tilburgse Midi Theater.

Tilburg trok in 2007 7,5 miljoen euro uit voor de verbouwing van het gebouw. Voor de exploitatie sloot de gemeente een overeenkomst met het bedrijf van acteur en ondernemer Arijan van Bavel, ofwel Adje uit de tv-show van Paul de Leeuw.

Later bleek de verbouwing 1,9 miljoen euro duurder uit te vallen. Vreeman was op de hoogte van de budgettaire problemen, maar liet het na om de raad te informeren.

Corruptie
De burgemeester verdedigde die beslissing woensdagavond in een emotioneel betoog door te schermen met de aanwijzingen van corruptie van raadslid Hans Smolders, tijdens de voorbereidingen op de bouw van een groot winkelcentrum.

Het raadslid beschuldigde de burgemeester er op zijn beurt van gunsten van de projectontwikkelaar te hebben aangenomen.

Vreeman legde uit dat hij helemaal alleen voor het dilemma kwam te staan om de raad te informeren en anderzijds zijn plicht om de integriteit en bestuurbaarheid van de stad te bewaken.

''Ik realiseerde me dat corruptie het beste gedijt in instabiele politieke verhoudingen. Een onbestuurbare stad met een integriteitsprobleem was een schrikbeeld voor me.''

Van de Donk

Hoewel de raad het verweer van de burgervader naast zich neerlegde, hoopt Vreeman een gewilliger oor te vinden bij commissaris van de Koningin Wim van de Donk.

De burgemeester verwacht dat Van de Donk zijn verweer over de instabiele politieke verhoudingen en mogelijke corruptie in de Tilburgse gemeenteraad zal laten meewegen bij het maken van een beslissing over zijn positie.

De raad kan Vreeman niet zelf uit zijn functie ontheffen, maar moet middels tussenkomst van de commissaris van de Koningin een aanbeveling tot ontslag aan de minister van Binnenlandse Zaken sturen.

Dat moet na twee weken en binnen drie maanden gebeuren nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat er een onwerkbare situatie is ontstaan, staat in artikel 61 van de gemeentewet.

Bron: nu.nl

Zie ook: Tilburgse raad wil af van burgemeester Vreeman