Neoweb.nl

Wat is het voordeel of nadeel van één Europa?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.148
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Wat is het voordeel of nadeel van één Europa?
« on: March 16, 2021, 04:59:05 PM »
Wat is het voordeel of nadeel van één Europa?

Als het om Europa gaat, heb je voor- en tegenstanders. Maar wat is nu objectief het voordeel en nadeel? En is dat wel te bepalen?
Wat kost het ons? wat levert het ons op? Wat wordt er in Europa geregeld? En waar zijn we nog souverein?

Allereerst moet je het in perspectief zien.

Hoe kunnen we als Nederland een vuist maken tegen grootmachten zoals Rusland? China? de VS? het Midden-Oosten? Afrikaanse Unie?
Beter één sterk Europa dan 27 losse landjes lijkt mij.

Daarnaast levert Europa ons ook heel veel op.
Natuurlijk moet het een keer stoppen met het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg, maar verder doet de EU prima werk voor ons.

"Wat doet de EU dan?"
In Midden- en West-Europa was er nog nooit een zo lange periode zonder oorlog. Je kan vrij gaan en staan waar je wilt in heel Europa. Als je morgen besluit om in Spanje te gaan wonen en werken, kan dat. Dankzij afspraken zijn producten in de winkel en ons voedsel van een hoogwaardig niveau en kan er niet zomaar besmet voedsel worden verhandeld. De rest van de wereld kijkt jaloers naar de hoge kwaliteit van onze samenleving.
De mensenrechten worden ook in heel Europa gewaarborgd. Vlak buiten de grenzen van Europa is dat niet meer zo vanzelfsprekend (Turkije, Rusland, Midden-Oosten etc.)
EU-landen die met één stem spreken, hebben meer invloed op het wereldwijde toneel, dan 27 onafhankelijke landjes. Je privacy rechten worden gewaarborgd, en je kan in heel Europa bellen en internetten, zonder extra kosten. De EU kan grote bedrijven die belastingen proberen te ontduiken of die onrechtmatigheden begaan, veel harder aanpakken en beboeten, dan een afzonderlijk landje zou kunnen. (denk aan de googles, facebooks van deze wereld). Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van aanpak criminaliteit. En grensoverschrijdende problemen zoals stikstof of CO2 uitstoot, kunnen in een groter verband worden opgelost. De visie van Europa is om onafhankelijk te worden van olie en gas en dus ook van landen zoals Rusland en het Midden-Oosten. Wij kunnen als continent zelfvoorzienend worden en kunnen met regelgeving ervoor zorgen dat auto's (en apparaten) steeds zuiniger en efficienter worden. In Europa kunnen afspraken worden gemaakt over de aanpak van de plastic-soep en kunnen normen worden opgelegd voor de recyclebaarheid van allerlei producten. Dankzij de EU daalt de werkloosheid in heel Europa elk jaar weer verder.

"Maar er gaat ook veel mis"
En ja, er gaat ook veel mis in Europa. De EU vraagt een serieuze bijdragen van landen. En niet elk land betaald in verhouding evenveel. Dit komt omdat sommige landen nog in ontwikkeling zijn (denk aan voormalige Oostblok-landen). Toch zal het je verbazen, hoe snel bijvoorbeeld een Polen is veranderd. Het is echt een modern land aan het worden. En wanneer de welvaart daar verder stijgt, zijn die landen ook weer een markt voor onze eigen producten. Dus heel Europa profiteert van meer welvaart.

"En Europa kost zoveel geld"
Gemiddeld besteed elk land zo'n 2% van haar begroting aan de EU. Nederland zelfs 3%. Dat lijkt veel, als je puur naar de kosten kijkt. Als je ziet wat er voor terugkomt, is het de investering meer dan waard.
De EU krijgt jaarlijks in totaal van alle landen zo'n 172 miljard euro binnen. Dat is veel geld.
Toch is onze welvaart door Europa flink gestegen. Het effect voor heel Europa is zo'n 4 tot 6% per jaar. Omdat het een tijd duurt voor de effecten zich volledig uitkristalliseren, kan de bijdrage van de goederenhandel als gevolg van de interne markt op lange termijn oplopen tot bijna 9% van het BBP van de EU als geheel, en circa 15% van het BBP in Nederland. De dienstenhandel kan daar voor de EU nog 1% aan toevoegen, en voor Nederland bijna 3%.
Dus we betalen 3%, maar krijgen er uiteindelijk jaarlijks 18% ervoor terug! Dat lijkt me een meer dan prima deal! Daarom is de EU dus een hele belangrijke motor onder onze economie. Een #NEXIT is dus zeker niet wenselijk.
En vergeet niet; van het totale budget van de EU, wordt ruim 1/3e besteed aan landbouw en de andere 1/3e voor gebiedsontwikkeling (ook in Nederland). Dus boeren, weet waar het geld vandaan komt. Zonder Europa stopt dat en zal ook exporteren een stuk lastiger/duurder worden.

"En al die Europese regels"
Ook de regeldruk vanuit Europa kan veel lijken. Maar of het nu de EU is die beleid bepaald of een nationale regering. Bepaalde zaken moeten gewoon goed geregeld worden. En met 27 landen sta je een stuk sterker qua inkoop en effectiviteit van bepaalde maatregelen. Of dat nu een uniform USB stekkertje is om telefoons op te laden, of zaken m.b.t. gifstoffen en de kwaliteit van producten.
Stel het landbouw-gif glyfosaat wordt verboden in Nederland, maar niet andere landen. Dan kan er dus nog steeds gif op gewassen ons land binnenkomen. Als je als Europa afspreekt dat glyfosaat wordt verboden, dan kan geen enkel land het meer gebruiken en is al ons voedsel schoon van deze gifstoffen.
Ook natuurbehoud is belangrijk. Als alle landen apart van elkaar regels opstellen, dan kan een land bepalen dat ze natuur niet belangrijk vinden. En alle natuur omzagen of er landbouwgrond van maken.
Als alle 27 landen dit doen, blijft er geen natuur meer over. Dit soort belangrijke thema's moet je dus in Europees verband met elkaar regelen.
Ook lozing van gifstoffen in bijvoorbeeld een rivier. Stel Duitsland loost allerlei afvalwater in de rivieren. Dan zitten wij met de gebakken peren. Vroeger ging dat echt op die manier, maar door Europa zijn dat soort zaken gewoon goed geregeld.

Conclusie
Per saldo is Europa beter dan 27 onafhankelijke landjes. Natuurlijk is de integratie nog niet perfect, maar daar wordt juist aan gewerkt.
Ook de ruwe randjes verdwijnen langzaam aan. Ik denk daarom dat Europa een prima zaak is. Er zijn vast voordelen te benoemen voor een souverein Nederland, maar de keiharde cijfers laten zien dat europa het meest oplevert. En de positieve bij-effecten, kun je nooit regelen zonder met elkaar samen te werken.