Neoweb.nl

Bron legionellabesmetting steeds beter te achterhalen

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bashanna

  • *****
  • 774
  • +55/-6
  • yourney to the future
Bron legionellabesmetting steeds beter te achterhalen
« on: November 01, 2005, 08:38:33 AM »
Bron legionellabesmetting steeds beter te achterhalen

bron:nu.nl

HAARLEM - Artsen zijn steeds beter in staat de bron van een legionellabesmetting te achterhalen. Bij een op de vier patiënten die door de bacterie longontsteking kregen, wordt nu duidelijk waar zij de ziekte hebben opgelopen. Drie jaar geleden was het nog vrijwel onmogelijk de infectiehaard te ontdekken.

Dat zegt de GGD Kennemerland die samen met het Streeklaboratorium in Haarlem een landelijk project coördineert.

De landelijke opsporing van een legionella-bron is belangrijk, omdat zo een dreigende epidemie sneller de kop ingedrukt kan worden. Op zeventien plaatsen bleek sprake van een hardnekkige legionellabacterie waar ondanks maatregelen meerdere mensen ziek zijn geworden.

Lokatie
De GGD vraagt aan legionellapatiënten in het hele land waar zij de besmetting opgelopen kunnen hebben. Bezochte sportkantines, hotels, sauna's en campings worden onderzocht. Vrijwel overal wordt legionella aangetroffen, zegt J. den Boer, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Kennemerland, maar daarmee is nog niet bekend op welke lokatie de patiënt de bacterie heeft binnengekregen die hem ziek heeft gemaakt.

Centrale databank
Omdat de besmette lokaties sinds drie jaar in een centrale databank komen, kunnen artsen nu vaststellen op welke plaatsen meerdere mensen de veteranenziekte opliepen. Tot nu toe was dit met veertig afzonderlijke GGD's moeilijk.

Sauna
Den Boer geeft als voorbeeld een sauna in Haarlem waar mensen uit zes GGD-regio's de veteranenziekte opliepen. Zonder centrale registratie zou niemand dit zijn opgevallen. Op Europese schaal werkt dit systeem al, Nederland is het eerste land dat het op nationaal niveau invoert.

Op de zeventien hardnekkige legionellahaarden bleken maatregelen die de VROM-inspectie had opgelegd geen soelaas te bieden. Hier is volgens De Boer kennelijk sprake van een agressievere bacterie die een hardere aanpak noodzakelijk maakt.

Bron van besmetting
Bij sommige patiënten wordt de diagnose gesteld op basis van een monster uit de longen. Door deze te vergelijken met monsters van de mogelijke besmettingshaarden, kan ook de bron opgespoord worden. De nationale legionellastammenbank die is aangelegd, is inmiddels de grootste van Europa.

Veteranenziekte
Legionella is de bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Het inademen van de bacterie in heel kleine druppeltjes waternevel kan tot besmetting leiden. De meeste mensen worden er niet ziek van. Wie wel ziek wordt, krijgt longontsteking.

De meest bekende legionella-uitbraak is die op de West-Friese Flora in Bovenkarspel in 1999. Daardoor kwamen uiteindelijk 32 mensen om het leven.