Neoweb.nl

Maagbacterie reduceert kans op slokdarmkanker

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sciencemike

  • **
  • 93
  • +7/-0
  • Gender: Male
Maagbacterie reduceert kans op slokdarmkanker
« on: October 09, 2008, 11:01:36 AM »
Rotterdam, 7 okt. De maagbacterie Helicobacter pylori, veroorzaker van maagontstekingen, vermindert de kans op slokdarmkanker. Dat stellen Iraanse, Engelse en Amerikaanse onderzoekers deze maand in het tijdschrift Cancer Prevention Research.

In 1982 bewezen twee Australische artsen dat H. pylori maagzweren veroorzaakt. Sindsdien krijgen veel maagpatiënten antibiotica. De laatste jaren komen er echter steeds meer aanwijzingen dat H. pylori juist beschermt tegen andere ziektes, waaronder slokdarmkanker.

De onderzoekers bekeken negentien gepubliceerde studies van in totaal 1.700 patiënten en 5.600 controles. Van al deze mensen was nagegaan of zij H. pylori in hun maagslijmvlies herbergden en of zij slokdarmkanker hadden. Er bleek een ‘robuust’ verband tussen H. pylori en een verminderde kans op adenocarcinoom, een gangbare vorm van slokdarmkanker.

Op een andere vorm van slokdarmkanker heeft de bacterie geen effect. Het verband bestaat bovendien alleen bij zogeheten CagA-plus-stammen. Deze H. pylori maken eiwitten, waaronder CagA, die zorgen voor een intieme relatie met de maagwandcellen.

Deze CagA-plus-stammen verhogen echter ook de kans op maagkanker, waarschijnlijk omdat ze de omloopsnelheid van maagwandcellen verhogen. Een commentaar in het blad wijst erop dat artsen bij patiënten met een hoog risico op slokdarmkanker beter voorzichtig kunnen zijn met het voorschrijven van antibiotica.

H. pylori leeft al ten minste 50.000 jaar met de mens samen. Mogelijk beschermt hij tegen slokdarmkanker doordat hij de toestroom van maagzuur naar de slokdarm beperkt of doordat hij andere maagbacteriën, hormonen of immuuncellen positief beïnvloedt. Dit laatste zou ook een verklaring kunnen zijn voor het vermoeden dat H. pylori ook beschermt tegen astma. De auteurs constateren dat de bacterie wegens de toegenomen hygiëne en het antibioticagebruik in het Westen bij nog maar zo’n 20 procent van de mensen gevonden wordt. In ontwikkelingslanden hebben veel meer mensen de maagbacterie nog wel. Slokdarmkanker komt in ontwikkelde landen steeds meer voor.

bron: nrc.nl
michael