Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Economie, veiligheid, micro-, macro economie, marketing, geld, betalingsvormen, beveiliging, security => Topic started by: Robert on August 07, 2008, 09:32:31 AM

Title: Economische klimaat in Nederland en de rest van de Wereld
Post by: Robert on August 07, 2008, 09:32:31 AM
Wat denkt u van het huidige economische klimaat van Nederland, Europa en de rest van de Wereld? Wat zijn de kansen? Wat zijn de gevaren?

Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van een lage dollar?
Wat doet een stijgende olieprijs met de mondiale economie? Welke kansen en bedreiginen liggen er?
Wat is het gevaar van de oplopende staatsschuld van America? Of welke kansen biedt dit?
Wat zijn de effecten van de opkomende economien zoals China en India op de wereldeconomie?
Wat is het effect van de credietcrisis? en kan daar ook voordeel uitgehaald worden?

Wat denkt u van de economie in de komende jaren?