Neoweb.nl

Naar een Sociale Economie.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline vwillers

  • *
  • 7
  • +1/-0
  • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Naar een Sociale Economie.
« on: February 23, 2007, 07:08:05 PM »
Naar een Sociale Economie.

Een Sociale Economie waarin de rijken alleen rijker kunnen worden, als de armen minder arm worden.

Het maximale netto inkomen is gekoppeld aan het minimumloon of aan de bijstandsuitkering.
Wie helpt bij het maken van de formule die deze koppeling regelt?
Factoren:  (Inter)Nationaal inkomen. Kapitaalmarkt renteā€¦.

Bijvoorbeeld:
Je kunt nooit netto nooit meer overhouden dan 7 keer het gemiddelde netto inkomen.
Mensen aan de top hebben de verantwoordelijkheid voor de mensen die het minder hebben.
Hun netto inkomen kan alleen groter worden als zij ervoor zorgen, dat iedereen het iets beter krijgt.

Een basisloon voor iedereen gelijk,
Als vervanging voor vele andere regelingen:
-   Kinderopvang of ouderschap verlof
-   Schoolgeld in de leerplichtige leeftijd
-   Studiefinanciering
-   Bijstand en WW uitkeringen
-   AOW uitkeringen
-   
Je mag gewoon naast het basisloon bijverdienen, maar hoe meer je bijverdient, hoe groter jouw bijdrage aan het basisloon.
Zit je op het gemiddelde inkomen dan is jouw bijdrage aan het basisloon net zo groot als jouw basisloon.
Verdien je meer dan het gemiddelde, dan is jouw bijdrage aan het basisloon meer dan dat je als basisloon ontvangt.
Een continue herverdeling van het Kapitaal.

Een vrij eenvoudig principe.
Hoe krijgen we dat in de Europese grondwet .

Viwi