Neoweb.nl

Biobrandstof verplicht in benzine en diesel

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

 • *****
 • 3.150
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Biobrandstof verplicht in benzine en diesel
« on: September 07, 2005, 09:05:53 AM »
Biobrandstof verplicht in benzine en diesel

bron:nu.nl

DEN HAAG - Het kabinet wil de oliemaatschappijen verplichten biobrandstoffen te mengen door benzine en diesel. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en moet Nederland minder afhankelijk worden van buitenlandse energievoorziening.

Het kabinet zal bij prinsjesdag bekendmaken hoe de verplichting eruitziet, bevestigden bronnen rond het kabinet woensdag een bericht uit de Volkskrant.

Zaterdag werd al bekend dat het kabinet volgend jaar geen accijnzen wil heffen op de biobrandstoffen. Het kabinet trekt daarvoor 70 miljoen euro uit. De verplichting voor oliemaatschappijen om de milieuvriendelijker brandstoffen bij te mengen is onderdeel van hetzelfde plan.

Offline Peter

 • *****
 • 423
 • +37/-7
 • Gender: Male
 • Meten = Weten
Re: Biobrandstof verplicht in benzine en diesel
« Reply #1 on: September 20, 2005, 02:30:26 PM »
De overheid gaat oliemaatschappijen verplichten om biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. Het kabinet wil daarmee de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en minder afhankelijk worden van de energievoorziening uit het buitenland.

Nederland loopt achter op een Europese richtlijn voor biobrandstoffen zoals biodiesel (vooral bestaande uit koolzaad) en alcohol (om in benzine te mengen). Volgens die richtlijn moet 2 procent van de brandstof bestaan uit alcohol of biodiesel, oplopend naar 6 procent in 2010.

In Nederland zit er nog helemaal geen biobrandstof in benzine en diesel. In Frankrijk en Duitsland wordt wel biobrandstof toegevoegd. Benzine en diesel gemengd met biobrandstof zijn onschadelijk voor de auto.

Shell staat niet afwijzend tegenover de maatregel, maar waarschuwt dat de winst voor het milieu voorlopig gering zal zijn. Op dit moment is het olieconcern voor het bijmengen van biobrandstof nog afhankelijk van koolzaad- en palmolie. Daarin zit weliswaar minder CO2, maar daarvoor in plaats komen andere vervuilende stoffen vrij, zoals N2O (lachgas).

In de toekomst ziet Shell wel voordelen voor het milieu. Biobrandstof gemaakt uit andere gewassen (tarwe) en houtafval, leveren minder vervuiling op. Maar deze alternatieven zijn nu nog niet beschikbaar.

Kunstmest
De Stichting Natuur en Milieu vindt dat het kabinet niet in het wilde weg biobrandstof verplicht moet stellen. "Er zijn goede en slechte soorten. In veel van de biobrandstoffen die nu worden gebruikt, zitten veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen."

Brandstof uit koolzaad en andere gewassen is duurder dan traditionele brandstof. Om het financiële nadeel te compenseren, heeft het kabinet besloten tot een accijnsvrijstelling voor biobrandstof. Volgend jaar zal die zeventig miljoen euro bedragen.

Voorlopig is de accijnsvrijstelling beperkt tot 2006. Shell kan nog niet aangeven wat het gevolg van de verplichte bijmening is voor de prijs van benzine en diesel. Maar vaststaat volgens de oliemaatschappij dat de brandstof duurder wordt, als de accijnsvrijstelling na volgend jaar weer wordt afgeschaft of beperkt. "Dan komen er aan de pomp enkele centen per liter bij."

Aanschafbelasting
Het kabinet heeft ook besloten om de aanschafbelasting (BPM) voor auto's die sterk vervuilend zijn, te verhogen. Voor zuinige voertuigen gaat de belasting omlaag. Auto's met een groen A-label krijgen een korting van 1000 euro bij een benzinemotor en 500 euro bij een dieselmotor. Wie een auto koopt met een label D tot en met G moet 135 tot 540 euro extra betalen.

De regeling voor hybride auto's, voertuigen die aangedreven worden door zowel verbrandings- als electromotoren, wordt ook aangepast. De huidige korting van 9000 euro voor A-wagens gaat omlaag naar 6000 euro. Daarvoor in de plaats krijgen auto's met een hybride B-label een korting van 3000 euro.

bron:nos.nl

Offline djmarco

 • **
 • 55
 • +12/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Biobrandstof verplicht in benzine en diesel
« Reply #2 on: September 21, 2005, 03:57:46 PM »
Dit is een origineel persbericht.

Ford Trendsetter in Europa met auto's op bio-ethanol
Amsterdam, 20 september 2005
Ford Nederland reageert met gemengde gevoelens op de plannen van het kabinet om invulling
te geven aan de EU richtlijnen met betrekking tot biobrandstoffen. Het kabinet kiest voor
een accijnsverlaging om 2% van het volume van de fossiele brandstoffen te vervangen door
biobrandstoffen in 2006. Het gaat dan over het mengen van bio-ethanol bij benzine of
biodiesel bij dieselolie. Daarnaast zal verdere innovatie gestimuleerd worden via een
subsidieregeling.
'De plannen van het kabinet om het bijmengen van fossiele brandstoffen met biobrandstoffen
te stimuleren vinden wij een goed initiatief. Het bijmengpercentage van 2% zien wij als
een begin. Ford levert in Zweden sinds vier jaar auto's die op een mengsel van 85%
bio-ethanol en 15% benzine rijden en wij willen deze auto's ook op de Nederlandse markt
introduceren. Maar daarvoor zouden de maatregelen met betrekking tot accijnsvrijstelling-
of verlaging verder doorgevoerd moeten worden', zegt René Roggen, algemeen
directeur Ford Nederland.

Ford loopt voorop met bio-ethanol aangedreven Europese autos
Ford ziet biobrandstoffen als belangrijke bijdrage om de luchtkwaliteit te verbeteren en
is in Europa toonaangevend op het gebied van door bio-ethanol aangedreven auto's. In 2001
werd de eerste generatie Ford Focus Flexi-Fuel geïntroduceerd op de Zweedse markt.
Inmiddels zijn er in Zweden ruim 15.000 Focus Flexi-Fuel rijders. In 2003 en 2004 stond
Focus voor meer dan 80 procent van de Flexi-Fuel-auto's die in Zweden werden verkocht.
Afgelopen zomer introduceerde Ford de nieuwe generatie Focus Flexi-Fuel, evenals de Focus
C-MAX Flexi-Fuel, de MPV op basis van de Focus.

De Flexi-Fuel uitvoeringen van de Focus en Focus C-MAX kunnen worden aangedreven door
bio-ethanol (E85), door benzine of door een willekeurig mengsel van beide brandstoffen in
één brandstoftank. Deze auto's zijn dus enorm flexibel, zowel wat betreft de
gebruikte technologie, als wat betreft het gebruik.
Een ander belangrijk voordeel zijn de relatieve kosten.  Ford Zweden brengt de Focus
Flexi-Fuel-technologie op de markt voor een zeer aantrekkelijke prijs. Vergeleken met
andere hoogwaardige milieuvriendelijke technologieën zijn deze relatief lage kosten
opmerkelijk.
Deze Flexi-Fuel-voertuigen zijn een enorme aanwinst. Klanten kunnen per direct beschikken
over een voertuig dat milieuvriendelijk is en toch betaalbaar, zegt René Roggen.

Milieuvoordelen
Aangezien bio-ethanol een hernieuwbare brandstof is die afkomstig is van planten (zoals
graan, suikerbieten, etc.) of biomassa (zoals houtafval), zit het belangrijkste
milieuvoordeel in de reductie van de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas dat
verantwoordelijk wordt gehouden voor het broeikaseffect.
Wanneer deze biomassa of dit plantaardig materiaal wordt gebruikt om bio-ethanolbrandstof
te maken, kan de CO2-cyclus voor een groot deel een 'gesloten cyclus' worden. Bij de
fotosynthese die in planten plaatsvindt, wordt kooldioxide geabsorbeerd. Deze komt pas
weer vrij wanneer de bio-ethanol als brandstof wordt gebruikt. Vanuit een holistisch
'well-to-wheel' perspectief kan het gebruik van bio-ethanol daarom leiden tot een
reductie van de CO2-uitstoot met 70 procent, vergeleken met een traditionele
benzinemotor.
Vergeleken met een groot aantal conventionele benzinevoertuigen staan de
Flexi-Fuel-modellen niet alleen borg voor een lagere uitstoot van CO2, maar ook van
verschillende andere schadelijke gassen, zoals stikstofoxide (NOx).

De infrastructuur ontwikkelen
De Focus en Focus C-MAX Flexi-Fuel zijn in eerste instantie leverbaar in Zweden en sinds
deze maand ook in Duitsland. Ford wil de auto's ook in andere Europese landen, waaronder
Nederland, op de markt brengen. Politieke en economische maatregelen, zoals
accijnsverlaging- of vrijstelling op bio-ethanol, gelden als belangrijke voorwaarden voor
het slagen van de introductie.
Bio-ethanol kan pas een succesvol onderdeel worden van duurzame mobiliteit wanneer er nauw
wordt samengewerkt tussen overheden, fabrikanten en de private sector.
Dankzij de intensieve samenwerking met het Zweedse Flexi-Fuel-inkoopconsortium, een
conglomeraat van overheidsinstellingen, commerciële ondernemingen en
privé-personen, kon Ford de eerste fabrikant worden die door bio-ethanol
aangedreven autos op de markt bracht in Europa. Door het groeiende verkoopaantal nam de
vraag naar bio-ethanol aan de pomp toe en inmiddels zijn er over heel Zweden verspreid
220 tankstations die het mengsel E85 verkopen.
Met deze optimale samenwerking heeft men de zogenaamde 'kip en ei' situatie kunnen
doorbreken, zegt René Roggen. Zolang er geen adequate brandstofinfrastructuur is,
gaan consumenten immers niet over tot aanschaf van dit soort voertuigen. En zolang er te
weinig van deze voertuigen rondrijden, is het niet aantrekkelijk om een
brandstofinfrastructuur tot stand te brengen. De Focus Flexi-Fuel laat zien wat er
mogelijk is als alle betrokken partijen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te
bereiken. In Nederland willen we daarom ook starten met pilot-projecten met E85 om zo de
auto's op de weg te krijgen en de interesse van klanten en brandstofleveranciers te
wekken. Teleurstellend is dat er geen concrete plannen voor het stimuleren van het
mengsel E85 lijken te zijn. Ondersteuning van de overheid in de vorm van een subsidie zou
een grote bijdrage aan het welslagen van deze projecten kunnen leveren. Er hebben zich al
een aantal gemeentes, waaronder Rotterdam, en ondernemingen bij ons gemeld om te
participeren in deze projecten. Naast deelname aan de proefprojecten zullen we binnenkort
zelf het goede voorbeeld geven en een aantal van de auto's in ons wagenpark vervangen door
Flexi-Fuel modellen. Natuurlijk willen we die auto's laten rijden op E85 en zijn daarom in
gesprek met partijen die de brandstof aan ons kunnen leveren.'

Bio-ethanol als brug naar de toekomst
Ook binnen de conventionele motortechnologie heeft Ford milieuvriendelijke ontwikkelingen
tot stand gebracht die hebben geleid tot een lager brandstofverbruik en verminderde
uitstoot. Verder zijn er hightech dieselmotoren en benzinetechnologie met directe
inspuiting ontwikkeld die minder brandstof verbruiken.

De door bio-ethanol aangedreven Focus en Focus C-MAX Flexi-Fuel vormen met hun
alternatieve brandstofvoorziening een uitstekende aanvulling op deze technologieën.
We zijn verheugd dat deze auto's nu al op de markt zijn. Ze helpen niet alleen de
milieugevolgen van mobiliteit te beperken maar maken Europa ook minder afhankelijk van
fossiele brandstoffen. Aangezien in deze modellen ook ruimte is voor waterstoftanks,
kunnen ze een overbrugging vormen naar het tijdperk van door waterstof aangedreven
voertuigen,zegt Wolfgang Schneider, Vice President Governmental and Environmental
Affairs, Ford of Europe. Hij voegt daaraan toe: [FOUT:[FOUT:.]]Via
bio-ethanoltechnologie, hybride toepassingen -zoals de micro hybrid die momenteel op de
autotentoonstelling in Frankfurt te zien is- en waterstofverbrandingsmotoren komen we
langzaam maar zeker op het spoor van een nog efficiëntere technologie, met door
waterstof aangedreven brandstofcellen. Het kan nog enige jaren of misschien wel decennia
duren voordat dit een commercieel werkbaar alternatief is, maar voor de lange termijn is
dit een veelbelovende oplossing.[FOUT:[FOUT:.]]


Voor meer informatie:
Afdeling PR Ford Nederland
Telefoon: 020-5044778/780
E-mail: pvermin@ford.com

Voor beeldmateriaal en actuele persinformatie, raadpleeg onze mediasite:
www.media.ford.com

op deze website kan je na een paar klikken ook lezen over ander duurzame oplossingen waar Ford mee bezig is
« Last Edit: September 21, 2005, 04:00:25 PM by djmarco »