Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Energie: zonnecellen, windenergie, kernfusie, biodiesel, biomassa, olie, waterstof, zeropoint => Topic started by: Robert on September 14, 2007, 01:57:32 PM

Title: 'Duurzame energiehuishouding haalbaar'
Post by: Robert on September 14, 2007, 01:57:32 PM
'Duurzame energiehuishouding haalbaar'

DEN HAAG - In Europa is een duurzame energievoorziening in 2050 haalbaar, staat in een donderdag gepubliceerd rapport van het Energie-onderzoekscentrum (ECN). In dat jaar zullen olie en gas nog slechts goed zijn voor een zeer klein deel van onze energiebehoefte.
 
Europa zal dan wel heel veel elektriciteit nodig hebben. Een klein deel kan komen van zonnepanelen in de Sahara en we zullen veel kolen gaan importeren

Het aandeel van kernenergie blijft gelijk, hetgeen betekent dat in veel Europese landen kerncentrales vervangen zullen worden door nieuwere en veiligere types.

Uitstoot
Het ECN denkt dat het mogelijk is de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2050 met 60 procent terug te dringen. Vanzelf gaat dat niet, aldus directievoorzitter Ton Hoff van ECN.

Zo moet het tempo van energiebesparing in Europa gebracht worden op 1,5 procent per jaar en dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Zonlicht
In de Energievisie van ECN zullen de huizen in Europa in de toekomst geen gasketel meer hebben, maar wel een 'slimme' gevel die zorgt voor stroom uit zonlicht en die ook levert aan het elektriciteitsnet.

Auto's zullen op waterstof rijden en het vrachtvervoer is overgegaan op biomassa.

CO2 opslag
De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van stroom wordt opgevangen en via een nieuw netwerk van leidingen opgeslagen in lege olie- en gasvelden.

Nederland heeft genoeg ruimte om ook CO2 uit andere landen op te slaan.

Greenpeace
Greenpeace vindt dat ECN te laag inzet. Volgens de klimaatrapportage van de Verenigde Naties zal het nodig zijn de uitstoor van CO2 niet met 60, maar met 80 procent terug te dringen.

In ons land worden de komende jaren al kolencentrales gebouwd zonder dat er dan al de mogelijkheid is CO2 op te slaan, aldus Greenpeace.

Doelstelling
Het kabinet heeft als doelstelling om in 2020 de uitstoot met 30 procent terug te brengen. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom blijkt uit het ECN-rapport dat dit haalbaar is. GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvandak vindt net als Greenpeace dat ECN te laag inzet.

Niettemin toont het rapport volgens hem aan dat de mogelijkheden om het klimaatprobleem op te lossen er zijn, als daarvoor voldoende politieke wil bestaat.

bron: ANP & nu.nl (http://www.nu.nl/news/1234783/85/%27Duurzame_energiehuishouding_haalbaar%27.html)