Neoweb.nl

GTL: Gas to Liquid

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.135
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
GTL: Gas to Liquid
« on: May 01, 2008, 11:22:54 AM »
GTL is een stokpaardje van Shell om een schoon en betrokken imago te krijgen.

Wat is GTL?
GTL staat voor Gas to Liquid.
Bij GTL wordt (aard)gas (of waterstof en CO2)vervormt via het Fischer-Tropsch-proces (reforming) tot diverse vloeistoffen met verschillende verbrandingseigenschappen. De vloeibare brandstof die bij dit proces ontstaat is een stuk schoner bij verbranding, dan de traditionele benzines en diesel. (zie: Wikipedia over Fischer-Tropsch)

GTL vooral gunstig tegen smog
Het GTL-proces is een mooie stap in de goede richting voor schonere diesels en minder schadelijke uitstoot in rurale gebieden, maar op de schaal waar we vandaag de dag energie consumeren, zal GTL nog geen wezenlijk verschil maken in de smog-problematiek en fijnstofproblematiek. Laat staan de CO2-problematiek!

GTL Installaties in Maleisië en Zuid-Afrika produceren momenteel 50.000 vaten per dag. In Qatar wordt sinds juni 2006 34.000 vaten per dag geproduceerd. In datzelfde land zijn verschillende grote projecten in de uitvoerings- of planningsfase.

GTL is (nog) geen duurzame bron van energie
Aardgas kan ook zonder wijziging als motorbrandstof gebruikt worden. Het energieverbruik bij de productie en transport van GTL moet dan afgewogen worden tegen het energieverbruik bij het transport van aardgas (en de hoge kosten van aardgasinstallaties in voertuigen). Het Fischer-Tropsch procedé is zeker interessant voor kleine aardgasreserves, waar de kosten van pijpleidingen te hoog zijn. Vervorm de aardgas tot een vloeistof en vervoer het per schip naar de afnemers. Maar GTL is dus geen bron van duurzame energie.

GTL misschien toch wel duurzaam te maken??
GTL kan misschien wel duurzaam worden als duurzaam opgewekt gas voor de input van het proces wordt gebruikt. Bijvoorbeeld uit een superkritische watervergasser: (zie http://www.neoweb.nl/forum2/index.php/topic,4235.0.html) of via HydroThermal Upgrading (HTU) (zie: http://www.neoweb.nl/forum2/index.php/topic,3952.0.html), dan wel via pyrolyse (houtgas)
Verder zal de energie voor de hoge druk en de temperatuur ook uit duurzame bronnen moeten komen en zal de energie die nodig is voor het transport ook duurzaam opgewekt moeten worden.

Maar het mag nooit zo zijn, dat voor de productie van 1 liter olie dmv het GTL-proces meer dan een liter natuurlijk olie nodig is. En daar lijkt het nu nog wel op!

GTL vooralsnog (schijn)groen
GTL lijkt daarom vooralsnog vooral een marketingtechnisch stokpaardje van Shell om een wit voetje bij het publiek te halen, want in weze blijft Shell één van de grootste (indirecte) vervuilers van deze planeet! Op zo'n bedrijf kun je eigenlijk niet trots zijn. Terwijl er genoeg echte schone energieopwekkingsmogelijkheden zijn zoals, Blue-energy, verdampingstorens, kernfusie, golfslagenergie, windmolens, hydrosol, CSP, etc. etc. etc. Maar het lijkt soms alsof Shell zich daar niet om bekommert.. als de olie (en het geld) maar blijft stromen.

Toch kan GTL een belangrijk sleutelpositie vormen in de transitie naar duurzame energie, zonder de hele infrastructuur te hoeven aan te passen. Auto's en vrachtwagens kunnen gewoon op benzines en diesels blijven rijden (en door de schonere brandstof en roetfilters kan smog enigzins teruggedrongen worden)
Aan de andere kant zullen aardgasvelden opgeofferd worden en wil je het proces duurzaam krijgen, want voor Groene GTL zal ook veel biomassa verbouwt moeten worden. Wellicht dat daar dan weer algen, zeewieren of snelgroeiende grassen een uitkomst kunnen bieden.

Groene GTL zal waarschijnlijk één van vele duurzame energiebronnen van de toekomst worden en zal daarmee slechts in de marge opereren.