Neoweb.nl

Kernsplijting (kernenergie)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

 • *****
 • 3.144
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Kernsplijting (kernenergie)
« on: October 08, 2007, 10:24:38 AM »
Kernenergie: de feiten volgens ECN
SAMENVATTING: Kernenergie is in zijn huidige vorm niet als duurzame technologie te beschouwen en het aandeel van kernenergie in de Europese elektriciteitsvoorziening zal de komende decennia dalen. Dat blijkt uit een rapport dat het Energieonderzoekscentrum ECN uit Petten gisteren presenteerde.

Kernenergie, weinig CO2 maar ook duurzaam?
Samen met experts van de Nuclear Research Group deed ECN een 'fact finding' studie in opdracht van de Comissie Toekomstige Energievoorziening van de Sociaal Economische Raad (SER). Het ECN rapport is een bundeling van bestaande inzichten rond kernenergie, van technische aspecten tot aan de economische en maatschappelijke implicaties. Op basis van deze studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige energievoorziening.
Als het gaat om het beteugelen van het broeikaseffect lijkt kernenergie best een zinvolle technologie, zo blijkt uit het ECN-rapport. De hoeveelheid uitgestoten CO2 per opgewekte kilowattuur elektriciteit ligt in dezelfde orde als bij 'schone' elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Maar daarmee is kernenergie nog niet duurzaam. Dat zou volgens de auteurs pas het geval zijn als er verbetering komt op het gebied van de veiligheid, de levensduur van het kernafval en het risico dat de technologie voor wordt ingezet voor minder vredelievende doeleinden.

Het rapport geeft op alle aspecten van kernenergie de actuele stand van zaken, maar bevat geen expliciete conclusies over de toekomstige betekenis van kernenergie. Die taak is voor de leden van de SER commisie Toekomstige Energievoorziening. Op grond van hun conclusies zal de SER een advies uitbrengen aan regering en parlement over het te voeren beleid.
De commissieleden zullen pas na een grondige afweging van de voors en tegens van alle potentiële energiebronnen iets kunnen zeggen over de toekomstige plaats van kernenergie. Niet alleen milieuaspecten maar ook economische en maatschappelijke overwegingen spelen daarbij een rol. Het ECN rapport laat daarbij ruimte voor de mogelijkheid dat kernenergie in een overgangsperiode naar een echt duurzame energievoorziening een rol kan spelen.

Belang neemt af
De commissieleden krijgen het niet makkelijk. Alleen al in de samenvatting van het ECN rapport wemelt het van de cijfers, schattingen en verwachtingen. Of het zal lukken daar een afgewogen oordeel uit te destilleren is nog maar de vraag. De publicatie van het rapport heeft in de media inmiddels al tot verschillende uiteenlopende reacties geleid.

Wat wel duidelijk wordt is dat het belang van kernenergie in de elektriciteitsvoorziening in de komende twintig jaar flink zal afnemen, in ieder geval in de Europese Unie. In 2006 waren er wereldwijd 437 kerncentrales in bedrijf met een totaal vermogen van 370 gigawatt. Ze leverden 17% van de totale wereldelektriciteitsvraag. In de lidstaten van de Europese Unie is het belang van kernenergie bijna twee keer zo groot: 144 centrales met een totaal vermogen van 131 gigawatt leveren 31% van de Europese behoefte aan elektriciteit.
Het Franse EDF is één van de grootste producenten van kernstroom in Europa.

Aangezien de huidige centrales al een aantal decennia in bedrijf zijn en de verwachte levensduur zo'n veertig jaar bedraagt, zal bij veel installaties binnen afzienbare tijd de 'uit' knop worden ingedrukt.
Er staan nog wel enkele nieuwe centrales op stapel (met een totale capaciteit van 3 gigawatt), maar toch zal het aandeel van kernenergie in Europa dalen tot minder dan 5% in 2030. Dat komt overigens ook doordat de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Mocht de exploitatie van de kerncentrales waar mogelijk worden opgerekt tot zestig jaar, dan daalt het aandeel van kernenergie in 2030 tot net onder de 25%.

Voorraad Uranium snel op
Uit het ECN rapport wordt ook duidelijk dat de hoeveelheid bruikbaar uranium beperkt is. Met de huidige technologie voor ertswinning en elektriciteitsproductie houden we het wereldwijd nog slechts zeventig jaar vol. Een uitweg bieden minder makkelijk winbare uraniumvoorraden, maar die zullen de milieuprestatie van kernenergie doen dalen. Aan de andere kant wordt er nieuwe technologie voor kerncentrales ontwikkeld die het verbruik van de kernbrandstof met een factor 100 moet terugbrengen. Ook is het mogelijk in plaats van uranium thorium te gaan gebruiken, dat in vergelijkbare hoeveelheden aanwezig is.

Een kleine selectie van cijfers uit het ECN rapport:
* Europese kerncentrales stoten per kilowattuur (kWh) 8 tot 32 gram CO2 uit. Bij windenergie ligt dat emissiecijfer tussen de 6 en 23 en bij zonnepanelen van de huidige generatie tussen 30 en 100. Bij kolencentrales gaat het om 815 tot 1153 gram CO2 per kWh.

* Stroom uit kernenergie kost ongeveer 3,1 tot 8 cent per kWh en dat is vergelijkbaar met met andere vormen van elektriciteitsopwekking: 2 tot 5,6 cent/kWh voor kolentrales, 4,1 tot 8,4 cent voor windenergie op land. Wel is de ontwikkeling van deze prijzen natuurlijk sterk afhankelijk van zaken als brandstofkosten en de ontwikkeling van nieuwe technologie.

* Bij kernenergie is het vooral de investering in de centrale die de kosten bepaalt; de exploitatie vergt slechts 1,1 tot 1,8 cent/kWh. Een nieuwe installatie gebouwd volgens de nu commercieel verkrijgbare 'derde generatie' technologie (technisch gezien veiliger dan de huidge installaties) kost rond 4,5 miljard voor een vermogen van 1600 megawatt.
« Last Edit: May 19, 2021, 01:03:13 PM by Robert »

Offline Robert

 • *****
 • 3.144
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #1 on: October 08, 2007, 10:43:52 AM »
Zie meer informatie en discussies over kernenergie hier op neoweb :

Moet de Kernreactor van Borsele openblijven?

Hoe werkt een kerncentrale

kernreactoren op de maan of ondergrondse kerncentrales

brandstof van de toekomst (over alle mogelijke vormen van alternatieve energie opwekking)

Offline Andries

 • *
 • 34
 • +3/-1
Re: Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #2 on: February 23, 2008, 12:44:51 PM »
Een beetje late reactie van me.
Als het gaat om het beteugelen van het broeikaseffect lijkt kernenergie best een zinvolle technologie, zo blijkt uit het ECN-rapport. De hoeveelheid uitgestoten CO2 per opgewekte kilowattuur elektriciteit ligt in dezelfde orde als bij 'schone' elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Maar daarmee is kernenergie nog niet duurzaam. Dat zou volgens de auteurs pas het geval zijn als er verbetering komt op het gebied van de veiligheid, de levensduur van het kernafval en het risico dat de technologie voor wordt ingezet voor minder vredelievende doeleinden.

Ik vind het vreemd dat een energievorm niet duurzaam kan zijn als je het kunt gebruiken voor 'minder vredelievende doeleinden'. Met een zonnepaneel kun je iemand ook wel doodmeppen. (Zwaar genoeg.) En een broodmes kun je ook voor andere dingen gebruiken.

Ook denk ik dat kerncentrales zo veilig zijn als wat. Bovendien zullen toekomstige kerncentrales alleen maar veiliger worden.

Inderdaad er ontstaat kernafval met een lange levensduur. Maar dit afval is beter op te ruimen dan co2 enzo, omdat het geen gas is dat in de atmosfeer verdwijnt.

Maar ik denk denk wel dat kernenergie onduurzaam is, omdat er niet genoeg 'brandstof' is om het eeuwen draaiende te houden.
« Last Edit: May 19, 2021, 01:00:56 PM by Robert »

Offline Birdion

 • *
 • 2
 • +0/-0
Re:Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #3 on: November 10, 2009, 07:17:02 PM »
Kernenergie is een bewezen bron van electriciteit, maar wordt door velen 'eng' gemaakt, doordat het radioactief afval over houdt. Wel zie ik kernenergie als een tweede optie, naast hernieuwbare energiebronnen voor de strijd tegen de CO2 uitstoot.

De volgende stap op het gebied van kernenergie is kernfusie. Bij kernfusie blijft er namelijk geen radioactief afval over. Zie http://www.tomorrowisgreener.com/?p=262 .

Offline loadrunner

 • *****
 • 152
 • +23/-0
 • Gender: Male
Re:Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #4 on: November 11, 2009, 10:07:41 PM »
Misschien kunnen ze binnenkort duurzaam kernsplitsing toepassen, radioactief afval bevat nog steeds energie, dit in combinatie met kernfusie? je hebt dan al een neutronenbron.

er gaat ook heel erg veel verloren bij kernenergie. het is een beetje primitief hoe het word toegepast, staven radioactief materiaal die warm worden waarmee water word verdampt, het zou veel rendabeler zijn, als je de deeltjes die bij splitsing vrijkomen, direct gebruikt. (neutronen, plasma motor)
bij de koeltorens gaat heel wat veloren.
Als alles gemakkelijk gaat, hebben we niets te doen.

Offline Hanke

 • *
 • 3
 • +0/-0
Re:Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #5 on: November 12, 2010, 10:57:28 AM »
Er werd heel even Thorium genoemd, dit is naar de toekomst toch wel de brandstof. Er zijn nu kerninstallaties in ontwikkeling, zelfs al operationeel welke werken op het Pebble Ball systeem met Thorium als brandstof.
Thorium is ruimschoots voorhanden voor de komende 400 jaar, Thorium installaties zijn absoluut veilig daar de temperatuur van Thorium zelfs bij uitval van koeling niet boven de 1620 graden kan komen. Van Thorium kunnen practisch gezien geen kernbommen gemaakt worden, Het afval is matig radioactief en is na ongeveer 400 jaar stralingsvrij. De Thorium installaties zijn in staat het afval wat nu overblijft uit de Uranium centrales te verbranden! Daarnaast hoeven de Thorium installaties niet beveiligd te worden door grote betonnen gebouwen en kan men kleinere installaties bouwen tot b.v 50 megawatt waardoor het mogelijk is de warmte welke vrijkomt( dit is in energiewaarde ongeveer gelijk aan de elektriciteitsafgifte ) beter benutten voor b.v stadsverwarming ( de installatie kan vlak bij een stad staan omdat er geen stralingsgevaar is ) en er zijn dan geen uitgebreide en kostbare netwerken voor verdeling nodig welke ook verliezen geven. Deze installaties zijn volledig automatisch modulerend in te stellen op de vraag naar energie. Voor mij een raadsel waarom Nederland als kennisland met Petten binnen de grenzen hier zomaar aan voorbij gaat.!!

Offline Hanke

 • *
 • 3
 • +0/-0
Re:Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #6 on: November 12, 2010, 11:02:31 AM »
Nog een opmerking over kernafval, Op de hele wereld is er sprake van straling. Dit komt omdat op veel plaatsen uranium en thorium in de bodem voorkomt. Alleen op plaatsen waar veel in de bodem zit gaat men het ontginnen. Als men dit afval ook weer zeer verspreid terug brengt in de bodem en vaak nog dieper is er naar mijn mening veel minder gevaar voor straling. Immers wij als mensen worden al blootgesteld op natuurlijke wijze.

Offline Robert

 • *****
 • 3.144
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Kernsplijting (kernenergie)
« Reply #7 on: November 18, 2019, 09:44:37 PM »
Zie ook Traveling Wave Reactor (TRW) als nieuw alternatief op ouderwetsche keencentrales. 
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php/topic,7917.0.html