Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Energie: zonnecellen, windenergie, kernfusie, biodiesel, biomassa, olie, waterstof, zeropoint => Topic started by: Digihans on July 08, 2011, 10:41:51 AM

Title: Zonnepanelen op appartementen en flats goedkoper!
Post by: Digihans on July 08, 2011, 10:41:51 AM
Zonnepanelen op appartementen en flats goedkoper!
De Tweede Kamer heeft op 30 juni een belangrijke motie over zonne-energie aangenomen. De motie was ingediend door Groenlinks, de SP en de PvdA. In de motie wordt Minister Verhagen van Economie, Landbouw & Innovatie gevraagd om het mogelijk te maken dat Verenigingen van Eigenaren (VVE's) die zonnepanelen op het gezamenlijke dak installeren, de opgewekte stroom mogen aftrekken van het eigen elektriciteitsverbruik (salderen). Hierover hoeven ze dan geen belastingen te betalen, wat neerkomt op een voordeel van ruim 13 cent per kilowattuur. Dit zogenaamde salderen was al mogelijk voor eensgezins-woningen, maar wordt nu dus ook mogelijk gemaakt voor VVE's. Hierdoor kunnen bewoners van flatgebouwen en appartementencomplexen - waar vaak veel ruimte is voor zonnepanelen - de vruchten plukken van het zelf opwekken van duurzame stroom. Natuur & Milieu heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om dit mogelijk te maken.

Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer nu toegezegd om deze aanpassing mee te nemen in de 'Green Deal' die hij in september wil presenteren. De 'Green Deal' is een pakket aan maatregelen om de Nederlandse economie te vergroenen. Natuur & Milieu is blij met de toezegging van de minister, maar ziet daarnaast nog betere mogelijkheden om zonne-energie te stimuleren. Met name een laag BTW-tarief op de aanschaf van zonnepanelen zal leiden tot meer zonnestroom in Nederland.

Ook fan van zonne-energie? Teken dan de petitie voor BTW-verlaging op zonnepanelen op www.zonzoektdak.nl.

bron: natuur & milieu