Neoweb.nl

De Somerische Beschaving

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline merkator

 • *****
 • 330
 • +25/-4
 • Zeker Weten? Neoweb.nl...
De Somerische Beschaving
« on: February 28, 2009, 03:12:54 PM »
De Soemeriers
De Soemerische beschaving bestond circa 5000 jaar geleden. Het was een beschaafde cultuur met handel, kennis en schrift. De Soemeriërs waren een eigenaardig volk. Zo hebben zij de kennis van alle planeten in ons zonnestelsel en deze met baan en al beschreven op de kleitabletten, waaronder één planeet (de 10de planeet) die wij nog niet eens ontdekt hebben. Zij noemden deze planeet "Niburu". Deze planeet was volgens de Soemeriers de thuisplaneet van de Nefilim (Annunaki). Volgens de Soemeriers hadden de Nefilim de mens geschapen om te dienen als werkras. Dit werkras is uitgegroeid tot de huidige mensheid.

De toestand van de planeet Niburu  was ook meteen de rede dat de Nefilim werknemers (slaven) nodig hadden. Het eigen volk ging protesteren door het harde werk, en daarom werd het werkras ontwikkeld. Het schijnt zo te zijn dat de Nefilim goud nodig hadden om hun atmosfeer te redden. Het ironische is dat huidige wetenschappers dit idee ook hebben bedacht om "Global Warming" tegen te gaan.

Kleitablet.Zoals ik al aangaf hadden de Soemeriërs een schrift. Zij gebruikten hiervoor rolletjes en kleitabletten. Op de kleitabletten staan alledaagse zaken z oals transacties, recepten en andere normale zaken. Maar ook zijn er kleitabletten waar de Soemerische "geschiedenis" op staat beschreven. Waaronder een eigenaardig verhaal wat in mythologische vorm terug te vinden is in het Bijbelse verhaal Genesis. Ook staan er allerlei andere Bijbelse verhalen in originele vorm beschreven, maar in dit artikel gaat het over Genesis.

In den beginne
Het paradijsIn het Soemerische verhaal over het Paradijs, dat centraal staat in de Soemerische verhalen, vallen alle oude teksten, legenden en voorstellingen samen met de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook in de Bijbel vinden we in Genesis het verhaal over het ontstaan van de Aarde en het Paradijs. In de Bijbel lezen we in Genesis: "´En Elohim zeide: "´Laat ons de mens maken naar ons beeld, onze gelijkenis"´. Maar tot wie richtte de enige, maar meervoudige, godheid zich en wie waren "´ons"´, naar wiens meervoudige beeld en gelijkenis de mens gemaakt moest worden? Want Elhohim betekent letterlijk "goden".

Het boek Genesis geeft wat dat betreft geen uitsluitsel. Vervolgens, toen Adam en Eva aten van de vrucht van de boom der kennis, waarschuwde Elohim "´ons"´ (medegoden?): Zie! De mens is geworden als wij,  en heeft kennis van Goed en Kwaad!

Omdat het Bijbelse scheppingsverhaal, evenals de andere verhalen omtrent het begin in Genesis, van Soemerische afkomst zijn ligt het antwoord voor de hand. De vele goden samenvattend in één verheven godheid, dan is het Bijbelverhaal niet meer dan een bewerkte versie van de Soemerische weergave van de besprekingen in de vergadering van de goden.

Boom der kennis
De kern van het verhaal is duidelijk: een bepaalde vrucht (of drug) is verboden, wordt toch geconsumeerd en leidt dan tot "´kennis"´. In de context van de Bijbel betreft het duidelijk seksuele kennis. Alle Soemerische teksten wijzen erop dat de mens oorspronkelijk werd gecreëerd als een ras van slaven, om de goden de zwaarste arbeid uit handen te nemen. Volgens Babylonische en Assyrische teksten (zowel de Babylonische als de Assyrische cultuur en godsdienst, kennen een zeer sterke Soemerische invloed) werden zowel jonge als oude mannen veroordeeld tot harde arbeid in de mijnen van de lagere wereld.

De Soemerische teksten noemen deze vroegste wezens "´u"´, een term die werker of bediener betekent. Voordat Adam beschikte over seksuele kennis en vervolgens uit het Paradijs werd verdreven, spreekt de Bijbel over de mens als de Adam. Deze Bijbelse verwijzing naar "´Adam"´ als algemene categorie, reflecteren de beschrijvingen van de eerste u.

Dergelijke werkers moesten sterk zijn en gezeglijk. Seksuele lust maakte hen alleen maar lastiger om onder de duim te houden en die lust zou dus genetisch onderdrukt moeten worden. Voor wat betreft de vrouwelijke u, bestaat er in Genesis een verwijzing naar Eva als een "´helper"´. Ze was bedoeld om de arbeid te verlichten, niet zozeer van de goden, maar van de voortplantingsgodinnen. Eva had wel moederlijke, maar geen seksuele eigenschappen.

Bijbelse Interpretatie
Symbool EnkiWe hebben sinds kort een gedetailleerde basis van waaruit we de Bijbelse gebeurtenissen kunnen interpreteren. De mens deed in het Paradijs seksuele kennis op. Ook suggereert de aanwezigheid van de slang, die de wetenschap en de genialiteit van de Enkitische goden vertegenwoordigde, dat een opzettelijke genetische verandering Adam en Eva de seksuele kennis bezorgde. Uit de verhalen van de Soemeriërs blijkt dat Enlil (één van de goden die de taak had gekregen een slavenras te creëren om zo de aarde te ontdoen van haar ertsen en mineralen) de u niet kon uitbreiden, omdat hij niet over de kennis beschikte dit te doen.

Enlil wilde Enki (ook één van de Nefilim)overhalen naar Mesopotamië te komen, want Enki werd geroemd om zijn wetenschappelijke kennis. Zo werd Enki in de gelegenheid gesteld om Enlil een wraakzuchtige loer te draaien. Toen hij aankwam in het oosten van het Paradijs (Mesopotamië) bleek Enki een aantal vrouwen te hebben meegenomen met het doel een operatie in gang te zetten die wij nu zouden omschrijven als klonen. De geïmplanteerde embryo"´s beschikten over volledige seksuele vermogens, maar Enlil wist dit niet. Deze twee individuen noemen we Adam en Eva.

Toen zij opgroeiden, speelden ze in alle onschuld, zonder enig seksueel bewustzijn. Bij het aanschouwen van de geslachtsrijpe Adam en Eva werd het Enlil meteen duidelijk dat Enki een grap met hem had uitgehaald. Wat moest Enlil nu met Adam en Eva? Hun vermogen om zich zelfstandig voort te planten, haalde zijn absolute macht over de werktroepen volledig onderuit.

Bovendien zou hij, als hun werd toegestaan de vruchten te eten van "de boom der onsterfelijkheid", binnen de kortste keren met een bevolkingsexplosie zitten. Zij moesten uit hun veilige leefomgeving worden verdreven. De wildernis in: ze moesten het zelf maar uitzoeken. Als de stamvader van het menselijk ras, werd Adam de kans op een (lang) leven ontnomen.

Zij die ons schiepen
VoorouderDe Nefilim schiep de mens niet uit het niets: ze namen een al bestaand schepsel en manipuleerde het om er "´het beeld der goden aan te verbinden"´. De mens is het product van evolutie, maar de moderne mens, de homo sapiens, is het product van de Nefilim (in de Bijbel wordt Nefilim verkeerd vertaald met "´reuzen"´ of tirannen"´).

De evolutie en de boeiende verhalen uit het Nabije Oosten over de schepping van de mens, zijn niet met elkaar in tegenspraak. Ze verklaren elkaar en vullen elkaar aan. Want zonder de creativiteit van de Nefilim zou de verschijning van de moderne mens nog miljoenen jaren op zich laten wachten. Zoals Bram Vermeulen zei: Ik ben een God, ik was het alleen even vergeten...

Conclusie
Wanneer je jezelf verdiept in de Soemirische cultuur, kom je al snel tot de conclusie dat dit een heel geavanceerd volk was. Niemand weet hoe zij aan al deze kennis kwamen, en niemand kan aantonen dat de informatie in de verhalen niet op waarheid berust.

Hoe kan een 5000-6000 jaar oud volk kennis hebben van klonen, ruimtevaartuigen en allerlei andere moderne dingen? Bovendien hebben zij ook nog eens alle planeten met baan en al op de kleitabletten beschreven. En dat terwijl wij Pluto pas in 1932 hebben gevonden. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat de verhalen, zoals het op de kleitabletten staat, op zijn minst deels waar kunnen zijn. Want ook zijn er bijvoorbeeld resten van mijnbouw gevonden op de plek zoals het op de kleitabletten staat, wat het historisch gezien alleen maar geloofwaardiger maakt.

Uiteindelijk is de huidige Bijbel wat er is over gebleven van deze prachtige Soemerische verhalen. Helaas zijn deze verhalen in de Bijbel zo mythologisch opgeschreven dat alleen de kern van, bijvoorbeeld, het Genesis verhaal is over gebleven: wij zijn geschapen door buitenaardse wezens, om hen te dienen.

Hoe je het allemaal ook went of keert; de Soemeriers waren een bijzonder volk met een bijzondere kijk op de wereld.

bron: u-subjects.nl

Offline Robert

 • *****
 • 3.146
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re:De Soemerische Beschaving
« Reply #1 on: February 28, 2009, 08:10:35 PM »
Er is ook een boek: Regeren uit het duister, waarin deze theorie over de hoogontwikkelde Soemerische beschaving uiteen wordt gezet.
Het is in ieder geval een mooi verhaal voor een film.

Offline dutshy69

 • *
 • 7
 • +3/-0
Re:De Somerische Beschaving
« Reply #2 on: March 10, 2009, 02:14:42 PM »
hi

voor de mensen die dit interesant vinden is het zeker de moeite waard
om eens wat van  Zecharia sitchin te lezen .
Hij houdt zich al sins de jaren '70 bezig met deze materie

vooral zijn verhandeling over het ontbreken van een menselijk gen

http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/425/28/

enjoy  ;)

Offline ivesleon

 • *
 • 22
 • +1/-1
 • Gender: Male
Re:De Somerische Beschaving
« Reply #3 on: September 09, 2010, 11:16:12 PM »
Ja, de Soemerische beschaving geeft inderdaad een alternatief verhaal van de schepping, waar ik ook volledig in geloof. Het is inderdaad zo dat hun kennis duidelijk boven de onze ging (voor hun tijd) hetgeen. volgens mij, duidelijk bewijst dat zij die kennis hebben "overgenomen". Dit ziet men ook bij de Egyptenaren, Chinezen, Maya's, om er maar een paar op te noemen.
Het probleem van onze huidige wetenschappers en geleerden is dat zij dit allemaal niet willen weten omdat indien dit juis zou zijn de geschiedenis zou moeten worden herschreven en hun volledige opvattingen en kennis dienen te veranderen, wat natuurlijk heel moeielijk is....
Zonder te spreken van de vele artefacten die overal in de wereld te vinden zijn en waar geen logische uitleg voor is, Machu Pichu, Grote Pyramide, Paaseiland, enz...
Het is duidelijk dat wij voortstammen van een eerdere geavanceerde beschaving, waarschijnlijk buitenaards, en die op één of ander manier grotendeels werd uitgeroeid waarvan de overlevenden ons hun kennis hebben nagelaten op verschillende plaatsen in de wereld, waaronder de Soemeren.
ivesleon