Neoweb.nl

Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot
« on: October 05, 2008, 08:40:56 PM »
Als je denkt dat je Jezus bent, of denkt dat de CIA, FBI of Binnelandse veiligheidsdienst achter je aan zit, heb je echt serieuze problemen. Ook als je stemmen hoort of overal mensen ziet in schaduwen.
Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen die denken dat ze Jezus zijn! Zij lijden aan een soort hersenziekte: Schizofrenie

Schizofrenie is een geestesziekte, die bij ongeveer 1 procent (1 op 100) van de bevolking voorkomt, bij mannen even vaak als bij vrouwen. Iemand die schizofreen is, verandert psychisch ten opzichte van vroeger en kan daar niets aan doen. Het is bijvoorbeeld niet het gevolg van drugs of alcohol, al kunnen die de ziekte wel beïnvloeden. De precieze oorzaak van de ziekte is (nog) niet bekend.

Bij schizofrenie treden psychoses op. Dat zijn perioden waarin het beeld dat je van de werkelijkheid hebt totaal afwijkt van dat wat andere mensen zien, voelen en denken. Tijdens een psychose kun je bijvoorbeeld denken dat je Jezus bent, of dat je achtervolgd wordt, of je hoort stemmen. Zo'n psychose kan weken of zelfs maanden duren. Veel mensen met schizofrenie zijn volkomen normaal, totdat ze voor het eerst psychotisch worden. Dat gebeurt meestal tussen je 16e en 26e levensjaar. Helaas is schizofrenie niet te genezen.

Schizofrenie is voor een deel erfelijk bepaald. Verhoogde kwetsbaarheid voor stress speelt wel een rol bij het ontstaan van een psychose. Mensen met schizofrenie zijn niet gek, maar lijden aan een hersenziekte. Met medicijnen zijn de symptonen te onderdrukken.

Verdere hulp bij schizofrenie of geestesziekte zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie
http://www.schizofrenieplein.nl/alles_over_schizofrenie
http://schizofrenie.startpagina.nl/
http://www.anoiksis.nl/artikelen/8/artikelen.htm
http://www.hulpgids.nl/ziektebeelden/schizofrenie.htm
http://www.psychischegezondheid.nl/action/product/30/Schizofrenie
http://www.trimbos.nl/default1842.html
http://www.scholieren.com/werkstukken/16090
http://dhuizinga.jwnmedia.com/schizofrenie/

Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Re: Schizofrenie, waanbeelden, psychoses, stemmen in je hoofd, hallucinaties
« Reply #1 on: October 05, 2008, 08:41:55 PM »
Schizofrenie en kenmerken:

Eén van de opvallendste kenmerken bij een psychose zijn de hallucinaties en wanen. Een hallucinatie kun je uitleggen als een droom terwijl je toch wakker bent. Wanneer je droomt gebeuren er allerlei dingen waar je geen invloed op hebt. Je neemt het waar terwijl je slaapt. Wanneer je wakker wordt besef je al gauw dat het een droom was en sta je weer in contact met de realiteit. De realiteit corrigeert dus het gebeuren in de droom. Bij een psychose met hallucinaties is de patiënt gewoon wakker, maar hij neemt wel allerlei dingen waar, terwijl hij er geen directe invloed op heeft. Ook vinden er geen correcties plaats. Dus alles wat de patiënt ziet, hoort of voelt, ervaart hij als realiteit. Een waan werkt ongeveer hetzelfde. Het verschil is dat het hier niet om een waarneming maar om een overtuiging gaat, die je met niemand deelt. Nu zijn er wel meer mensen die ergens van overtuigd zijn, vooral van hun gelijk, maar toch worden zij doorgaans gecorrigeerd door hun omgeving. Bij patiënten met wanen lukt deze correctie met de realiteit niet. Hierdoor kan hij dus geloven dat hij een godheid is of kan hij overtuigd raken dat de FBI, CIA en de BVD hem achtervolgen.

Schizofrenie kenmerkt zich door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord. Iemand kan erg in de war en angstig zijn, last hebben van hallucinaties en/of waandenkbeelden hebben. Zo kan iemand stemmen horen, denken dat hij Jezus is of bijvoorbeeld het idee hebben dat hij achtervolgd wordt.
Een psychose kan enkele weken of maanden duren. Sommige mensen zijn maar één keer psychotisch, anderen hebben er regelmatig of zelfs continu last van.
Psychotische verschijnselen kunnen lang doorwerken, al lijken ze meer naar de achtergrond verdwenen. In zo'n periode nemen andere verschijnselen de overhand. De patiënt heeft bijvoorbeeld wel weer contact met de realiteit, maar kan zich erg 'leeg', somber en moe voelen. Er is sprake van emotionele vervlakking en verlies van initiatief.
Inmiddels is bekend dat het gebruik van hasj de kans op een psychose verhoogt.

Mensen die aan schizofrenie lijden, hebben één of meerdere psychosen doorgemaakt. Een dergelijke periode kan van enkele dagen tot vele jaren duren. Een psychose kan zeer heftig verlopen, waarbij de persoon vaak behalve verward ook heel druk is. Dit wordt ook wel een acute psychose genoemd. Als een psychose langer duurt, verloopt ze meestal rustiger. We noemen dit een chronische psychose. De meest kenmerkende verschijnselen van schizofrenie zijn de hallucinaties, wanen en verwardheid.

Schizofrene personen lijden onder negatieve en positieve symptomen. Positieve symptomen duiden op de aanwezigheid van ongebruikelijke percepties, gedachten en gedragingen zoals wanen en hallucinaties. De negatieve symptomen duiden op de afwezigheid of een gebrek in bepaalde gedragsdomeinen zoals energieverlies, geen plezier meer in dingen kunnen hebben (anhedonie) en lusteloosheid.

Herkennen van schizofrenie
Schizofrenie herkennen is niet makkelijk want je kunt het niet aan de buitenkant zien en het kan een tijd duren voordat er symptomen komen. Mensen die de ziekte kunnen hebben kunnen of willen niet zeggen waar ze last van hebben.
Er zijn verschillende kenmerken, die niet allemaal hoeven te spelen, die kunnen leiden naar schizofrenie. Misschien merkt u dat uw familielid, partner, vriend of kennis:

- op voor anderen onbegrijpelijke manier angstig of in de war is;
- er niet in slaagt om in werk, studie of hobby te presteren wat er normaal gesproken van hem of haar verwacht kan worden;
- op een vreemde manier praat, soms ook met nieuwe, zelfverzonnen woorden;
- beweert stemmen te horen of praat met denkbeeldige, voor anderen niet werkelijk aanwezige personen;
- verhalen ophangt over complotten of geheime organisaties en daarin soms het eigen gezin of de partner betrekt;
- vreemd loopt of beweegt, op zo'n manier dat anderen zich er ongemakkelijk bij voelen;
- mensen in de omgeving afschrikt of irriteert door de manier waarop hij of zij zichzelf verwaarloost;
- onvoorspelbare woede-uitbarstingen heeft;
- de hele dag in bed ligt, maar 's nachts door het huis spookt of in de stad ronddwaalt;
- zichzelf kwaad dreigt te doen;
- geen vrienden maakt of hooguit korte, oppervlakkige contacten heeft;
- zegt iemand anders te zijn;
- zegt dat anderen gedachten uit zijn of haar hoofd trekken of er juist gedachten inbrengen.

De meest algemene symptomen, die overigens niet allemaal en niet constant aanwezig hoeven zijn:

- Wanen
- Hallucinaties
- Onsamenhangende spraak (bijvoorbeeld frequent de draad kwijtraken of incoherentie)
- Ernstig chaotisch of katatoon gedrag
- Negatieve symptomen, dat willen zeggen vervlakking van het affect, gedachten- of spraakarmoede of apathie
- Het functioneren ligt op terreinen zoals werk, relaties of zelfverzorging duidelijk onder het niveau van voor het begin van de stoornis (of dat verwacht kon worden).
- Symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden ononderbroken aanwezig.

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re: Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot
« Reply #2 on: October 06, 2008, 06:38:20 PM »
Dankje voor je open opinie?

Je heb gelijk dat er een chronische gebrek is aan begeleiding voor mensen die echt schizofreen zijn, maar ook voor mensen die telepatisch zijn en onevenwichtig.
Zij hebben de meeste hulp nodig om het zelf god zijn beeld uit hun gedachten te bannen.
Dit kan door medicatie te gebruiken of door kennis te maken met andere telepaten, zodat ze zie dat ze niet de enigezijn. ( 2de is maatschappelijk niet aantrekkelijk )
Oke zij worden van zelf wel schizofreen als ze door de omgeving op de schop worden genomen.

En je heb gelijk, steeds meer mensen zijn schizofreen naarmate de jaren voorbij gaan.

En je heb gelijk dat steeds meer mensen stemmen horen.

Na een tijdje hoor jij er niet meer bij als je niet schizofreen bent.
Stel je voor, de levende zombies nemen het over, geen gejank meer of vreugde.
Leg jij er wakker van?
Dat hoeft in jouw geval niet hoor, want je wilt er toch niet bij horen.

Oke, dit zijn uitspraken van wraak of ongenoegen.
Maar wat ik wil zeggen is dat iedereen geinfecteerd wordt met telepatische vermogens.
Het is jammer dat het wetenschappelijk bewezen is. ( de klootzakken )
Zo zijn er meerdere fenomenen wetenschappelijk verklaard. ( helaas )
Of zogezegd de tijd gaat vooruit en men staat niet stil, dus jij wel. ( sorry!!)

Ik heb nog de websites beken en er waren dingen bij die ik al had behandeld, maar ook dingen waar ik wat aan heb.
Dus het was niet nutteloos om deze websites te bekijken.

Ik dank je van uit mijn hart.


Offline tata

 • *
 • 1
 • +0/-0
Re:Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot
« Reply #3 on: June 13, 2010, 03:44:59 PM »
Waanbeelden komen voornamelijk voor bij medicatie. Aan den lijve ondervonden dat waanbeelden ontstonden door gebruik van prednison. Mensen zien, ruiken, horen en zelfs voelen. Beesten overal, rose pluisjes door de hele kamer, rare voorwerpen die uit planten komen en rollende boomstammen op straat.
Tevens  bekend bij gebruik van morfinepleisters, teveel zuurstof uit een tank, en zelfs van hoestdrank kan men waanbeelden krijgen. Test eerst of de waanbeelden  niet van medicatie komen voordat je medicatie tegen waanbeelden krijgt.!!!!
Artsen zijn er  niet zo voor om dit uit te proberen en stoppen je liever nog voller met medicatie. vecht voor je eigen mening en gevoel dat heeft mij in ieder geval gered om niet totaal krankzinnig te worden.

Tata
« Last Edit: June 13, 2010, 03:47:08 PM by tata »

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot
« Reply #4 on: June 17, 2010, 07:52:14 AM »
Hoezo "om niet totaal krankzinnig te worden"?

sparky  schreef:Er zijn in Nederland zo'n 100.000 mensen die denken dat ze Jezus zijn! Zij lijden aan een soort hersenziekte: Schizofrenie

En er zijn miljoenen die 'm achterna lopen ,wie is hier nou krankzinnig?
Mijn conclusie is dat er miljoenen zijn last hebben van waanbeelden zonder medicatie.
Het is algemeen geaccepteerd,het bewijs ervoor vindt u hier:

het is zelfs wettelijk toegestaan om totaal krankzinnig te zijn,het staat in de nederlandse wet.
Tot slot ,ik zie toch liever een roze olifant met gele spikkeltjes ,dan dat ik denk dat jezus zou bestaan.
« Last Edit: June 17, 2010, 08:00:00 AM by Harrie »

Offline sampelemoos

 • ***
 • 134
 • +9/-9
 • Gender: Male
 • ervaring beleef je, de theorie ijlt na.
Re: Schizofrenie, waanbeelden, stemmen, complot
« Reply #5 on: April 16, 2017, 05:27:06 PM »
oke ik ben hier niet goed in, maar als je lees dat het aantal kinderen die met stemmen in hun hoofd zitten steeds groter wordt.
Dan kan je aannemen dat er iets niet klopt met je redenering.

Zou dit toevallig onder de noemer van  telepathie horen.
Of worden alle kinderen met stemmen in hun hoofd behandelt als zijnde ......  (medicament verplicht)