Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Huiswerk en Practica. Vragen over natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde of statistiek (het Beta hoekje) => Topic started by: - on March 13, 2006, 08:31:12 PM

Title: Veerconstante proef en materialen
Post by: - on March 13, 2006, 08:31:12 PM
hallo, ik wil een veer en gewichten kopen voor een proef die ik moet maken over het bepalen van de veerconstante, waar kan ik deze halen?

En ik heb een paar vragen over de proef,

1.Hoe kan je een trillingstijd bij een gewicht meten zonder de formule T=2p*wortel(m/C) te gebruiken?

2. Je hebt de formule C=F/u en T=2p*wortel(m/C), je kan van T formule een rechte lijn krijgen door de forule te kwadrateren, dus kan je hiervan ook een grafiek maken, maar moet je ook de niet rechte grafiek van T tekenen en als je een grafiek van C=F/u wilt maken, welke twee grootheden moet je dan nemen, ?

3. Je hoopt bij elke gewicht d.m.v. de C=F/u hetzelfde C te krijgen, hoeveel mogen de getallen van elke C bij elke gewicht van elkaar afwijken als je zeker wilt zijn dat je proef goed is gegaan? En je hebt dan uiteindelijk verschillende C's(met kleine afwijkingen natuurlijke), welke C moet je dan nemen voor je berekeningen, de gemiddelde van alle C's?

4.En bij de trillingstijden, hoeveel mogen de trillingstijden die jij bij elke gewicht zonder formule hebt gemeten, afwijken van de trillingstijden die je d.m.v. de T=2p*wortel(m/C) m.b.v. de waarden van m en C hebt berekend als je zeker wilt zijn dat je proef goed is gegaan?