Neoweb.nl

Wist u dat er hoeveelheden GIF in ons bloed zit?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vredenburg

  • ***
  • 122
  • +19/-1
  • Dit forum is het helemaal !
Wist u dat er hoeveelheden GIF in ons bloed zit?
« on: November 23, 2004, 12:03:35 PM »
Er zit gif in ons bloed
 
bron: planet.nl / Greenpeace.nl
 
Het Academisch Ziekenhuis in Groningen heeft in opdracht van Greenpeace het bloed van 100 representatieve Nederlanders onderzocht. Conclusie: we vervuilen niet alleen het milieu, maar ook onszelf.

Alkylfenol
De hormoonverstorend werkende stof Alkylfenol werd bij 18 personen teruggevonden. De stof wordt gebruikt in schoonmaakmiddelen, textiel, leer en cosmetica. Hierdoor zit het ook in het slib van rioolzuiveringsinstallaties. Bij vissen leidt deze stos tot sekseverandering.

Vlamvertragers
Broomhoudende vlamvertragers komen voor in producten die brandgevaarlijk zijn, zoals electronika, kunststof en textiel. In het menselijk lichaam zorgt de stof voor een verstoring van de voortplantingsorganen. Waarschijnlijk heeft het ook een negatief effect op de groei van de hersenen van een ongeboren kind. In het bloed van 76 mensen werd dit middel teruggevonden. Waarvan bij een persoon een concentratie van zes keer het gemiddelde.

Ftalaten
Ftalaten beschadigen de lever en de nieren en zijn waarschijnlijk kankerverwekkend. Het zijn weekmakers en zitten in talloze producten, van speelgoed tot regenkleding. In september heeft de Europese Unie besloten om het de ftalaten DEHP, DBP en BBP te verbieden in speelgoed en kinderverzorgingsproducten. In het bloed van vrijwel alle deelnemers is DEHP aangetroffen, maar ook de andere flataten komen veel voor.

Muskverbindingen
Synthetische muskverbindingen verstoren de hormoonhuishouding en hebben een negatief effect op de voortplanting. De muskverbindingen worden voornamelijk gebruikt in zeep, schoonmaakmiddelen en cosmetica. De onderzochte groep bleek bij allemaal de verbindingen tonalide en galaxolide in het bloed te hebben. De onderzoekers vonden het verontrustend dat ook het al jaren verboden musk-ambrette in de helft van de groep werd teruggevonden.

Organotins
Organotins beïnvloeden het afweersysteem en de ontwikkeling. Het middel weert schimmels en wordt daarvoor veel gebruikt in tentzeilen en bestrijdingsmiddelen. Ze zorgen ook dat kunststof niet uit elkaar valt. Het organotin TBT komt bij drie proefpersonen voor. De stoffen MOT en DOT bij respectievelijk 10 en 11 kandidaten. De stoffen worden ook gebruikt in pleisters en luiers.

Schadelijke effecten
Prof. dr. P.J.J. Sauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen vindt dat fabrikanten bewuster moeten omgaan met giftige stoffen in produkten. “Je moet niet te snel zeggen dat er niks aan de hand is. Als je ziet dat een stof in het bloed kan terechtkomen én je ziet de schadelijke effecten bij dieren, wat is dan het bewijs dat zo'n stof onschadelijk is? Drie conclusies zijn belangrijk. Eén: de stoffen zijn aantoonbaar in het bloed van álle deelnemers. Het maakt niet uit waar ze wonen, hoe oud ze zijn of welk werk ze doen. Twee: de gevonden gehaltes zijn heel verschillend: van heel laag tot heel hoog. Blijkbaar staan sommige mensen veel hoger bloot dan anderen. Drie: als een níeuwe stof in het milieu terechtkomt, vinden we die vrijwel onmiddellijk terug in het menselijk lichaam.'

Schandalig“Nu is aangetoond dat schadelijke stoffen zelfs in het bloed zitten, is het noodzakelijk dat de Europese Unie eindelijk stappen onderneemt om tot een streng chemicaliënbeleid te komen,' zegt Bart van Opzeeland van Greenpeace Nederland. 'Greenpeace vindt het schandalig dat deze schadelijke stoffen nog steeds gebruikt worden door bedrijven terwijl er voor vrijwel alle toepassingen betere alternatieven op de markt zijn'. Samsung, Puma en Hennes & Mauritz hebben al aangegeven over te stappen op niet-schadelijke alternatieven.

Volgens Greenpeace zijn lang niet alle bedrijven bereid over te gaan op niet-schadelijke alternatieven. De milieuorganisatie wil dan ook dat de politiek zich hard maakt voor een streng Europees chemicaliënbeleid. Daarnaast moet informatie over stoffen en producten toegankelijk zijn voor iedereen.

links:
www.greanpeace.nl
PDF bestand -> http://www.greenpeace.nl/news/details?item_id=648814