Neoweb.nl

Uitleg van NUON over meters en zonne-energie

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Lowie

  • *
  • 1
  • +0/-0
  • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Uitleg van NUON over meters en zonne-energie
« on: July 14, 2005, 11:35:51 AM »
Hieronder de uitleg van de NUON aan een journalist van de Gelderlander Pers over bedoeld meter probleem.

Klopt het dat bezitters van (Nuon)zonnepanelen die terugleveren aan het
net straks geen terugleververgoeding meer krijgen omdat de digitale meter
niet op teruglevering is gemaakt?
Nee, dat klopt niet. De slimme meter kan ook de teruglevering meten. Klanten
hoeven dus niet bang te zijn dat ze geen terugleververgoeding meer zouden
krijgen. Het zou de slimme meter onwaardig zijn.
 
Hoeveel mensen hebben zonnepanelen en leveren (aan Nuon) terug?
Nuon heeft ongeveer 10.000 klanten met zonnepanelen. De meeste klanten
hebben vier tot zes panelen op het dak. De meeste energie die deze panelen
opwekken, gebruikt de klanten zelf. Voor het deel wat niet zelf gebruikt
wordt, maar teruggeleverd wordt aan het net, bestaan momenteel verschillende
regelingen/situaties.

a. Een groot deel van de klanten beschikt over een terugdraaiende meter. Als
er meer wordt opgewekt dan verbruikt loopt de meter terug. Terugdraaiende
meters worden al een aantal jaren niet meer geplaatst, omdat ze voor
teruggeleverde energie niet voldoen aan de IJkwet. De meters die er nog zijn
zullen daarom te zijner tijd ook vervangen worden. In de plaats daarvan
komen digitale meters, die op verzoek van de klant in te stellen zijn voor
het registreren van teruglevering.

b. Een ander deel van de klanten heeft bij Nuon een driejarig
Natuurstroomcontract en krijgt een forfaitaire vergoeding voor de totaal
opgewekte hoeveelheid zonne-energie (geen teruglever-vergoeding, maar een
opwekvergoeding, waarvoor geen speciale meting wordt gedaan).
c. Een beperkt aantal klanten beschikt over een digitale meter die geschikt
is gemaakt om de teruglevering te registreren. De bedoeling is, dat bij deze
klanten de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van de afgenomen
energie. Momenteel wordt eraan gewerkt om dit mogelijk te maken in de
processen en de administratie.

d. De rest van de klanten heeft geen meter die terugdraait of de
teruglevering registreert. Zij profiteren alleen van de zelf verbruikte
energie.
Wat is de doorsneehoeveelheid kWh die mensen terugleveren?
Eén zonnepaneel van 100 Wattpiek *), wekt ongeveer 80 kWh per jaar op. (Een
gemiddeld huishouden verbruikt 3.400 kWh per jaar.) Vier panelen wekken dus
zo'n 320 kWh op. Deze elektriciteit wordt nagenoeg allemaal door de klant
zelf verbruikt. Jaarlijks levert deze klant gemiddeld maar heel weinig
(tussen de 20 en de 50 kWh) terug aan het net. Het feit dat bijna alles zelf
wordt verbruikt, komt voornamelijk door het zogenaamde "sluipverbruik".
Sluipverbruik is het vrijwel continue verbruik waarvan je je nauwelijks
bewust bent: de koelkast, transformatoren, tv en video op standby-stand,
etc. verbruiken de hele dag energie. Dit is ongeveer 10% van het jaarlijkse
verbruik.
Met vijf of zes panelen wordt wat meer teruggeleverd, afhankelijk van of de
 overdag thuis is en de was doet, of de hele dag afwezig is. Veel
klanten met zonnepanelen maken er een sport van om zoveel mogelijk zelf van
de opgewekte energie te profiteren.
Hoeveel bedraagt de vergoeding per kWh voor teruglevering?

a. In het geval van de terugdraaiende meter is "de vergoeding" het feit, dat
de meter terugdraait. Als de meter bijvoorbeeld 30 kWh terugdraait, hoeft de
klant 30 kWh niet te betalen. Bij een elektriciteitsprijs van ongeveer 18,5
cent is dat 18,5 x 30 = 5,55 euro per jaar.

b. Klanten met een Natuurstroomcontract voor drie jaar, krijgen een
opwekvergoeding. Deze bedraagt 7 cent per kWh. Voor 320 kWh is dat 22,40
euro per jaar. Natuurstroom is echter wel iets duurder : voor een gemiddelde
klant ongeveer 68 euro per jaar.

c en d. Als de processen en administratie zijn aangepast, bedraagt de
vergoeding hetzelfde als onder a. De klant moet echter wel op eigen kosten
een meter met terugleverregistratie laten aanbrengen. Dit kost eenmalig
ongeveer 190 euro.
Wat krijgt een doorsnee bezitter van een zonnepaneel per jaar gemiddeld
terug van Nuon?
Zie ook de vorige vraag. Daarbij komt natuurlijk dat de klant de hoeveelheid
elektriciteit die hij opwekt, niet hoeft in te kopen bij Nuon. Bij vier 100
Wattpiek panelen is dat 320 kWh x 18,5 cent = 59,20 euro per jaar vermeden
inkoopkosten. En, voor het milieu, een energiebesparing van zo'n tien
procent!

*) Panelen zijn tegenwoordig in vele uitvoeringen te koop waarbij het
vermogen varieert van ca. 25 tot 120 Wp