Neoweb.nl

bio ethanol in Nederland

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline djmarco

  • **
  • 55
  • +12/-0
  • Neoweb is Hét Technologie Forum!
bio ethanol in Nederland
« on: February 22, 2006, 02:05:06 PM »
Plan voor innovatieve bio-ethanolfabriek in Rotterdam
Een dezer dagen wordt de onderneming Bio-ethanol Rotterdam B.V. (BER) opgericht. De doelstelling van BER is het produceren van bio-ethanol. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe, gepatenteerde en kostenefficiënte technologie. Ook wil het bedrijf optimaal gebruik maken van de logistieke en locatiespecifieke voordelen in het Rotterdamse havengebied.
De nieuwe onderneming is een initiatief van de bedrijven Chemical Processing Consult (CPC), HES Beheer en Holland Innovation Team. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het business plan. Door een onafhankelijk bedrijf is een pre-engineering studie uitgevoerd, waaruit onder meer de meest geschikte locatie voor de fabriek naar voren komt. De initiatiefnemers verwachten binnenkort een definitieve locatiekeuze te maken. Er wordt naar gestreefd om vanaf eind 2007 bio-ethanol in Rotterdam te produceren. De nieuwe fabriek zal aan circa 40 mensen werkgelegenheid bieden.

Nieuw productieproces
BER heeft een licentieovereenkomst afgesloten met het Engelse TMO Biotec, dat een zeer geavanceerd bio-ethanol productieproces heeft ontwikkeld met een verhoogd rendement door een nieuwe fermentatietechniek. Hierdoor kan tegen veel lagere kosten worden geproduceerd dan tot nu toe mogelijk was. Verder is er een grote flexibiliteit op het gebied van de te gebruiken grondstoffen. Zo kunnen in een latere fase goedkope restproducten als stro worden ingezet. Het productieproces levert bovendien CO2 op met een zuiverheid van 99,9%, die zal worden afgevangen. Er is al een intentieovereenkomst afgesloten voor de verkoop van CO2 met het Noorse CO2 Global.

Rotterdamse haven
Bij de locatiekeuze wordt gelet op de voordelen in de Rotterdamse haven. Dat betreft de aanwezigheid van over- en opslagfaciliteiten voor de grondstoffen en bio-ethanol, de aanwezige restwarmte als energiebron dan wel de mogelijkheden om zelf, met behulp van de eigen biomassa, energie op te wekken alsmede toegang tot koelwater en afvalwaterzuiveringmogelijkheden.
Ook worden andere locatiespecifieke voordelen meegenomen, zoals de aanwezigheid van raffinaderijen, de aanwezigheid van Lyondell’s bio-ETBE fabriek en het uitgebreide pijpleidingensysteem in de Rotterdamse haven. Bio-ETBE gebruikt meer dan 75% van alle ethanol die als bio grondstof aan benzine wordt toegevoegd.

Twee fabrieken
De initiatiefnemers willen een deels op conventionele techniek gebaseerde fabriek bouwen met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. Tegelijkertijd willen ze starten met een fabriek die jaarlijks 10.000 ton produceert voor de demonstratie van de nieuwe TMO-technologie. Naar verwachting kan de 100.000 ton fabriek in een later stadium tegen relatief geringe kosten worden omgebouwd naar de nieuwe, efficiëntere technologie.

Akkkerbouwers betrokken
Een aantal akkerbouwers op de Zuid-Hollandse Eilanden heeft voor dit initiatief een coöperatie, BERGO U.A., opgericht die een klein deel van de benodigde aanvoer van grondstoffen voor de fabriek kan verzorgen. BERGO participeert ook in Bio-ethanol Rotterdam. Er wordt gesproken met een onderneming over de behandeling van granen en de afname van DDGS, een waardevolle reststroom die vrijkomt bij de productie van bio-ethanol en die wordt gebruikt in de veevoederindustrie.

Holland Innovation Team, 22/02/06

Offline Digihans

  • *****
  • 1.794
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Re: bio ethanol in Nederland
« Reply #1 on: March 05, 2006, 04:56:49 PM »
goed initiatief! Maar nog steeds een druppel op een gloeiende plaat!