Neoweb.nl

EU scoort met maatregelen tegen 'octrooihinderlaag'

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bashanna

  • *****
  • 775
  • +55/-6
  • yourney to the future
EU scoort met maatregelen tegen 'octrooihinderlaag'
« on: December 14, 2005, 11:08:53 AM »
EU scoort met maatregelen tegen 'octrooihinderlaag'

Bron: EU & Tweakers.net

Door een recente wijziging aan de procedureregels voor het invoeren van nieuwe standaarden bij het European Telecommunications Standardisation Institute (ETSI) , zijn de risico's voor een zogenaamde 'octrooihinderlaag' sterk teruggedrongen. Van een octrooihinderlaag kan sprake zijn wanneer tijdens het opzetten van een nieuwe industriestandaard, bepaalde bedrijven opzettelijk verzwijgen al in het bezit te zijn van patenten of octrooien die betrekking hebben op de in te voeren standaard. Daardoor zouden dergelijke bedrijven ná invoering van een nieuwe standaard controle hierover kunnen verkrijgen en vervolgens de concurrentie kunnen dwarsbomen. Ook al zijn die octrooien of patenten op zich geldig, door het verzwijgen ervan is de optie om alternatieve standaarden te overwegen kunstmatig weggenomen en de weg van eerlijke concurrentie vervalst, meent de EU.

In de gewijzigde regels van de ETSI is nu duidelijker vastgelegd dat bedrijven gehouden zijn in dergelijke gevallen het bezit van relevante intellectuele eigendomsrechten bekend te maken. In een algemene ledenvergadering van de ETSI werden de regelwijzigingen unaniem goedgekeurd. De wijzigingen werden aangedragen onder druk en controle van de EU-commissie Concurrentie. Neelie Kroes, commissaris van deze commissie, verklaarde tevreden te zijn met de wijzigingen. 'Het is cruciaal dat instellingen en organen die industriestandaarden vastleggen regels opstellen die eerlijke, transparante procedures verzekeren, evenals een vroege bekendmaking van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.'