Neoweb.nl

Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Robert

 • *****
 • 3.076
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
  • Neoweb
Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« on: October 02, 2008, 10:05:35 AM »
Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast   
De NV Bio Oil Holding uit België doet reeds vijf jaar onderzoek naar de omzetting van organisch materiaal naar bruikbare en hernieuwbare energie. In het Belgische Tessenderlo heeft het concern in dit verband een experimentele site opgezet voor de productie van bio-olie.

Voortbouwend op deze ervaring wil de Nederlandse vestiging van het concern, Bio Olie Nederland BV, nu in Delfzijl een fullscale fabriek bouwen voor de productie van bio-olie.

Bio Olie Nederland BV in Delfzijl gaat een full-scale fabriek bouwen voor de productie van bio-olie door middel van flash-pyrolyse. De installatie zal per uur 5 ton (droge) biomassa kunnen verwerken. Als grondstof kan lokaal geproduceerde en vrijkomende biomassa dienen, zoals restproducten uit de landbouw, bermgras of de organische fractie van huisvuil. Ondernemer Marinus van Stijn: "We stellen maar één eis aan de biomassa: geen voedsel." Het project ontvangt subsidie vanuit de Unieke Kansenregeling (UKR).

De essentie van de techniek flash-pyrolyse is dat moleculen in afwezigheid van zuurstof worden gekraakt door extreem snelle verhitting van de biomassa van circa 20 naar ongeveer 500 ºC. Het materiaal verdampt en door afkoeling condenseert deze damp in bio-olie. Duizend kilo biomassa levert om en nabij 700 kg olie en daarnaast zo'n 150 kg (actieve) kool en 150 kg gas.

Diverse bijproducten
De olie is onder meer bruikbaar voor de opwekking van elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook als vervangende brandstof voor stookinstallaties. Het vrijkomende gas gaat een naverbrander in en dient voor het opwekken van elektriciteit. Een deel van de actieve kool tenslotte is nodig als brandstof om het zand - het medium waarmee de snelle verhitting van de biomassa plaats vindt - op temperatuur te houden. De overige kool kan op verschillende manieren een toepassing krijgen, als briket bijvoorbeeld.


"We onderzoeken momenteel, onder meer in samenwerking met de WUR, ook de toepassing van actieve kool als meststof om uitgeputte landbouwgronden in derde wereldlanden weer vruchtbaar te krijgen; een techniek die de Inca's al toepasten."

Pyrolyse nooit echt doorgebroken
Pyrolyse is op zich geen nieuwe technologie: de straatverlichting in het Londen van de 19e eeuw brandde bijvoorbeeld op varkensmest die in bio-olie was omgezet. En tijdens het apartheidsregime produceerde Zuid-Afrika olie uit steenkool. Vanaf de jaren 90 (20e eeuw) kwam onderzoek op gang naar pyrolyse van biomassa. Desondanks is de technologie nooit doorgebroken. Van Stijn: "Veel mensen zien dit als een kansrijke technologie, maar net zoals het gaat met zoveel veelbelovende technieken en ideeën: als niemand investeert, dan komt zo'n techniek niet verder."

De installatie is momenteel in het Belgische Tessenderlo in aanbouw, samen met overigens nog een 5-tons installatie. Eerder heeft Van Stijn daar, geheel privé gefinancierd, al een laboratoriumopstelling (100 kg/uur) en een pilot-installatie (1,5 ton/uur) gerealiseerd. Beide succesvolle installaties zijn geheel door het bedrijf zelf gefinancierd. Voor de fabriek in Delfzijl heeft de onderneming echter UKR-subsidie aangevraagd en gekregen. "Daar zijn we 100% blij mee, anders was het nooit zo ver gekomen."

De reden dat de installatie in Tessenderlo en niet in Delfzijl in elkaar wordt gezet en getest is dat het nog ontbreekt aan een milieuvergunning voor Nederland. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2009 afgegeven. "Dan verhuizen we het geheel naar Delfzijl." Bij één pyrolyse-fabriek blijft het daar overigens niet: "We willen er graag vier neerzetten."

André de Boer van EOS is enthousiast over de pyrolyse-installatie: "Dit project biedt de mogelijkheid pyrolyse (eindelijk) uit het hoekje van ‘nog altijd aankomend talent' te halen en grootschalig op de kaart te zetten. Het is een voorbeeldproject waar de rest van de markt mee verder kan. Het is ons wat waard als dit slaagt omdat het de markt wat waard kan zijn. Niet alleen betekent het een grote stap in de ontwikkeling van brandstoffen van de tweede generatie, ook levert het project een bijdrage aan duurzame industriële ontwikkeling en energiehuishouding."

Bron: SenterNovem

zie ook:
http://www.bio-oil-holding.eu/

Offline telefoontoestel

 • *
 • 23
 • +4/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #1 on: October 05, 2008, 01:23:41 PM »
de techniek klinkt veel belovend. Ik vraag me alleen af wat het effectieve rendement zal zijn hiervan.

Offline djmarco

 • **
 • 55
 • +12/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #2 on: October 12, 2008, 02:01:56 PM »
dit is mooi! BTL in een praktische toepassing.
Alleen als transportbrandstof is het nog wat kritisch als deze olie maar de halve energiedichtheid van diesel heeft.


Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #3 on: June 11, 2009, 10:53:36 AM »
Het lijkt me een mooi initiatief.
Helaas is de installatie tot op heden nog niet in bedrijf en lijken er financiële problemen te zijn.
Ik hoop dat de techniek van pyrolyse toegepast kan worden op de grondstoffen die Bio-Oil voornemens is te verwerken. Bij mijn weten werkt dit niet goed op niet-homogene materialen, zoals Bio-Oil deze wil omzetten (huishoudelijk afval).

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #4 on: June 11, 2009, 05:51:40 PM »
Met pyrolyse kun je aardig geld verdienen, het gaat gewoon om het in- & verkoop verhaal.
Op youtube staan best veel expirementele filmpjes van dit proces.

Ik blijf erbij dat je de biomassa 1 één keer moet verstoken voor optimaal rendment, en niet moet opsplitsen in half falbricaten. Dit is gewoon niet faire. Je kunt je overgebleven surrogaat steenkool gewoon aan elke centrale verkopen die je wilt. Is dit milieuvriendelijk?

Als je de bestaande centrale's hebt die in één keer biomassa verstoken, en geen kolen handeltje erbij hebben, dan heb je een mileuverantwoord concept.Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #5 on: June 11, 2009, 07:40:11 PM »
en waar denk je dat momenteel de biomassa vandaan getoverd wordt?
biomassa die overigens voor velerlei andere toepassingen geschikt is.

De pyrolysetechniek van Bio-Oil zou ook geschikt zijn voor biomassa waar geen andere toepassingen voor zijn.
Bedenk je eens dat Staatsbosbeheer honderdduizenden tonnen riet heeft, waar ze zich geen raad mee weten. Als Bio-Oil er in slaagt om dit om te zetten in een bruikbare olie.... wat is dan het probleem?


Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #6 on: June 11, 2009, 08:31:45 PM »
Beste Quasar,

Het is natuurlijk een mooi proces en er is zeker toekomst voor. Ik ben meer iemand
die naar het rendement saldo van een systeem kijkt, en ik kan alleen inschatten dat jullie
systeem minder rendement geeft dan systeem met directe-volledige verbranding/vergassing.
Het is niet negatief bedoeld, je moet me niet verkeerd begrijpen.
Verder sluit ik niet uit dat jullie systeem minder winstgevend is dan een conventionele centrale.

Eigenlijk zou je voor de lezers op dit forum de rendementen van jullie systeem op een rijtje moeten zetten en die afwegen tegen systemen waarmee jullie concureren.

En over staatsbosbeheer; Als je riet met parafine perst op 200 ton, heb je briketten voor commerciele doeleinden. simpel & winstgevend. En je kunt er ook nog bio-isolatieplaten en of bio-geluidschermen van maken.

« Last Edit: June 11, 2009, 08:53:13 PM by michel »

Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #7 on: June 15, 2009, 12:22:54 PM »
Michel,

Je insteek is m.i. juist.... je moet het totaalplaatje bekijken.... maar dan ook werkelijk het totaal.
Ik vat je antwoorden overigens ook niet negatief op, maar ben van mening dat e.e.a. bijgesteld moet worden ivm de realiteit.
Daar waar biomassa rechtstreeks met hoog rendement verwerkt kan worden tot elektriciteit, ben ik met je eens dat dat de aangewezen weg is.
De praktijk is echter heel anders.
Men zit op de eerste plaats met locatie en vergunningen. Op de tweede plaats zit men met het in Nederland beperkt voorkomen van biomassa. Op de derde plaats heb je bestaande installaties die verre van afgeschreven zijn, maar die wel moeten voldoen aan CO2-reductie eisen.
Op de vierde plaats is het niet mogelijk om alle biomassa zo maar rechtstreeks te converteren in energie
Zo zijn er nog een aantal argumenten die in de weg staan aan het plaatje zoals jij je deze voorstelt.


De technologie waar we mee concurerren is in feite afvalverbranding aan de grondstoffenkant.

Aan de productkant (brandstof) concurreren we met installaties die biomassa omzetten in
1.  warmte en/of elektriciteit
2.  olie
3.  gassen
4.  vaste stoffen zonder thermische toepassingen (zoals pellets/briketten).

Omdat wij aan de grondstoffenkant echter een totaal andere input hebben, kun je aan de productkant met moeite spreken over concurrentie.
De grondstoffen die wij en bijvoorbeeld ook Bio-Oil innemen als feedstock zijn niet voor andere toepassingen geschikt. De technologie van pyrolyse of van torrefactie is dan ook een schakel in een keten.

Voor wat betreft je oplossingen voor de overschotten aan riet denk ik dat je het te rooskleurig ziet.
Enerzijds gaat het om gigantische hoeveelheden riet, anderzijds is riet een "moeilijke" biomassa.
Wil je er briketten van maken dan kost het veel energie om het te drogen (wie wil er nat dampende briketten?), en het persen van de briketten vergt ook veel energie. De mechanische weg van voorbehandeling hebben wij ook uitvoerig bestudeerd en wij hebben die als onvoldoende interessant beoordeeld.

Ik beweer overigens niet dat Bio-Oil of wij DE oplossing hebben.
Ik beweer wel dat deze conversietechnologiën een goede oplossing kunnen zijn voor bepaalde biomassastromen die anders geen of een beperkt nuttige toepassing kennen.

Qua winstgevendheid merk ik dat je niet goed weet welk investeringsvolume gepaard gaat aan een AVI. Reken op € 1.000,-/ton verwerkingscapaciteit. Een AVI kost daarmee al snel ca. 150 miljoen euro.

Een voorbehandelingstraject SRF-torrefactie voor eenzelfde volume bedraagt ca. 70 miljoen.

De levensduur is vergelijkbaar. De milieubelasting is eveneens vergelijkbaar.
Het te behalen elektrisch rendement (ca. 40%) ligt bij torrefactie aanmerkelijk hoger, waardoor het totaal netto rendement in vergelijking tot een AVI nagenoeg dezelfde is.
Bovendien worden in het voortraject waardevolle grondstoffen (aluminium, koper en andere metalen) uitgesorteerd. Deze zijn nog geschikt voor hoogwaardige recyclage. Indien HH afval naar een AVI vervoerd wordt, dan worden deze stromen verbrand. Het overblijvende aluminium is dusdanig kapot gebrand dat dit in feite nog maar een zeer laagwaardige recycling mogelijk maakt.


Offline Digihans

 • *****
 • 1.794
 • +86/-8
 • Gender: Male
 • E=MC2
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #8 on: July 06, 2009, 02:16:53 PM »
Om bestaande kolencentrales aan de gang te houden is dit wel een goede oplossing. Op die manier produceren zij energie uit biomassa.
Echter zal er nooit landbouwgrond of bos opgeofferd mogen worden voor het verbouwen van biomassa om bio-olie productie mogelijk te maken.

Is dat ook de reden waarom er geen 'voedsel' in het afval mag zitten? Of heeft dat een andere reden?

En hoe nauwkeurig is het afvalsorteerproces / het scheiden van afval??  Want als er nog zware metalen of schadelijke stoffen in de briquetten zitten, zullen die moeilijk te gebruiken zijn voor de barbeque of als meststof.

Ook blijft het totaal plaatje een beetje krom. Biomassa sorteren en daarna direct verbranden is rendabeler, dan het eerst te sorteren en er daarna weer fracties van te maken.

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #9 on: July 07, 2009, 11:04:27 PM »
Afval kan met luchtzonnecollectors goedkoop gedroogd worden.
Bouw een alles slurpende elektriciteits centrale en men heeft het probleem opgelost.
Luchtzonnekollectoren worden wereldwijd(behalve in nederland) al gebruikt om schuren en zomerhuisjes te verwarmen(vorstvrij te houden) en te ventileren.Ik droog m'n tuinafval er al jaren mee ,waar ik vervolgens m'n houtkachel mee stook.
Er is af en toe 1 probleem,het is soms een beetje te droog.

Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #10 on: July 08, 2009, 11:17:00 AM »
@ Digihans

De processen waar bijvoorbeeld Bio-Oil en wij mee werken zijn geschikt voor laagwaardige biomassastromen. Dit wil zeggen dat deze biomassastromen in feite niet meer geschikt zijn voor enig andere toepassing / vorm van hergebruik.

Het feit dat er geen "voedsel" in mag zitten heeft inderdaad volledig betrekking op het uitgangspunt dat biomassabrandstoffen niet ten laste van de oppervlakte landbouwgronden en/of bossen mogen gaan. Er is een ruime hoeveelheid biomassa in onze samenleving die momenteel als afval beschouwd wordt en waar weinig of geen toepassingen voor zijn.
Deze stromen zijn voor ons dan ook het uitgangspunt geweest.

Het aan ons productieproces voorafgaande sorteerproces is voor onze technologie ruim voldoende nauwkeurig, met dien verstande dat onze brandstof niet bestemd is voor thuisgebruik!
Onze brandstoffen zijn bestemd voor de industrie en voor kolengestookte elektriciteitscentrales. Zij zijn allen voorzien van de nodige installaties om mogelijk aanwezige verontreinigingen uit de rookgassen te filteren.

Het totaalplaatje is helemaal niet krom;
Zoals gezegd.... ik spreek over
1. SRF (dit is een fractie uit het huishoudelijk afval dat jij en ik produceren). Naast SRF worden uit het afval metalen (Fe, Cu, Al, e.d.)  verwijderd (ook goed voor het milieu) en worden tevens inerten verwijderd (zand, glas, steen). Deze inerten dienen als onderlaag in de wegenbouw. De metalen zijn geschikt voor hoogwaardige recycling. Kortom, van huishoudelijk afval kan 100% nuttig toegepast /gerecycled worden.
Na verbranding van onze brandstof resteert dan wel nog een 20% aan vliegassen. Deze zijn op hun beurt geschikt voor toepassing als vulstof in de cementindustrie (waarmee delven van klei en gips beperkt wordt).
2. biomassa die niet geschikt is voor andere toepassingen; deze wordt niet gesorteerd, maar wel als monostroom gerooid/geoogst. Dit materiaal moet enkel gedroogd worden.

@ Harrie

Drogen van afval en van biomassa in grote hoeveelheden (!) zonder gebruik van fossiele brandstoffen (!) is een veel ingewikkelder materie dan men denkt.
Het afval wordt in grote betonnen bunkers ingevoerd, waarna het wordt afgesloten. Het materiaal begint te composteren en bereikt een temperatuur van ca. 65 graden. Gedurende een week ligt het materiaal zo te drogen, waardoor het vochtgehalte afneemt van ca. 50% tot 15%. Omdat het droog is kan het vervolgens in fracties gesorteerd worden (het plakt dan niet meer).
Biomassa drogen is een heel ander metier. Dit gebeurt o.a. in silo's. Afhankelijk van de aard (blad/hout/riet) en van vorm (geshredderd/gemalen) en van de deeltjesgrootte van de biomassa dient men de procesomstandigheden (luchtsnelheid en luchttemperatuur) aan te passen.

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #11 on: July 08, 2009, 12:59:06 PM »
ja dat is jou uitleg omwille van de werkgelegenheid.
Mijn afval wordt gewoon gedroogd met zonneenergie,duurt voor 1 kuub ongeveer drie weken.
Ik verbruik 24 kuub per jaar,daar ga ik geen betonnen bunker voor bouwen.
Maar je hebt gelijk,het ventilatortje gebruik stroom(15w),stroom opgewekt in een centrale gestookt op een fossiele brandstof.
Zoek eens op Solar Air heater,dan weet je waar ik over praat.

Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #12 on: July 08, 2009, 03:33:30 PM »
@ Harrie,

Nee, mijn uitleg is niet omwille van werkgelegenheid... Mijn uitleg is gebaseerd op het uitgangspunt van dit topic : "grootschaligheid".

In onze installatie zal jaarlijks een 200.000 - 250.000 m3 biomassa verwerkt worden (op 1 lijn; we willen in 2010 een 2e lijn bouwen). Dit betekent wekelijks ruim 4.000 m3; 24 m3/h. Dit moet dus een geforceerde droging worden; drogen enkel met zonnewarmte gaat te traag en vergt teveel grondoppervlakte.

Overigens heb ik wel interesse in het zelf bouwen van zo'n solar air heater voor het bijverwarmen van onze woonkamer.... is dat ingewikkeld? (ik ben redelijk handig)

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #13 on: July 08, 2009, 08:09:18 PM »
ik doelde ook op de grootschaligheid.
Het is een politiek spel.
Grootschaligheid betekend namelijk in eerste instantie relatief meer werk.
De transport sector zal er ook zeker blij mee zijn.
Inzamelingspunten,eventueel gescheiden voorsortering.
Dan komt de overheid met z'n vergunningen en controlanten.
Om het tot in detail uit te werken:alle betrokkenen moeten bijgeschoold worden.
Alles moet gedocumenteerd worden.
ik schat dat er voor mijn 24 kuubje zo'n drie mensen nodig zijn ,terwijl ik het in een paar zaterdagjes doe.

Doe zonnekollektor is het makkelijkste wat er bestaat(behalve in nederland ,met haar regelgeving en vergunningen)
Het is een zwarte doos met een glazen plaat waar lucht doorheen stroomt.
Een gewone zonnekollektor zonder water.
er zijn vele verschillende ontwerpen die varieren van zwarte golfplaten tot aluminium buizen.
Ze werken allemaal ,alleen de prijs verschilt.
Ik heb de mijne gebouwd voor ca 200 euro,10m2.

2,5 m2 levert ongeveer 1 Kw(hier in het hoge noorden),Dat is dan gemeten in de periode dat ie het meest effectief is.
Zonnig en lage temp.laat in de winter dus.

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #14 on: July 09, 2009, 02:11:48 AM »
Het is geen politiek spel,

In de oorlog van 45 was flash pyrolyse ook een hot item.

Toen er in de oorlog geen brandstof meer was, gingen de mensen
ook flash pyrolyse doen in een keteltje afgevuld met een organisch materiaal en een vuurtje eronder.
Het gas wat hierbij vrij kwam, daar konden ze zelfs auto's op laten rijden.
De geschiedenis herhaalt zich wederom. De kolen die je over houdt, die kun je verpatsen.
Je eigen kolenhandel...

Het is wel iets leuks, stel je voor;

Je pakt een oude daalderop boiler, je vult het af met organisch materiaal (bv. hout) je verhit
de boiler met een houtvuurtje, je laat er direct een gasaggregaatje van marktplaats op draaien.
Makkelijker kan het niet. (zonder cv omloop ca 40% rendement, met cv omloop ca 80% renement).


Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #15 on: July 09, 2009, 09:47:12 AM »
ik doelde ook op de grootschaligheid.
Het is een politiek spel.
Grootschaligheid betekend namelijk in eerste instantie relatief meer werk.
De transport sector zal er ook zeker blij mee zijn.
Inzamelingspunten,eventueel gescheiden voorsortering.
Dan komt de overheid met z'n vergunningen en controlanten.
Om het tot in detail uit te werken:alle betrokkenen moeten bijgeschoold worden.
Alles moet gedocumenteerd worden.

In onze case zal de transportsector juist minder verheugd zijn.
De huidige situatie is dat afval en biomassa over grote afstanden getransporteerd worden. Dit is natuurlijk ridicuul.
Het afval uit Limburg wordt in Zuid-Holland (!) verbrand. Tot recent werd dit met vrachtauto's getransporteerd, nu met treinen.
Biomassa die in Nederland door de E-industrie wordt gebruikt is afkomstig van over de hele wereld. Ook dat is een idiote situatie.
Lokaal en regionaal is biomassa voorhanden die ook lokaal/regionaal ingezet kan worden (een voorbeeld van een project dat ook op deze gedachte gestoeld is, is de biomassacentrale te Sittard, aan de noordkant van Sittard aan het spoor gelegen). Zo wordt nodeloos transport voorkomen.

De keten zoals wij ons deze voorstellen is een inzamelsysteem zonder gescheiden inzameling van diverse afvalfracties. (enkel de oude wijze van voorsorteren van oud glas en oud papier is dan nog wenselijk, maar niet eens noodzakelijk).
De voorbewerkingsinstallatie van het huisvuil bevat diverse scheidingstechnieken; windzifters, magneten, trilzeven, UV-scheiders. Het is zelfs mogelijk om glas op kleur te scheiden. Ook is het mogelijk om chloorhoudende kunststoffen (zoals pvc) te scheiden. Batterijen kunnen eveneens separaat van de metalen gescheiden worden.

Kortom... de gekende afvalverbrandingsinstallaties (avi's) zijn met toepassing van de keten zoals wij die voor ogen hebben in vele gevallen overbodig. Bovendien levert het de burger (en de gemeentes) een veel eenvoudiger en goedkoper inzamel- en verwerkingssysteem op, waarbij tevens het afval als een bron voor grondstoffen en energie gebruikt wordt.

Helaas is in Nederland de politieke en economische lobby van de avi's bijzonder sterk. Tal van gemeentes participeren in avi's, teneinde een eigen verwerkingscapaciteit voor hun afval te hebben.
In het opzicht van innovatie in afvalverwerking loopt Nederland sterk achter de feiten aan. In Duitsland is men veel verder en ook/zelfs in Italië is men verder.

Qua documentatie; daar heb je volledig gelijk in.
Afval kent strenge regelgeving met betrekking tot documentatie, en ergens is dat ook zeer verdedigbaar (hoewel het soms bijzonder vervelend is). Er zijn voldoende situaties in en buiten Nederland bekend waar een ontdoener willens en wetens vervuilend te werk ging. Dat de overheid dit wil/moet voorkomen is duidelijk.

---

Voor wat betreft de zonnecollector:
- ik heb een plat dak van ca. 25m2; zou ik zo'n systeem hier horizontaal op kunnen plaatsen, of heeft dat weinig zin?
- Heb je tekeningen/schetsen?

@ Michel:
Zo zie ik mezelf ook.... als een moderne kolenboer  ;D

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #16 on: July 11, 2009, 09:33:49 AM »
Het horizontaal plaatsen van een zonnekollektor is in principe weggegooid geld.
Het systeem is bedoeld om in de winter bepaalde ruimtes(schuren en zomerhuisjes)vorstvrij te houden en te voorzien van frisse lucht.
in de winter is de stand van de zon lager en een vertikaal systeem zou dus effektiever zijn.
Ik zelf heb geen foto's of tekeningen ,maar er zijn genoeg schetjes te vinden op het internet:
http://www.mobilehomerepair.com/article17solar.htm
deze snap ik niet omdat mijn LZK(luchtzonnekollektor)niet werkte met een reflecterende achtergrond.
De absorber MOET dus zwart zijn.
http://www.builditsolar.com/Projects/ActiveWallCollector/activewallcol.htm
http://www.atlanticenergy.ca/projects/WayneLangilleSolarAirCollectors/tabid/72/Default.aspx
In principe is het zo dat alles wat zwart is en achter glas zit opgewarmd wordt,het is alleen een kwestie van die warmte verdelen.

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #17 on: July 15, 2009, 11:07:05 PM »
Een zonnecollector vlak leggen zou op zich wel kunnen. Je kunt van een staande zonneboiler ook een horizontale grondboiler maken, dus waarom zou een zonnecollector niet horizontaal uitgevoerd kunnen worden.
Waarom maak je geen collector met navoering?

Als ik een collector zou maken die op een plat dak ligt van 25m2, zeg 5x5m, in vlakke/horizontale toestand,
dan heeft Harry in eerste instantie gelijk, werkt niet.

Het collector systeem is gebaseerd op een hoek zodat de wamte naar boven stijgt en daarvandaan
je systeem in gaat voor opslag. Ook is de hoek voor ideale zoninval van belang zoals bij solar.

Zou je de collector vlak leggen moet je rekening houden met minder rendement. Het werkt wel, maar
ietsje minder goed buiten de systeem aanpassing om.

Als je een horizontale collector maakt, moet je uitgaan van dikkere buizen, bv 100mm hwa pijpen van 4 meter lang die je zwart spuit. Je maakt de ingang links-onder en de uitgang rechts-boven (diagonaal). De warmtespiegel in de pvc pijp heeft een horizontale range van ca 4 cm, dus dit zou genoeg moeten zijn.
Je moet de pijpen niet parallel zetten maar in serie, dus een eigenlijk als spijlen van een hekwerk die
boven en onder met een buis gekoppeld worden. De warme zijde afvoerbuis (22mm koper of euroflex) (bovenzijde) ga je dan isoleren en bij deze buis zet je een thermische 16 amp schakelaar, kun je uit oude cv ketels slopen. De schakeling kun je op temperatuur instellen zodat je cv pomp (40 watt is meer dan voldoende) begint te pompen als je water bv. 50-60 graden is. Ik denk dat dit zonder meer werkt, het is vergunningsvrij
en het is goedkoop. Een 4 meter buis kost bij karwei 8 euro, hornbach is nog goedkoper.

Ik kan je wel helpen aan een boiler. Een een schema


Offline Benjamin23

 • ****
 • 351
 • +30/-4
 • Dit forum is het helemaal !
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #18 on: July 17, 2009, 09:07:04 AM »
Op zich wel interessant zo'n lucht zonne kollektor.
Het paneel wordt verwarmd en er gaat automatisch een luchtstroom lopen van koele lucht uit een ruimte en verwarmde lucht in de ruimte.

Zou je het omgekeerde ook met zon kunnen bewerkstelligen? (dus dat je een huis kan koelen met een luchtstroom)

Bijvoorbeeld een inlaat vlak boven de grond. Dan een buis die in de grond loopt (en waar de lucht dus wordt gekoeld).

Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #19 on: July 17, 2009, 09:15:10 AM »
Daar was ik ook aan het denken..... flink diep gat graven over een forse oppervlakte, zo'n zelfde collector erin, grond er weer over en dan koele lucht in de zomer de woning in blazen...

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #20 on: July 18, 2009, 07:43:39 PM »
Haha, ik heb het over water gevulde systemen met dikkere buizen voor vlakke collectoren en jullie denken aan luchtbehandeling op basis van thermiek. Met dikkere buizen kan je idd. een goede thermiek flow halen,
buiten de trek die onstaat als in een conventionele kachelpijp.

Een zero energie koel systeem op basis van luchtbehandeling zou kunnen zijn :

Zwarte buizen op je dak van ca 3-4m die zorgen dat de lucht stijgt en hun intake hebben op de bovenste verdieping. De output ligt dan bij de nok.
Onderin je huis de natuurlijke aanvoer van verse lucht voorgekoeld door de grondwarmte.
Je krijgt dan in prinipe onderdruk in je huis, maar het is een open systeem dus daar zul je niet veel van merken.

Tevens als de bovenste verdieping warm is, krijg je de warme lucht alleen maar weg als deze koeler is dan de buitenlucht. Maar doordat de buizen op je dak aan de buitenzijde wel 60-80 graden worden, heb je de thermiek energie die je een handje helpt aan het ontrekken van warme lucht.« Last Edit: July 18, 2009, 07:55:02 PM by michel »

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #21 on: July 19, 2009, 08:42:15 PM »
Op zich wel interessant zo'n lucht zonne kollektor.
Het paneel wordt verwarmd en er gaat automatisch een luchtstroom lopen van koele lucht uit een ruimte en verwarmde lucht in de ruimte.

Zou je het omgekeerde ook met zon kunnen bewerkstelligen? (dus dat je een huis kan koelen met een luchtstroom)

Bijvoorbeeld een inlaat vlak boven de grond. Dan een buis die in de grond loopt (en waar de lucht dus wordt gekoeld).
Niet helemaal.
Om het systeem effektief te maken heb je een ventilator,thermostaat en een antitocht rooster nodig.

Offline michel

 • ***
 • 166
 • +22/-0
 • Gender: Male
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #22 on: July 20, 2009, 05:43:31 PM »
Een ventilator past wel in een zero energie systeem als deze op solar draait.

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Bio-olie: Flash-pyrolyse grootschalig toegepast
« Reply #23 on: July 30, 2009, 07:37:32 AM »
Op zich wel interessant zo'n lucht zonne kollektor.
Het paneel wordt verwarmd en er gaat automatisch een luchtstroom lopen van koele lucht uit een ruimte en verwarmde lucht in de ruimte.

Zou je het omgekeerde ook met zon kunnen bewerkstelligen? (dus dat je een huis kan koelen met een luchtstroom)

Bijvoorbeeld een inlaat vlak boven de grond. Dan een buis die in de grond loopt (en waar de lucht dus wordt gekoeld).
Je zou kunnen denken aan een Von Platen -Munters koelkast,de bekende gaskoelkastjes.
Wat de benodigde temp is weet ik niet