Neoweb.nl

Onderzoek nieuw energiezuinig systeem voor particulieren.

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline toonhens

  • *
  • 1
  • +0/-0
Onderzoek nieuw energiezuinig systeem voor particulieren.
« on: December 16, 2008, 02:18:33 PM »
Beste,
Naar aanleiding van een masterthesis productontwikkeling voer ik een onderzoek naar de aankoopintentie voor
en consumentenvisie op energiezuinige systemen voor residentiëel gebruik.
Energiezuinige systemen zijn onder andere: zonneboilers of zonnepanelen of andere systemen waarmee u bespaart op uw energiefactuur.
Graag had ik U even deze bevraging voorgelegd, deze neemt enkele minuten in beslag.
Onderaan vindt u een antwoordformulier. Gelieve deze als reply te posten.

dank bij voorbaat,

Toon Hens
Student Productontwikkeling
Artesis Hogeschool Antwerpen
 

Bevraging:

Inkomenscategorie:
netto-inkomen huishouden per jaar:

a: 0 - 25 000 euro
b: 25 000 euro -50 000 euro
c: 50 000 euro -100 000 euro
d: 100 000 euro – meer

Samenstelling huishouden?: bvb 2 volwassenen 2 kinderen


1: Heeft u reeds geïnvesteerd in een energiezuinig systeem?

Indien JA:
 
a: Wat was ongeveer de kostprijs hiervan?
b: Zou u eventueel overwegen om nog te investeren in een energiezuinig systeem?
 
2: Stel een energiezuinig systeem dat de helft van uw energiefactuur zou kunnen dekken.
Gerelateerd tot het jaarlijks inkomen van uw huishouden, hoeveel percent hiervan zou een dergelijke systeem maximaal mogen kosten als investering.

3: Stel dat een energiezuinig systeem zo ontworpen is dat u het zelf kan plaatsen
(idealiter op uw dak):

U heeft de keuze:
a: Installatie van het energiezuinig systeem zelf plaatsen.

b: Het laten plaatsen door een erkend installateur, mits een extra transport- en plaatsingkost die ongeveer 10% van de installatie bedraagt.

Wat zou u kiezen?

4: Stel dat u in een doe-het-zelf zaak een nieuw energiezuinig systeem in modules kan kopen en een module 1 vierkante meter is. Een module kan zowel elektriciteit opwekken als water opwarmen voor sanitair gebruik.

Elke module heeft een iets groter vermogen dan een zonnepaneel met eenzelfde oppervlakte.

Deze modules zijn dus modulair, u kan ze per stuk aankopen en zo dus een grote investering met groot vermogen spreiden in de tijd zoals u het wil.
 
Weet dat u ongeveer 7m² = 928W nodig heeft om 200l water met 40°C te verwarmen op 1 dag . (Voor een zonnepaneel met een gelijk oppervlakte als één module betaalt u ongeveer een 600 euro)


Hoeveel zou u voor één module van een nieuw energiezuinig systeem wensen te betalen?

a: ...   -300
b: 300-600
c: 600-900
d: 900-   ...

(in euro)

5: Stel dat één module in de doe-het-zelf zaak te koop staat voor 165 euro.

Zou u overwegen om één module, al dan niet een grotere installatie na verloop van tijd aan te schaffen ?


Van harte bedankt om even tijd vrij te maken voor deze bevraging.
 
Toon Hens
Antwoordformulier:

Inkomenscategorie:
Samenstelling huishouden:

1: JA/NEE 
Indien JA:
a: ....
b: ....

2:

3: a of b

4:
a: ...   -300 ?
b: 300-600 ?
c: 600-900 ?
d: 900-   ... ?

5: JA/NEE
« Last Edit: December 16, 2008, 04:45:24 PM by toonhens »