Neoweb.nl

Kunstmatige fotosynthese / BioSolar Cells

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bashanna

  • *****
  • 775
  • +55/-6
  • yourney to the future
Kunstmatige fotosynthese / BioSolar Cells
« on: February 12, 2009, 11:50:39 AM »
Center for Photosynthesis Research, 'Towards BioSolar Cells
Zes Nederlandse universiteiten hebben een ambitieus onderzoekplan opgesteld dat moet gaan leiden tot een revolutie in de fotosynthese. De fotosynthese zal niet alleen efficiënter worden, maar de energie zal ook op geheel nieuwe manieren worden afgetapt. Met het plan willen de universiteiten de fotosynthese beter te benutten ten behoeve van een duurzame voedsel- en energievoorziening.
 
'Towards BioSolar Cells' is een gezamenlijk onderzoekprogramma van Wageningen UR, de Rijksuniversiteit Groningen, VU Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, TU Delft en de Universiteit Leiden.

Het plan is een uitstekend voorbeeld van een project waarbij via fundamenteel onderzoek gewerkt wordt aan verbetering van de productie van voedsel én biobrandstoffen. Het onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot zonnecellen die geen elektriciteit maar brandstof leveren.

Inzicht voor innovatie
'Towards BioSolar Cells' beschrijft op wat voor wijze via onderzoek aanzienlijk meer inzicht in de fotosynthese kan worden verkregen. Dat inzicht opent de mogelijkheid om te werken aan de optimalisatie van het gebruik van zonlicht voor de groei van planten voor voedsel en/of biobrandstof. Daarnaast beschrijft het plan de ontwikkeling van systemen om energie vanuit de fotosynthese 'af te tappen' nog voordat de energie omgezet wordt in biomassa. Dat zou moeten leiden tot een geheel nieuwe generatie biobrandstoffen zónder de nadelen van de huidige biobrandstoffen

Professor Rudy Rabbinge, van Wageningen Universiteit, initiatiefnemer van Towards BioSolar Cells: "De wereld staat voor de uitdaging duurzame energiebronnen te ontwikkelen. Nederland kan daar uitstekend aan bijdragen door haasje-over te doen en niet achter de ontwikkelingen aan te lopen, maar juist in te zetten op echte innovatie. Die innovatie is te vinden door biologische, chemische en fysische kennis te combineren en zo de basisprincipes van de fotosynthese te benutten. Dat past in de beste tradities van Nederland en maakt gebruik van de excellente kennis en infrastructuur die Nederland kent"

Het plan is intussen omarmd door het Ministerie van LNV. Samen met het consortium van universiteiten en op innovatie gerichte bedrijven werkt LNV het voorstel uit tot een businessplan dat ter financiering voorgelegd zal worden aan de Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie (FES).

Bij een positief besluit kan het initiatief daadwerkelijk van start en zal Nederland een lange traditie op het gebied van onderzoek en innovatie op het gebied van fotosynthese kunnen voortzetten.
 
Bron: Wageningen Universiteit