Neoweb.nl

Hoe groot is de wereldvoorraad olie?

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« on: March 04, 2009, 09:32:16 AM »
Wie houdt er bij hoeveel olie er nog is? Iedereen zou daar toch van op de hoogte moeten zijn.
Hoe groot is de wereldvoorraa olie eigenlijk nog?
Stel dat we nog maar voor 5 jaar olie hebben, dan moeten we dat toch weten en bijzonder zuinig aan gaan doen.


Offline Robert

 • *****
 • 3.076
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
  • Neoweb
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #1 on: March 04, 2009, 09:34:34 AM »
Onduidelijkheid over voorraden olie, gas en steenkool

UTRECHT - Olie- en gasvoorraden zijn eindig en ook steenkool kan de aarde niet eeuwig van energie voorzien. Maar de piek in de productie van fossiele brandstoffen zal te laat komen om het klimaat te redden, waarschuwt een special in Nature.

Volgens voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal de vraag naar fossiele brandstoffen tot 2030 nog bijna verdubbelen.

Daarbij wordt aangenomen dat er voldoende voorraden aardgas, aardgas en steenkool beschikbaar zijn – en dat deze ook daadwerkelijk zullen worden geproduceerd.

Beide aannames worden vanuit wetenschappelijke kringen bekritiseerd. Zo hanteren individuele geologen andere cijfers voor de bewezen oliereserves dan bijvoorbeeld de exploiterende oliemaatschappijen of landen als Saoedi-Arabië doen.

Het moment waarop de mondiale olieproductie zijn maximum bereikt, Peak Oil, wordt dan ook betwist.

Economisch belang
“Gezien het economische belang van de fossiele energievoorraden zou je verwachten dat we zouden weten hoeveel er eigenlijk ligt”, zegt Catherine Gautier, een natuurkundige aan de Universiteit van Californië. "Dat is echter niet het geval."

Zelfs grote, onafhankelijke instituten hanteren verschillende cijfers, waarbij de World Energy Council, een adviesraad voor de VN, doorgaans iets terughoudender is dan het IEA.

De laatstgenoemde stelt dat de wereld nog 1,3 biljoen vaten olie kan produceren, genoeg om de huidige consumptie (zonder groei) 40 jaar op te rekken.

Als daar de ‘onbewezen’ voorraden en olie uit onconventionele bronnen, zoals teerzanden, bij worden opgeteld neemt de totale voorraad volgens het IEA toe tot 6,5 biljoen vaten.

Desastreus
Dat mag misschien goed nieuws zijn voor de economie, het is in potentie desastreus nieuws voor het klimaat.

Wanneer de wereld zich richt op volledige consumptie van fossiele brandstoffen, inclusief een verdere herwaardering van steenkool, neemt de totale CO2-uitstoot deze eeuw met meer dan 400 procent toe tot 1.100 gigaton per jaar, leidend tot een CO2-concentratie van 1.400 ppm, getallen die het voortbestaan van de mens en het grootste deel van de biodiversiteit op aarde praktisch uitsluiten.

Maximum al bereikt in 2005
Dit scenario is echter theoretisch wanneer geheel andere energieschattingen juist blijken.

Zo beweert Colin Campbell, een voorheen voor oliemaatschappijen werkzame geoloog, dat de productie van conventionele oliebronnen in 2005 al hun maximum hebben bereikt en dat onconventionele bronnen het optreden van Peak Oil nog slechts enkele jaren kunnen uitstellen.

Deze gedachte vindt in recente jaren steeds meer bijval van andere, vaak eveneens uit de olie-industrie opgestapte wetenschappers, die stellen dat hun voormalige werkgevers belang hebben bij rooskleurige cijfers, omdat deze voortzettende investeringen in de olie-infrastructuur garanderen.

Schattingen voorraad olie vaak te hoog
“Historisch gezien zijn de schattingen steeds te hoog”, zegt David Rutledge van het Californië Instituut voor Technologie, die zelfs de toereikendheid van steenkoolvoorraden betwist.

“Het hele vraagstuk zou gesneden koek zijn als er maar betrouwbare openbare data bestond. Dat is echter niet het geval”, zegt Campbell. “Oliecijfers die ooit publiek toegankelijk waren worden nu streng bewaakt door regeringen en belanghebbende bedrijven.”

Zo neemt ook het IEA de officieel door Saoedie-Arabië gerapporteerde voorraad van 260 miljard vaten – 20 procent van de mondiale voorraad – één op één over, zonder dat iemand inzicht heeft of die gegevens kloppen, aldus Campbell.

Klimaatverdrag
Waar wetenschappers volgens Nature wél overeenstemming over hebben bereikt is ‘die andere grote reden’ om over te stappen op duurzame energie: klimaatverandering.

Zonder strikte maatregelen die het gebruik van met name steenkool uitfaseren is het grote doel voor het nieuwe klimaatverdrag, een atmosferische CO2-concentratie van ten hoogste 450 ppm, niet langer haalbaar, ongeacht het volume van deze voorraden.

Nieuw energiesysteem
Maar Robert Brecha, een physicus aan de Universiteit van Dayton, stelt op een recent Peak Oil-congres dat de wereld nog om een andere reden haast moet maken met de grote energietransitie.

“Wanneer we straks niet langer kunnen beschikken over goedkope fossiele brandstoffen zal het aanzienlijk lastiger zijn om pijnloos over te stappen op een geheel nieuw energiesysteem.”

bron: nu.nl

Offline cw

 • *
 • 2
 • +2/-0
 • Gender: Male
 • techniek is een puzel
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #2 on: September 14, 2009, 12:46:33 AM »
olie / aardgas,
worden uit de grond gehaald.
in de cisis heeft shell het olie zand veld een tijdje gesloten omdat het niet rendable was om daar olie vandaan te halen in de noordzee zijn een aantal aardgasbellen niet aan geboord omdat de druk nog the hoog is om het gas verantwoord te verkrijgen uit deze bellen.
de krantenkoppen hebben gelijk dat de olie bronnen leeg raaken. maar ze hebben het dan wel over de bronnen waar je economisch gezien veilig bijkan.
ik wil niet zeggen dat er nog voldoende olie is, maar dat het olie oppompen zoizo duurder wordt dus het nu handig is om alternatieve bronnen te zoekken.

Offline Quasar

 • *
 • 37
 • +7/-0
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #3 on: September 16, 2009, 04:31:35 PM »
met betrekking tot deze vraag een controversieel antwoord, gebaseerd op de stelling van de sterrenkundige Thomas Gold (1920 - 2004), dat olie niet van plantaardige oorsprong is, maar dat olie een bestanddeel is van de ruimte.

Indien deze stelling waar zou zijn, dan is de hoeveelheid olie veel groter dan aangenomen wordt.
Echter, ik pleit niet voor een continueren van de consumptie van olie, zoals dit de laatste decennia heeft plaatsgevonden.

I quote:
 
"Hoe zit het eigenlijk met de herkomst van aardolie en het leven?

Volgens de sterrenkundige Thomas Gold is aardolie niet uit de vergane resten van planten en dieren ontstaan maar zat het in de stofnevel waaruit de aarde is ontstaan. Aardolie en gas bevinden zich overal in de ruimte en komen waarschijnlijk op de meeste planeten in ons zonnestelsel voor. Diep in de aarde bevinden zich bacteriën die leven van olie. Het leven is ontstaan uit deze bacteriën. Vermoedelijk leven er op andere planeten ook bacteriën diep onder het oppervlak.

Algemeen wordt aangenomen dat aardolie is ontstaan door de verrotting van planten- en dierenresten van miljoenen jaren geleden omdat er resten van celwanden van bacteriën in aardolie voorkomen. Dit kan echter niet verklaren waarom de olie over de hele wereld dezelfde samenstelling heeft en er overal dezelfde bacterieresten in worden gevonden terwijl het plantaardig en dierlijk leven en het klimaat overal anders is.

In de jaren vijftig is voorspeld dat de olie over enkele decennia op zou zijn. Uit olievelden die allang leeg hadden moeten zijn volgens de voorspellingen wordt nog steeds olie gepompt. De olievelden lijken zich zelf bij te vullen. Soms breekt de bodem van een bijna leeg olieveld kapot en komt er vanonder af nieuwe olie bij.

De sterrenkundige Thomas Gold (1920 - 2004) heeft hier een controversiële verklaring voor die hij beschrijft in zijn boek “The deep hot biosphere”.  Volgens Gold is aardolie van niet-biologische oorsprong en zit het diep in de aarde bij hoge temperatuur en onder hoge druk. De olie sijpelt door de hoge druk langzaam omhoog naar de oppervlakte. Daar vult de olie de gaten in de aardkorst die wij kennen als onze olievelden. Dit betekent dat er veel meer olie is dan er altijd werd aangenomen.

Om aan te tonen dat aardolie van niet-biologische oorsprong is, heeft de Zweedse overheid op de bodem van een krater naar olie geboord. De bodem van die krater bestaat uit graniet en er kunnen onmogelijk resten van planten of dieren in zitten. Na 6,7 kilometer boren vonden ze magnetiet en olie. Ze boorden 80 vaten ruwe olie op en die bleek dezelfde samenstelling te hebben als alle andere olie.

Verder bewijs hiervoor is dat er bij olieboringen altijd helium omhoog komt, terwijl helium niet voorkomt in plantaardig en dierlijk leven en het te licht is om in de dampkring vastgehouden te worden. Een ander bewijs voor de niet-biologische oorsprong van olie is dat er moleculen in zitten die lijken op chlorofyl en hemoglobine alleen bevatten die geen magnesium en ijzer maar nikkel en vanadium. Deze mineralen komen uit de aarde.

Gold is verder van mening dat het leven op aarde in het binnenste van de aarde in de olie is ontstaan. 24 jaar geleden zijn er bacteriën in de oceaantroggen ontdekt die onafhankelijk van zonne-energie leven. Deze bacteriën leven van de energie die vrijkomt bij de reactie van chemicaliën die uit de scheuren van de oceaanbodem omhoog stromen.

Bacteriën blijken te kunnen leven in veel extremere omstandigheden, zoals bij een temperatuur van 150 graden Celsius en onder hoge druk. Het is logisch om aan te nemen dat alle omstandigheden waar bacteriën kunnen leven ook geïnfecteerd zijn met bacteriën en er geen enkele plek op aarde steriel is gebleven.

Volgens Gold is het leven op aarde onder de oppervlakte in de aardolie ontstaan en niet in een waterpoel zoals algemeen wordt aangenomen. In de diepten van de aarde zijn de condities stabiel. Dat is gunstig voor het ontwikkelen en instandhouden van leven. De aardkorst biedt het zich ontwikkelende leven bescherming tegen zichtbaar licht, UV- en kosmische straling.

In de ruimte bevindt zich ook aardolie, er zijn namelijk meteorieten met olie gevonden. De olie in de aarde is daar gekomen toen de aarde ontstond. In de interstellaire stofnevel rondom de zon bevonden zich niet alleen steenbrokken maar ook methaan en andere koolwaterstofverbindingen in vaste vorm. De temperatuur in de nevel was te laag om de olie om te zetten in water en koolstofdioxide.

In andere planeten, manen en meteorieten in ons zonnestelsel bevindt zich ook aardolie en de kans dat zich daar ook bacterieel leven onder het oppervlak heeft ontwikkeld is groot. De omgeving van het binnenste van de andere planeten is namelijk vergelijkbaar met het binnenste van de aarde. Ook kan er leven zijn op objecten in de ruimte die niet om een ster heen draaien."

Offline Harrie

 • ***
 • 206
 • +21/-5
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #4 on: September 16, 2009, 09:10:37 PM »
gebaseerd op de stelling van de sterrenkundige Thomas Gold (1920 - 2004), dat olie niet van plantaardige oorsprong is, maar dat olie een bestanddeel is van de ruimte.
Dat is geen stelling een stelling kan beargumenteerd worden,dit is gebrabbel,meer onzin dan filosofie.
Mijn argument hiervoor is ,dat olie inderdaad een bestanddeel is van de ruimte,zoals alles op aarde.
Zoals alles in diezelfde ruimte.
Verder zou ik graag een referentie willen zien waarin staat dat de zweedse overheid geboord heeft,ik kan er niets over terug vinden,zelfs niet over een investering in dergelijk project.
Verder is alleen het klimaat anders,zowel de flora als de fauna fungeert overal ter wereld hetzelfde.
Dat helium verhaal klopt helemaal niets van .
Helium komt onder andere vrij bij straling van Radium.

Offline Digihans

 • *****
 • 1.794
 • +86/-8
 • Gender: Male
 • E=MC2
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #5 on: September 17, 2009, 11:06:44 AM »
Quote
In de ruimte bevindt zich ook aardolie, er zijn namelijk meteorieten met olie gevonden. De olie in de aarde is daar gekomen toen de aarde ontstond. In de interstellaire stofnevel rondom de zon bevonden zich niet alleen steenbrokken maar ook methaan en andere koolwaterstofverbindingen in vaste vorm. De temperatuur in de nevel was te laag om de olie om te zetten in water en koolstofdioxide.

In andere planeten, manen en meteorieten in ons zonnestelsel bevindt zich ook aardolie en de kans dat zich daar ook bacterieel leven onder het oppervlak heeft ontwikkeld is groot. De omgeving van het binnenste van de andere planeten is namelijk vergelijkbaar met het binnenste van de aarde. Ook kan er leven zijn op objecten in de ruimte die niet om een ster heen draaien."

Ik heb daar nog nooit iets over gehoord??
Al vindt ik de theorie zeker wel interessant!

Turf, veenlagen en steenkool zijn echt ontstaan door dood plantenmateriaal. En aardgas is daar vaak een bijproduct van.  Ook olie kan dus op zo'n manier zijn ontstaan (plantenrotting en dode zeedieren)
Kadavers van zeedieren zakken naar de bodem, worden bedekt met een dun laagje zand en daarboven weer een laagje dode dieren etc.
Door de druk van het zeewater en het gewicht van de bodem zelf, comprimeert dit geheel zich tot een een soort bioblubber. Uiteindelijk praat je over miljarden jaren van dergelijke cyclussen!
Dus dat er miljarden milimeters bioblubber ontstaan is zeer plausibel.
Dat de samenstelling van olie overal hetzelfde is, komt gewoon door de samenstelling van het leven op aarde van de afgelopen x miljard jaar.

Het komt ook overeen met het CO2 verhaal. De concentratie CO2 is in miljarden jaren gigantisch afgenomen van 90% zo'n 3,8 miljard jaar geleden tot 0,0004% nu.
Veel CO2 is vastgelegd in Calcium verbindingen, maar ook organismen hebben hier aan bijgedragen.

Quote
De eerste atmosfeer bestaat uit waterstof en helium. De zwaartekracht is echter onvoldoende om deze atmosfeer vast te houden en na enige tijd is hij in de ruimte verdwenen. Later stijgen uit het gesmolten aardoppervlak allerlei gassen op, vooral kooldioxide (CO2, 90%) en daarnaast stikstof (N2), koolmonoxide (CO), waterdamp (H2O), methaan (CH4) en ammoniak (NH3). De aldus ontstane atmosfeer is zeer dicht en er heerst een enorm broeikaseffect. Gesteenten uit deze tijd bevatten mineralen die nooit zouden kunnen ontstaan bij aanwezigheid van zuurstof, zodoende is met redelijke zekerheid vast te stellen dat er in deze "oeratmosfeer" nauwelijks of geen zuurstof aanwezig was.
(Bron: homodigitalis.org)

Quote
CO2 is sinds het ontstaan van de Aarde in de dampkring aanwezig. Ongeveer 3 miljard jaar geleden slaagden bepaalde bacteriën erin om de aanwezige CO2 te splitsen en er zo de zuurstof van los te maken. Van dan af ontwikkelden zich duizenden soorten planten en dieren en veel later tenslotte ook de mens.

Verder schuiven aardlagen nog wel een onder en over elkaar. Dus dat je onder een granieten bodem nog olie vindt is niet onmogelijk.

Al zou de theorie van Thomas Gold kloppen, dan nog is het geen reden om verkwistend om te springen met olie!

Offline loadrunner

 • *****
 • 152
 • +23/-0
 • Gender: Male
Re:Hoe groot is de wereldvoorraad olie?
« Reply #6 on: November 07, 2009, 11:36:13 PM »
We gebruiken wereldwijd 31 miljard vaten ruwe olie per jaar.

Hoeveel dat gaat worden weet ik niet, dan is ongeveer te berekenen hoe lang we nog hebben.

Als alles gemakkelijk gaat, hebben we niets te doen.