Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Klimaat, wereldproblematiek, milieu, oorlogen, rampen, epidemien, etc. => Topic started by: Robert on November 06, 2008, 12:04:36 PM

Title: Megafonds / stichting voor het oplossen van wereldwijde problemen
Post by: Robert on November 06, 2008, 12:04:36 PM
Ik zit wel eens te denken aan een soort mondiale organisatie die om de 5 jaar een nieuw megaproject op poten zet.
De ene keer "het bestrijden van aids, kanker of een andere ernstige ziekte", een andere keer "het toegangkelijk maken van ruimtevaart, het in één klap omschakelen naar duurzame energie etc."

Neem bijvoorbeeld Greenpeace of WNF. Zij beschikken jaarlijks over honderden miljoenen euro's. (die ze best nuttig  besteden aan voorlichting, onderzoek, het in stand houden van de organisatie, lobby etc). Ook een wereldwijd kankerfonds of allerlei ontwikkelingsprojecten hebben bizarre hoeveelheden geld tot hun beschikking.

Verder besteden overheden ook enorme gelden aan ontwikkelingshulp, subsidies etc.

Laat ze dat geld 5 jaar lang opsparen en stoppen in een mega fabriek die zonnepanelen bouwt. Dan hebben we over 5 jaar geen energieproblemen meer.
Daarna pakken we het volgende probleem, bijvoorbeeld ziektes aan, daarna dierenrechten en bio-industrie etc. Net zo lang tot alle grote problemen de wereld uit zijn.

Idee??