Neoweb.nl

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10
1
Inmiddels zijn er ruim 1300 besmettingen met 2019-nCov (Het nieuwe Corona Virus dat in 2019 uitbrak in Wuhan China). Het Virus, afgekort tot nCov, heeft inmiddels zo'n 41 sterfgevallen op haar naam.

Maar iedere keer zijn er een X-aantal sterfgevallen door dit nCov virus, maar het aantal besmettingen loopt ook steeds op.  Bij 217 besmettingen waren er 3 sterfgevallen en nu bij 1278 besmettingen 41 sterfgevallen. Dan lijkt de Case Fatality Ratio zo'n 3 a 4% te zijn.

Maar er zit een flinke vertraging tussen besmetting en sterfte. Als van die orginele 217 besmettingen er nu 41 slachtoffers zijn, dan is de kans al snel +/- 20% .
En als van die 217 besmettingen er nog een aantal mensen overlijden, dan kan dit percentage nog oplopen.

Dus weet iemand al een realistische "Case Fatality Ratio nCov"?

bij Sars is de "Case Fatality Ratio" overigens zo'n 50%).

Overigens lijkt het nieuwe Corona Virus (nCov) genetisch voor 70% overeenkomst te tonen met SARS-CoV.

Inmiddels is het virus in 14 landen opgedoken en Europa en Amerika staan in dit illustere rijtje.

Zie ook:
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30011-4/fulltext
https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Wuhan_coronavirus_outbreak
2
Een nieuw coronavirus (dat in december 2019 uitbrak) is overdraagbaar tussen mensen. Op dit moment van schrijven zijn er zo'n 217 besmettingen en zijn 3 mensen overleden aan het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.
3
Een goede manier om energie te besparen is isoleren.

Er bestaan verschillende manieren om uw huis of bedijfspand te isoleren.
Denk aan spouwmuurisolatie, dakisolatie, maar ook vloerisolatie behoort tot de mogelijkheden.

Voor elke toepassing zijn er weer andere isolatiematerialen, die verschillen in de isolatiewaarde, maar ook in de drukklasse, brandveiligheid etc.

Voor een compleet assortiment aan isolatiemateriaal en bijbehorende producten die u online kunt bestellen, gaat u naar: https://www.isolatiewinkel.nl
4
Grappig feit. Het eerste elektrische voertuig (schaalmodel) is gemaakt door een Nederlander in 1835. (Sibrandus Stratingh) 1835

Electrische voertuigen bestaan dus al bijna 200 jaar (in 2035).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_auto#Tot_de_Tweede_Wereldoorlog

5
Hoe lossen we het Stikstof probleem op?
En uiteraard praten we eigenlijk over het stikstofdepositie probleem. Maar omwille van de leesbaarheid praten we over het stikstof probleem oftewel de stikstofproblematiek.

Wat is stikstof?
Stikstof is het Nederlandse woord voor het scheikundig element met het symbool N. N is afgeleid van Nitrogenium.
Stikstof is zeer reactief en vormt vaak paren met andere stikstof atomen N2
Stikstof als gas (N2) vormt ongeveer 78% van onze atmosfeer. N2 is een inert gas.

Wat is het probleem met stikstof eigenlijk?
Als stikstof in een chemische reactie vrijkomt, kan het zich ook binden aan Waterstof of Zuurstof.
Er ontstaat dan NH3 of NOx (En voor de volledigheid ook NxOx)

Stikstofoxiden (NOx)  komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer (vliegtuigen, schepen en auto's/vrachtwagen) . Verder ook door de uitstoot van de industrie.

Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt. (mest)

NOx is slecht voor de gezondheid. Als het in de lucht hangt, kan het longklachten veroorzaken.

Deze stoffen (NH3 en NOx) kunnen ook weer verder reageren tot zuren zoals Salpeterzuur.
Dit zuur heeft een groot effect op de bodem. En dus ook op de planten die erop groeien.

Maar stikstof is ook een hoofdbestanddeel van (kunst)mest. Planten groeien er goed op. Maar in de natuur komt niet zoveel stikstof vrij.

Quote
Juist omdat stikstof van nature zo schaars is, gaan planten en dieren er uiterst efficiënt mee om. Dat heeft geleid tot een grote diversiteit aan soorten. Stikstof valt nu door alle menselijke uitstootbronnen als een soort gratis kunstmest uit de lucht, maar planten pakken nog steeds wat ze pakken kunnen. De planten die het hardste groeien, zoals brandnetels, grassen en braamstruiken, overwoekeren traaggroeiers. In heidegebieden delven bloeiende kruiden zo het onderspit. Insecten die daarvan leven, zoals rupsen, gaan daardoor dood – dat is een van de redenen dat er tegenwoordig zoveel minder vlinders zijn dan vroeger. En doordat er minder insecten zijn, hebben ook vogels minder te eten.
bron: https://www.ad.nl/binnenland/waarom-liggen-bouwprojecten-stil-en-13-andere-vragen-over-stikstof~ad4491d5/

Om de uitstoot van stikstof te beperken had Nederland een Programmatische aanpak Stikstof (PAS). Daardoor konden vergunning van bouwprojecten en bijvoorbeeld een uitbreiding van een veehouderij worden afgegeven, zonder dat van te voren vast stond of een project ook daadwerkelijk binnen de normen zou blijven. Maar jarenlang zijn de normen overschreden en in 2019 oordeelde de Raad van Staete  dat zo’n toestemming vooraf niet gegeven mag worden op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. Dus nu kunnen enkel vergunningen worden gegeven voor projecten waarbij van te voren vaststaat dat ze 0 bijdragen aan de stikstofdepositie.

Er zijn veel projecten die daar aan voldoen, maar er zijn ook veel projecten die nu noodgedwongen stil zijn komen te liggen.


zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofcrisis
https://www.rivm.nl/stikstof

6
Verduurzamen van de agrarische sector.
Hoe kunnen we de agrarische sector in Nederland verduurzamen, vergroenen, gezonder en beter maken.
Hoe kunnen we de gewenste boeren een mooie toekomst bieden.

Allereerst zou er onderscheid moeten komen in goede boeren en slechte boeren.

Goede boeren gebruiken GEEN glyfosaat en gifstoffen ter "bescherming" van gewassen.
Goede boeren gebruiken geen preventieve antibiotica.
Goede boeren zorgen voor een goede bodemgesteldheid.
Goede boeren importeren geen vee om hier vet te mesten. (lokale kringloop landbouw)
Goede boeren importeren geen veevoer.
Goede boeren zetten in op biologisch.
Goede boeren zetten in op dierenwelzijn.

Om de goede boeren te beschermen, moet Nederland/Europa hogere eisen stellen aan hoe ons voedsel wordt geproduceerd.
Als het niet voldoet aan bovengestelde normen, komt er een extra (import) heffing bovenop. Op deze manier kunnen de goede boeren hun producten voor een goede prijs verkopen.

(Import) goederen die niet voldoen aan deze productie eisen, worden extra belast.
Die extra belasting vloeit naar duurzaam geproduceerd/biologisch voedsel.
Hierdoor wordt biologisch goedkoop en de norm.

Dit voorkomt ook de import van soja eiwitten (en dus oerwoudkap) uit Indonesië of Zuid-Amerika.
7
Zie ook Traveling Wave Reactor (TRW) als nieuw alternatief op ouderwetsche keencentrales. 
https://www.neoweb.nl/forum2/index.php/topic,7917.0.html
8
Persoonlijk dacht ik altijd dat kernenergie (kernsplijting) geen veilige oplossing is voor het oplossen van het energieprobleem. En verwar kernsplijting NIET met kernfusie.

kernsplijting
Kernsplijting is niet altijd veilig gebleken. Velen van ons kennen Chernobyl nog. En meer recentelijk Fukushima. Ook andere (bijna) rampen pleiten niet voor kernsplijting. Tel daarbij het probleem van (lekkende) opslag, proliferatie van splijtstoffen voor de productie van kernwapens etc. Ook de totale kosten van de bouw en exploitatie van een kerncentrale tot opslag van radioactief materiaal voor 10.000-en jaren maakt kernenergie geen goedkope oplossing. Van natuurlijk uranium, bestaat slechts 0,7% uit U-235 dat geschikt is voor kernsplijting. Het winnen van geschikt uranium is dus ook bijzonder inefficient.

kernfusie
Kernfusie (niet te verwarren met kernsplijting) zou prachtig zijn, maar ITER is nog (lang) niet operationeel. En er zijn ook nog wel wat technische hobbels die genomen moeten worden voordat kernfusie energetisch (en dus ook econmisch) rendabel wordt. Als het eenmaal werkt is het in één klap de meest schaalbare duurzame energiebron ooit.

MSR (Molten Salt Reactoren)
Ook molten-salt reactoren zijn nog hoogst experimenteel. Er zijn nog geen geschikte materialen die gloeiend heet vloeibaar radioactief materiaal aankunnen. Laat staan voor meerdere jaren. Elk materiaal corrodeert weg. En bij de brandstof/splijtstof die nodig is blijft de kans op proliferatie bestaan. Het is dus prima om onderzoek naar te doen, maar op korte tot middellange termijn is dit nog geen reeele oplossing.

TRW (Traveling Wave Reactor)
Uit relatief onverwachte hoek komt nu een veelbelovend alternatief dat wellicht een oplossing biedt op tamelijk kortere termijn (5 - 7 jaar). Een traveling wave reactor (TRW) werkt grotendeels op radioactief-afval. Alleen al het afval dat nu ligt opgeslagen in Amerika zou goed zijn voor 100.000 miljard dollar aan energie! De vernieuwde TRW is ontwikkeld door een team wetenschappers die gefinancierd zijn door de Bill en Melinda Gates Foundation. Het is een reactor waarbij de kernsplijtingsreactie niet kan uitmonden in een melt-down. Hij is bedacht met veiligheid als uitgangspunt. En je kan er het huidige afval mee opstoken. De reactor heeft weinig onderhoud nodig en kan decenia lang draaien zonder de brandstof te vervangen.
In 2015 is een overeenkomst getekend door TerraPower en China om een testreactor te bouwen. Maar in 2019 is dit door de handelsoorlog tussen USA en China (dus door toedoen van Trump) van tafel geveegd. In principe kan een TRW reactor binnen 5 tot 7 jaar operationeel zijn.

Hoe staan anderen hier tegenover?

Voor de liefhebbers:
- kijk de mini-serie : Chernobyl op HBO (dan wil je dus geen kernenergie meer)
- kijk de 3-delige documentaire "Inside Bill's Brain' op Netflix (en dan vooral aflevering 3) (dan wil je het toch wel als alternatief onderzoeken)

Verder is er genoeg te vinden over deze onderwerpen.

#kernenergie #kernfusie #kernsplijting #MSR #TRW #ITER
9
9 robot cheetahs doen backflips en spelen voetbal  ::)

10
ik heb een trancemuziekje gemaakt en ben benieuwd wat je ervan vindt.

Laat gerust een berichtje achter:

https://open.spotify.com/track/4w7bilbB9KBLIz8fuKy9FO

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10