Neoweb.nl

Alles over het Electronisch Patienten Dossier (EPD)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Alles over het Electronisch Patienten Dossier (EPD)
« on: June 02, 2009, 05:19:28 PM »
Electronisch Patienten Dossier (EPD)
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwarematige toepassing waarin medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD (elektronisch medicatiedossier).

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is er voor zorgverleners om gemakkelijk medische gegevens uitwisselen.
Dit jaar wordt een groot deel van de huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen vrijwillig aangesloten op het landelijk EPD.

De wettelijke verplichting voor deze zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD gaat waarschijnlijk begin 2010 in, afhankelijk van de wetsbehandeling door de Eerste Kamer.

Het is belangrijk dat zorgverleners veilig, snel en betrouwbaar relevante medische gegevens met elkaar kunnen delen. Dat maakt de kans op medische fouten kleiner en ondersteunt de samenwerking tussen artsen beter.

Eerst toestemming voor inzage
Zorgverleners mogen uw medische gegevens alleen inzien als er een behandelrelatie is én het nodig is voor uw behandeling. Bovendien moet uw zorgverlener altijd eerst toestemming vragen voor inzage. Huisartsen, apotheken en specialisten kunnen via het EPD alleen gegevens inzien over de door de apotheker verstrekte medicatie. Huisartsen op de huisartsenpost kunnen een samenvatting van het dossier van uw huisarts raadplegen. Andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen of zorgverzekeraars, kunnen uw gegevens niet inzien.

zie ook:
http://www.minvws.nl/dossiers/elektronisch-patienten-dossier/
http://www.infoepd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronisch_patiëntendossier

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Re:Alles over het Electronisch Patienten Dossier (EPD)
« Reply #1 on: June 02, 2009, 05:22:01 PM »
'Meerderheid Nederlanders heeft vertrouwen in epd'

Bijna zeventig procent van alle Nederlanders heeft vertrouwen in het elektronisch patiëntendossier, zo blijkt uit een enquête. Uit een Brits onderzoek blijkt echter dat medische instanties uiterst slordig omspringen met patiëntgegevens.

EPDTNS Nipo heeft in opdracht van de NPCF onderzoek gedaan naar de bekendheid van het epd. Daaruit blijkt dat zes van de tien ondervraagden bekend zijn met de plannen rondom de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Van de respondenten denkt 85 procent dat het epd uiteindelijk de kwaliteit van de medische zorg zal verbeteren. Als belangrijkste verbeteringen worden 'betere samenwerking tussen de zorgverleners' en 'het voorkomen van medische fouten' aangemerkt.

Uit de cijfers blijkt verder dat 94 procent geen bezwaar heeft gemaakt om te worden opgenomen in het systeem. Opvallend is dat 55 procent van de bezwaarmakers toch voordelen in het epd  ziet; ook is een meerderheid van hen van mening dat het systeem de zorg zal verbeteren. Verder denken vier van de tien ondervraagden dat zij zelf geen toegang hebben tot hun dossier en eenderde weet niet dat er altijd bezwaar kan worden gemaakt. De NPCF concludeert dan ook dat met name de voorlichting over het elektronisch patiëntendossier nog te wensen overlaat.

Ondanks het voorzichtige vertrouwen dat Nederlanders hebben in het epd, blijkt uit Brits onderzoek dat medische gegevens van patiënten op grote schaal op straat komt te liggen. De Information Commissioner, toezichthouder op de NHS, meldt dat er tussen januari en april 140 zaken zijn gerapporteerd waarbij patiëntgegevens zoek zijn geraakt. Dat is volgens de Britse krant The Independent meer dan vergelijkbare zaken van de centrale en decentrale overheid bij elkaar opgeteld.

De belangrijkste oorzaak voor het verliezen van epd's zou een nonchalante houding ten opzichte van de beveiliging zijn bij het medisch en administratief personeel. Zo is een zaak bekend van een medewerker die een database met tienduizend records op een onbeveiligde laptop opsloeg. Deze werd uit zijn huis gestolen en nooit meer teruggevonden. Ook zijn gevallen bekend waarbij de informatie weliswaar is versleuteld staat opgeslagen, maar het wachtwoord op het opslagmedium is opgeslagen. De Information Commissioner stelt dat door de onnadenkende houding de vertrouwensband tussen patiënt en arts gevaar loopt, en de toezichthouder overweegt sommige medische instellingen desnoods boetes op te leggen.

bron: Tweakers.net

zie ook:
http://www.npcf.nl/?id=3521
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nhs-loses-thousands-of-medical-records-1690398.html