Neoweb.nl

Lokaties antennes digitaal beschikbaar gesteld

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Lokaties antennes digitaal beschikbaar gesteld
« on: April 15, 2005, 03:10:14 PM »
Lokatie antennes digitaal beschikbaar

Vanaf heden is het mogelijk om in een digitaal antenneregister met je postcode een overzicht te krijgen van alle antenne-installaties voor mobiele telefonie en omroep. Via de website www.antennebureau.nl kan je naar het antenneregister. Door je postcode in te voeren wordt een plattegrond van het postcodegebied gepresenteerd met daarop aangegeven waar de antennes staan. Hiermee komt minister Brinkhorst van Economische Zaken tegemoet aan een behoefte van burgers om de openbaarheid van antennegegevens te vergroten.

Het komende jaar worden er minstens 150 metingen verricht om de veldsterkte van de elektromagnetische velden van de antennes te controleren. Er bestaan internationale richtlijnen over de maximaal toegestane veldsterktes. Het is de bedoeling dat op termijn de resultaten van de metingen ook worden meegenomen in het digitale antenneregister. Op dit moment wordt het systeem daarvoor voorbereid.

Het Agentschap Telecom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, verricht verificatietesten. Dat wil zeggen dat inspecteurs van het agentschap gaan controleren of de antennes ook daadwerkelijk staan waar ze in het antenneregister staan aangegeven. Voor de informatie over de plek van een antenne is het agentschap afhankelijk van de aangeleverde informatie van de operators.

Er bestaat een toenemende maatschappelijke onrust over mogelijke effecten van antennes. Minister Brinkhorst neemt deze problematiek serieus. Met het antenneregister en de controle metingen wil de minister meer openheid geven over antennes. Daarnaast kunnen burgers met vragen terecht bij het callcenter (0900-antenne) van het nationaal antennebureau.
Minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel van het ministerie van VROM, verantwoordelijk voor de gezondheidsaspecten van elektromagnetische velden, zijn bezig een onderzoeksprogramma op te zetten. Hiermee wordt getracht tegemoet te komen aan de maatschappelijk en politiek gevoelde behoefte om meer inzicht te krijgen in de eventuele gezondheidseffecten van radiofrequente elektromagnetische velden. Op dit moment al houdt de Gezondheidsraad (GR) alle internationale onderzoeken bij en adviseert de GR daarover aan de overheid.

bron: Ministerie van Economische Zaken