Neoweb.nl

Aanleg tweede Maasvlakte

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline harbosma

  • *****
  • 912
  • +160/-22
  • Gender: Male
  • Verleg de grenzen op Neoweb!
Aanleg tweede Maasvlakte
« on: July 05, 2004, 12:53:21 PM »
25 jun 2004

AKKOORD OVER AANLEG TWEEDE MAASVLAKTE

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Rotterdamse Stadsregio, de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een akkoord bereikt over de ontwikkeling van ruimte voor industrie en natuur rond Rotterdam.


Het kabinet heeft op voorstel van de ministers Peijs (VenW) en Zalm (Financiën) ingestemd met ondertekening van het bestuursakkoord 'Project Mainportontwikkeling Rotterdam'. Daarin staan afspraken over de financiering en uitvoering van drie (deel)projecten; de aanleg van de Tweede Maasvlakte (inclusief natuurcompensatie), de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied en projecten op bestaand Rotterdams grondgebied.

Havenbedrijf Rotterdam
Het Rijk koopt voor 500 miljoen euro nieuwe aandelen in het Havenbedrijf Rotterdam en wordt zo voor eenderde eigenaar. De gemeente Rotterdam behoudt het meerderheidbelang en wordt voor tweederde eigenaar van het bedrijf. De belangrijkste aandeelhoudersbesluiten worden gezamenlijk genomen en de winst wordt gedeeld door Rotterdam en de Staat.

Het havenbedrijf legt de Tweede Maasvlakte op eigen kosten aan. De projectkosten bedragen ongeveer 2,6 miljard euro. Maximaal duizend hectare is bestemd voor overslag- en distributiebedrijven en chemische industrie.
Het Rijk stelt 726 miljoen euro beschikbaar voor de zeewering van de Tweede Maasvlakte.

Natuur- en recreatiegebied
Om de schade door landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte te compenseren worden een zeereservaat, een nieuw duingebied en een zeereep op de Brouwersdam aangelegd. Indien nodig komt er ook een zeereep op de Tweede Maasvlakte. Het Rijk draagt hier 45 miljoen euro aan bij. Daarnaast stelt de rijksoverheid 139 miljoen beschikbaar voor de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied in de Rotterdamse regio. De provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam dragen hier 36 miljoen euro aan bij.

Verbetering bestaand gebied
De leefbaarheid binnen het bestaande Rotterdamse gebied wordt verbeterd door de bouw van geluidsschermen en de aanleg van rivierparken. Verder kan het huidige havengebied intensiever gebruikt worden, waardoor 200 hectare ruimtewinst moet ontstaan. Het Rijk draagt bij aan de kosten voor deze verbeteringen via bestaande subsidieregelingen en een extra bijdrage van maximaal 32 miljoen euro.


Ondernemers kunnen nauwelijks wachten:

Ondernemers: ' Leg Maasvlakte nu aan'

Ondernemers in de Rotterdamse haven willen niet dat tot 2006 wordt gewacht met de aanleg van de Tweede Maasvlakte, zoals het kabinet vorige week met Rotterdam is overeengekomen. De enorme vraag uit de markt en het ongeduld houdt volgens de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam gelijke tred met de groei van het containervervoer, waarvan Rotterdam profiteert. Volgens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat kan pas in 2006 worden gestart met de aanleg van de Tweede Maasvlakte, opdat de Tweede Kamer haar onderzoek naar de Tweede Maasvlakte moet kunnen afronden en er een concrete vraag uit de markt, een zogenaamde launching customer is. Evenals het Havenbedrijf Rotterdam ziet Deltalinqs, de belangenvereniging van havenondernemers, hier geen enkel probleem en hebben er zich al meerdere bedrijven gemeld.

Bron: het Financieele dagblad 30 juni 2004 pagina
« Last Edit: July 05, 2004, 12:56:11 PM by harbosma »
"One small step for man, one giant leap for mankind"

Offline Zachary

  • ***
  • 121
  • +10/-3
  • Gender: Male
  • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Aanleg tweede Maasvlakte
« Reply #1 on: August 24, 2005, 04:07:33 AM »
Is dat niet het bouwen in zee??? Cool weer een soort poldertje erbij, Nederland word weer een beetje groter! ::)
Enjoy life! Maybe you live once...so don't screw up!!!