Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Klimaat, wereldproblematiek, milieu, oorlogen, rampen, epidemien, etc. => Topic started by: bashanna on July 27, 2005, 08:42:43 PM

Title: Alternatief klimaatpact in de maak
Post by: bashanna on July 27, 2005, 08:42:43 PM
Alternatief klimaatpact in de maak

bron:nu.nl

CANBERRA - De Verenigde Staten, Australië, China, India en Zuid-Korea werken aan een internationaal pact om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De betrokken landen zijn verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van de mondiale uitstoot. Dat berichtte de krant The Australian woensdag.

Het pact, Asia-Pacific Partnerschip for Clean Development and Climate geheten, bundelt vooral tegenstanders van het zogeheten Kyoto-verdrag. Dat internationale verdrag voorziet erin dat de uitstoot van industrielanden in 2012 gemiddeld 5 procent lager moet zijn dan de uitstoot van 1990.

Alternatief voor Kyoto
Van de vijf nu betrokken landen heeft alleen Zuid-Korea een krabbel gezet onder 'Kyoto'. De VS en Australië gelden als tegenstanders omdat de Kyoto-regels de nationale economieën zouden schaden en bovendien zouden opstomende economieën als China en India ten onrechte worden uitgesloten van de 'Kyoto-eisen'. Het nieuwe pact, waaraan in het geheim is gewerkt, moet gelden als een alternatief voor Kyoto en de overeenkomst heeft ook betrekking op de jaren na 2012.

De vijf landen zullen in hun overeenkomst geen percentages opnemen. Ze richten zich vooral op de (gezamenlijke) ontwikkeling van nieuwe energiezuinige technologieën. Vaste percentages zijn een gruwel in de ogen van de Amerikaanse president Bush die vreest voor negatieve economische gevolgen voor onder meer de olieindustrie. Australië heeft juist lucratieve economische banden met onder meer China en Zuid-Korea, waaraan kolen en gas worden geleverd. Al deze brandstofsoorten zorgen voor uitstoot van klimaatbedreigende gassen.

Wereldkundig
De vooruitgang moet in de ogen van Washington en Canberra vooral komen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en een grotere inzet van duurzamere energiebronnen zoals wind en water. Dergelijke nieuwe technieken kunnen dan weer worden geëxporteerd naar naties als India en China die zich momenteel definitief ontpoppen als economische grootmachten. Het pact zal op korte termijn wereldkundig worden gemaakt.

Gevaarlijk initiatief
Klimaatwoordvoerder H. Altevogt van Greenpeace Nederland noemt het plan een "redelijk gevaarlijk initiatief". Het gevaar schuilt volgens hem vooral in het voornemen om geen percentages vast te leggen. "Het meest effectief zijn harde afspraken. Anders zijn afspraken boterzacht."

Altevogt vreest dat dit nieuwe pact het vervolg van Kyoto gaat domineren en de vijf initiators andere (Europese) landen zullen meetrekken in dit "slechtere alternatief".