Neoweb.nl

Hoe lossen we het Stikstof probleem op?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.145
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Hoe lossen we het Stikstof probleem op?
« on: December 18, 2019, 02:54:53 PM »
Hoe lossen we het Stikstof probleem op?
En uiteraard praten we eigenlijk over het stikstofdepositie probleem. Maar omwille van de leesbaarheid praten we over het stikstof probleem oftewel de stikstofproblematiek.

Wat is stikstof?
Stikstof is het Nederlandse woord voor het scheikundig element met het symbool N. N is afgeleid van Nitrogenium.
Stikstof is zeer reactief en vormt vaak paren met andere stikstof atomen N2
Stikstof als gas (N2) vormt ongeveer 78% van onze atmosfeer. N2 is een inert gas.

Wat is het probleem met stikstof eigenlijk?
Als stikstof in een chemische reactie vrijkomt, kan het zich ook binden aan Waterstof of Zuurstof.
Er ontstaat dan NH3 of NOx (En voor de volledigheid ook NxOx)

Stikstofoxiden (NOx)  komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer (vliegtuigen, schepen en auto's/vrachtwagen) . Verder ook door de uitstoot van de industrie.

Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt. (mest)

NOx is slecht voor de gezondheid. Als het in de lucht hangt, kan het longklachten veroorzaken.

Deze stoffen (NH3 en NOx) kunnen ook weer verder reageren tot zuren zoals Salpeterzuur.
Dit zuur heeft een groot effect op de bodem. En dus ook op de planten die erop groeien.

Maar stikstof is ook een hoofdbestanddeel van (kunst)mest. Planten groeien er goed op. Maar in de natuur komt niet zoveel stikstof vrij.

Quote
Juist omdat stikstof van nature zo schaars is, gaan planten en dieren er uiterst efficiënt mee om. Dat heeft geleid tot een grote diversiteit aan soorten. Stikstof valt nu door alle menselijke uitstootbronnen als een soort gratis kunstmest uit de lucht, maar planten pakken nog steeds wat ze pakken kunnen. De planten die het hardste groeien, zoals brandnetels, grassen en braamstruiken, overwoekeren traaggroeiers. In heidegebieden delven bloeiende kruiden zo het onderspit. Insecten die daarvan leven, zoals rupsen, gaan daardoor dood – dat is een van de redenen dat er tegenwoordig zoveel minder vlinders zijn dan vroeger. En doordat er minder insecten zijn, hebben ook vogels minder te eten.
bron: https://www.ad.nl/binnenland/waarom-liggen-bouwprojecten-stil-en-13-andere-vragen-over-stikstof~ad4491d5/

Om de uitstoot van stikstof te beperken had Nederland een Programmatische aanpak Stikstof (PAS). Daardoor konden vergunning van bouwprojecten en bijvoorbeeld een uitbreiding van een veehouderij worden afgegeven, zonder dat van te voren vast stond of een project ook daadwerkelijk binnen de normen zou blijven. Maar jarenlang zijn de normen overschreden en in 2019 oordeelde de Raad van Staete  dat zo’n toestemming vooraf niet gegeven mag worden op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. Dus nu kunnen enkel vergunningen worden gegeven voor projecten waarbij van te voren vaststaat dat ze 0 bijdragen aan de stikstofdepositie.

Er zijn veel projecten die daar aan voldoen, maar er zijn ook veel projecten die nu noodgedwongen stil zijn komen te liggen.


zie ook:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofcrisis
https://www.rivm.nl/stikstof