Neoweb.nl

'Export van fijnstof verplaatst probleem'

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline D.Heusden

  • *****
  • 408
  • +28/-5
  • van nanotechnologie tot ruimtevaart
'Export van fijnstof verplaatst probleem'
« on: January 18, 2007, 12:08:42 PM »
'Export van fijnstof verplaatst probleem'
 
bron:planet.nl
 
De fijnstofproblematiek moet hoger op de politieke agenda komen.
Dat vindt professor Maarten Krol van de Wageningen Universiteit. Donderdag houdt hij zijn oratie '‘Fijn stof tot nadenken’ bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Luchtkwaliteit en atmosferische chemie.


Kortere levensverwachting
Als expert op het gebied van luchtkwaliteit zal Krol in zijn oratie vooral ingaan op de fijnstofproblematiek in Nederland. Dit zijn deeltjes kleiner dan tien micrometer (1 micrometer is een duizendste millimeter) die vanwege hun geringe massa in de lucht blijven zweven.

Berekend is dat aan deze deeltjes, die via de longen in het lichaam komen, in Europa 384.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaken (in het jaar 2000). De situatie in delen van Polen, de Po-vlakte, Hongarije en België en Nederland steekt daar nog eens ongunstig tegen af, waardoor de gemiddelde levensverwachting er twee jaar lager uitkomt.

De fijnstofproblematiek wordt echter ook geëxporteerd, zo benadrukt Krol. De expert beantwoordt enkele vragen over dit probleem.

Op welke wijze exporteren wij fijnstof?
"Met de verplaatsing van fijnstof producerende industrieën naar lagelonenlanden, exporteren we tevens slechte luchtkwaliteit."

"Zo is heel veel productie naar China verplaatst. Niet alleen door bekende bedrijven als Philips, maar ook door veel andere bedrijven die nieuwe producten laten maken. Denk bijvoorbeeld aan de productie kleding, speelgoed, iPods of hardloopschoenen. Bij die productie komt veel fijnstof vrij, terwijl de producten voor de westerse markt zijn bestemd."

Bestaat de kans dat fijnstof dat in ontwikkeling zijnde landen wordt geproduceerd, via de atmosfeer weer in onze contreien neerslaat?
"Niet echt. De levensduur van fijnstof is ongeveer een week. Soms waait iets van de vervuiling de Pacific over naar de VS
(dat wordt gemeten) en de USA maakt zich daar soms druk over."

"Het gros van het fijnstof blijft dus in het land waar goedkoop geproduceerd wordt. Wat dat betreft zou de ontwikkelde wereld meer zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en meer het principe van 'de vervuiler betaalt' moeten hanteren. De iPods en soortgelijke producten worden tenslotte voor de westerse markt gemaakt."


Wat zou de politiek volgens u moeten doen om de export van fijnstof terug te dringen?
"Een eerlijke prijs voor producten betalen, waarbij de schade aan het milieu in rekening wordt gebracht."

"Dat zou overigens ook voor CO2 moeten gelden. CO2 is een ander probleem. Dit leeft veel langer en China is hard op weg om de grootste 'vervuiler' van CO2 te worden. CO2 is niet echt giftig, maar leidt wel tot een versterkt broeikaseffect. Om hier iets aan te doen, zou je bijvoorbeeld een CO2-tax op producten kunnen invoeren. Dat vergt uiteraard wel veel internationaal overleg."

Over de fijnstofproblematiek bestaan grote onzekerheden. Waarom zijn de effecten op de gezondheid zo moeilijk exact in kaart te brengen?
"Epidemiologisch onderzoek tracht de verschillen tussen verschillende groepen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld tussen mensen die in de stad wonen waar de lucht viezer is, en mensen die op het platteland wonen, waar de lucht schoner is. Naast de kwaliteit van de lucht spelen echter vele andere factoren een rol. Bijvoorbeeld wel of niet roken, eetgewoontes, etcetera. Het verband tussen luchtkwaliteit, ziektes en levensverwachting is dus zwak in vergelijking met bijvoorbeeld roken en longkanker. Daarnaast is er ook veel onduidelijkheid over de feitelijke blootstelling van mensen aan fijnstof. In hoeverre bijvoorbeeld filerijders door fijnstof worden blootgesteld, is nog onbekend."


Hoe zou de fijnstofproblematiek in Nederland volgens u verkleind kunnen worden?
"Op het gebied van fijnstof is het verkeer in Nederland een groot probleem. Een roetfilter voor dieselauto's helpt zeker, maar het reduceert slechts veertig procent van de vervuiling. Als het verkeer met veertig procent groeit, schiet je er nog weinig mee op."

"Reductie van het verkeer lijkt mij de beste oplossing. Dan snijdt het mes aan drie kanten: de luchtkwaliteit verbetert, de uitstoot van CO2 daalt en het fileprobleem vermindert. Dus, zoals vanochtend in het nieuws, rekening rijden versneld invoeren zou helpen."

Links:
Fijnstof
Filerijden ongezond?
Professor Maarten Krol Universiteit Wageningen