Neoweb.nl

Feiten over de CO2-Cyclus

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.150
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Feiten over de CO2-Cyclus
« on: February 20, 2005, 10:56:16 AM »
In de discussie over het broeikaseffect en de gevolgen van het verstoken van fossiele brandstoffen wordt een heleboel nonsens verkocht.

In deze rubriek wat basiskennis die in deze discussie bekend mag worden verondersteld.

1. De koolstofkringloop: hoeveelheden

Kooldioxyde (CO2) wordt onder andere geproduceerd bij de verbranding van fossiele brandstoffen en in de atmosfeer geloosd. Het wordt daar opgenomen in de natuurlijke koolstofkringloop. Voordurend vindt uitwisseling van koolstof plaats tussen atmosfeer, oceanen, planten, dieren en gesteenten. Het is belangrijk te weten om welke hoeveelheden het gaat.

Het gaat om de volgende 'voorraden' koolstof die aan de koolstofkringloop deelnemen (de gebruikte eenheid is biljoen ton = 1000 miljard = 1000 000 000 000 ton; de schattingen zijn algemeen geaccepteerd in wetenschappelijke kring, zeker wat betreft orde van grootte):

0,766 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof in CO2 die nu in de atmosfeer zit
Omstreeks 1700 was dit 0,578. Dat is een toename met éénderde.

0,54-0,61 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof in levende landplanten

1,5-1,6 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof in organisch materiaal in de grond (bladeren, bodemdieren, organisch afval, enz.)

4 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof in fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, turf, aardolie, aardgas)

38-40 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof (opgeloste carbonaten en zeedieren en -planten) in de oceanen

66 000-100 000 biljoen ton
De geschatte hoeveelheid koolstof in sedimentsgesteenten (kalksteen, dolomiet)

De sedimentsgesteenten zijn afkomstig van de schelpdieren en koralen in de oceanen en vormen de grootste koolstofvoorraad die aan de koolstofkringloop deelneemt. Kooldioxyde (CO2) wordt voortdurend door verwering vrijgemaakt uit deze gesteenten (op de continenten) en kooldioxyde wordt voortdurend gebonden door schelpdieren en koralen in de oceanen.

Bron: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/9r.html