Neoweb.nl

Hoe lossen we het conflict in Darfur op?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mjkamminga

  • *
  • 48
  • +3/-0
Hoe lossen we het conflict in Darfur op?
« on: November 05, 2009, 10:54:49 AM »
Wanner wordt het conflict opgelost? Het is nu al ongeveer 6 jaar (vanaf 2003) bezig en nog steeds wordt er niets concreets aan gedaan.
Wat zou er moeten gebeuren voordat alle regeringsleiders er daadwerkelijk iets aan doen behalve het probleem bespreken en vervolgens niets doen?

In 2008 ging de VN uit van ongeveer 300.000 doden en 2 miljoen vluchtelingen in 5 jaar...  Het kan toch niet dat we in deze tijd zo'n conflict niet samen kunnen oplossen.

Het probleem
Tot voor de 20e eeuw was Darfur een centrum van de slavenhandel. Op dit moment kenmerkt de regio zich door agrarische activiteiten. Darfur is een regio die door meerdere volken bewoond wordt; grofweg kan die gescheiden worden door aan de ene kant nomadische Arabische stammen en aan de andere kant van landbouw levende Afrikaanse stammen. Beide groepen zijn islamitisch. Conflicten over water en grond (beide schaars) zorgden in de laatste tientallen jaren al voor spanningen tussen deze stammen. Periodes van droogte en woestijnvorming sinds de jaren '80 versterkten dit probleem.

In 1962 brak er een burgeroorlog uit tussen de centrale regering van Soedan met het niet-islamitische zuiden. Deze oorlog, met onderbrekingen in 1972 en 1983, eindigde met een staakt-het-vuren in 2002. Een vredesmissie van de VN (eerst UNAMIS en later UNMIS) ziet toe op de implementatie van het vredesakkoord. UNMIS heeft echter nooit bevoegdheden in het gebied van Darfur gehad. In navolging van het akkoord zijn er overeenkomsten gesloten over grondstoffen; in 2003 werd afgesproken hoe de inkomsten van aardolie-exploitatie verdeeld werd tussen het zuiden en de centrale regering.

Deze overeenkomst was niet naar tevredenheid van activisten in de Darfurregio; twee rebellerende organisaties, de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM) en de Soedanese Bevrijdingsleger (SLA) beschuldigden de regering ervan dat de Arabische bevolking bevoorrecht werd ten koste van de Afrikaanse bevolking. Dit gevoel van achterstelling leefde al heel lang onder de bevolking van Darfur, en werd hierdoor versterkt.

Toegegeven, het is een bijzonder lastig conflict maar dat nog steeds geen excuus om er maar niet aan te denken.

Oplossing?
Het probleem, of een van de vele is dat de Soedanese regering ontkent dat er een probleem is. Zolang de Soedanese regering blijft ontkennen zal er weinig tot niets gebeuren om het probleem aan te pakken. Op dit moment maken ze het alleen maar erger door bijvoorbeeld wapens aan te schaffen van China. 

Misschien moeten de regeringsleiders de Soedanese regering dwingen om maatregelen te nemen; hoe weet ik niet, ik weet alleen dat er iets moet gebeuren voordat er meer slachtoffers vallen.

Mark Jan Kamminga

Bron: wikipedia