Neoweb.nl

Meer sterfte en ziekte door fijn stof

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Robert

  • *****
  • 3.158
  • +269/-11
  • Gender: Male
  • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Meer sterfte en ziekte door fijn stof
« on: May 11, 2005, 07:00:39 PM »
Meer sterfte en ziekte door fijn stof
 
De gevolgen van milieuvervuiling lijken ernstiger te zijn dan men tot nu toe dacht. Langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de levenskwaliteit en zorgt voor een vroege dood.
Die waarschuwing gaf het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) dinsdag af tijdens de presentatie van de Milieubalans. Het MNP heeft geen sluitend wetenschappelijk bewijs hiervoor, maar volgens directeur van Egmond zijn de aanwijzingen wel zeer sterk. Het planbureau noemt de kans reëel dat er in Nederland achttienduizend mensen tien jaar eerder sterven doordat ze teveel fijn stof hebben ingeademd.

Fijn stof
Fijn stof is een mengsel van verschillende deeltjes, die afkomstig kunnen zijn uit dieselmotoren, fabriekspijpen en houtkachels, maar ook uit de natuur zelf. Deeltjes die afkomstig zijn van opwaaiend stof of slijtagedeeltjes uit motoren en remmen hebben een omvang van 2,5 tot 10 micrometer. Stof afkomstig uit de uitlaat van dieselmotoren is kleiner dan 2,5 micrometer. De kleinste deeltjes zijn zelfs kleiner dan 0,1 micrometer.

In Nederland zijn er drie grote bronnen van fijnstof: de natuur, fabrieken in het buitenland en wegverkeer. De overheid wil de komende jaren met name die laatste bron aanpakken, omdat die direct beïnvloedbaar is. Ons land kent in vergelijking met andere Europese landen extreem hoge concentraties van fijn stof. Milieu-onderzoekers pleiten er dan ook voor dat de Europese normen in Nederland nog strenger worden toegepast. De normen zijn op dit gebied de afgelopen jaren al flink aangescherpt, vaak tot onvrede van bouwbedrijven.

De afgelopen jaren is de situatie in Nederland mede dank zij deze maatregelen al wel verbeterd, maar nog niet genoeg om te kunnen voldoen aan de Europese normen. Het NMP vindt dat niet vreemd. Nederland is volgens de organisatie zo dicht bevolkt, dat de luchtvervuiling eigenlijk niet te vermijden is.

Gezondheidsrisico's
Naast voortijdige sterfte brengt het inandemen van fijn stof nog een heleboel andere gezondheidsrisico's met zich mee. Epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen het inademen van fijnstof en het ontwikkelen van hart- en longziekten, acute en chronische bronchitis, en astma. Volgens het MNP geldt momenteel voor 1700 tot 3000 sterfgevallen per jaar dat er een directe link te leggen is met fijn stof.

Helaas dringen de stofdeeltjes heel langzaam het lichaam binnen, zodat mensen ook ziek kunnen worden als de wettelijke normen niet worden overschreden. Welke aandoening iemand ontwikkelt, hangt deels af van de grootte van de stofdeeltjes. Kleinere deeltjes dringen dieper het lichaam binnen. De kleinste deeltjes zijn wellicht de belangrijkste veroorzakers van hartziekten, omdat zij mogelijk de bloedklontering stimuleren.

Wie in de buurt van een drukke weg of een snelweg woont, blijkt een verhoogd risico te lopen. Mensen die binnen 100 meter van een drukke snelweg of binnen 50 meter van een drukke stadsweg wonen, leven gemiddeld een jaar korter. Dit komt neer op ongeveer vijf procent van de Nederlandse bevolking. In de grote steden ligt dit percentage hoger: Amsterdam komt bijvoorbeeld uit op tien procent.

Gevaar voor de volksgezondheid
Volgens het MNP vormt milieuvervuiling een groter gevaar voor de volksgezondheid dan ongezond leven (verkeerd eten, overmatig alcoholgebruik en te weinig lichaamsbeweging). Alleen roken is nog slechter voor de gezondheid. Onder milieuvervuiling vallen ook schadelijke zaken als geluidsoverlast en UV-straling.

Het NMP baseert zich op epidemiologische studies van het Nederlands Aërosol Programma, waarin RIVM, TNO, ECN en IRAS van de Universiteit van Utrecht samenwerken.

Bronnen: RIVM, Volkskrant, Planet.nl

 

Hans

Re: Meer sterfte en ziekte door fijn stof
« Reply #1 on: June 14, 2005, 03:32:47 PM »
Moeten we allemaal maar aan de stofmaskers.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Re: Meer sterfte en ziekte door fijn stof
« Reply #2 on: June 14, 2005, 04:23:16 PM »
In Japan en Tokio dragen ze vrij intensief mondkapjes en stofmaskers.

Ook Michael Jackson droeg af en toe mondkapjes. (maar dan meer om z'n neus en lippen te verbergen)  ;)