Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Klimaat, wereldproblematiek, milieu, oorlogen, rampen, epidemien, etc. => Topic started by: laurens on February 03, 2010, 10:09:21 AM

Title: Pentagon wapent zich tegen klimaatverandering
Post by: laurens on February 03, 2010, 10:09:21 AM
Pentagon wapent zich tegen klimaatverandering

Het Amerikaanse leger stapt af van zijn tweeoorlogenstrategie. Het wil voortaan meerdere, niet-traditionele bedreigingen tegelijk aankunnen, ook cyberoorlogen en klimaatverandering. Dat blijkt uit een rapport van het Pentagon dat gisteren is vrijgegeven.

Het Quadrennial Defence Review, het vierjaarlijkse rapport waarin het Pentagon de richting van de nationale veiligheidsstrategie aangeeft, verschilt sterk van vorige rapporten.

Vroeger draaiden die rond de zogeheten tweeoorlogenstrategie: het Amerikaanse leger moest de middelen en paraatheid hebben om twee conventionele oorlogen tegelijk te kunnen voeren.

Nu wil het ministerie van Defensie zijn borst nat maken voor meerdere, niet-traditionele en daardoor ook minder scherp afgebakende bedreigingen. Het rapport zegt zelfs niet langer in hoeveel conflicten het leger moet worden ingezet.

Charles Knight, codirecteur van het Project voor Defensiealternatieven van het Commonwealth-instituut, ziet dat als problematisch. "In het verleden hebben ze nooit gedefinieerd wat ze bedoelden (met de tweeoorlogenstrategie) maar er stond tenminste het cijfer twee in. Nu kun je zoveel dromen als je wil over mogelijk militaire interventies."

Cyberspace
"We hebben door pijnlijke ervaring geleerd dat de oorlogen die we voeren zelden de oorlogen zijn die we verwachtten", zei defensieminister Robert Gates maandag bij de presentatie van het rapport.
Het leger moet zich nu onder meer voorbereiden op aanvallen in cyberspace. Het rapport noemt cyberspace nu even relevant voor de militairen als de zee, het land, de lucht en de ruimte.

Klimaatverandering
Ook nieuw in het rapport is het hoofdstuk over klimaat- en energiegerelateerde uitdagingen. De klimaatwijziging zal de militaire operaties beïnvloeden, zegt het rapport. Stijgende zeespiegels, watertekorten, smeltend Noordpoolijs en extreme weersomstandigheden zullen een geopolitieke impact hebben.

"De klimaatverandering op zich veroorzaakt geen conflicten, maar ze kan wel de instabiliteit of een conflict versnellen doordat het actie vereist van burgerlijke en militaire instellingen in de hele wereld. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden het aantal vragen van burgerlijke overheden voor militaire steun bij humanitaire of rampenhulp doen toenemen, zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland."
Het rapport zegt ook hoe het leger zelf zich tegen de klimaatverandering wil wapenen. In zijn operaties wil het bijvoorbeeld minder van fossiele brandstoffen afhankelijk zijn. Het wil tegelijk helpen bij de ontwikkeling van groene technologieën.

Het Pentagon ziet energiezekerheid – "verzekerde toegang tot betrouwbare energievoorraden en de capaciteit om voldoende energie te beschermen en te leveren om aan de operationele behoeften te voldoen" – als een strategische prioriteit. Groene energie kan daarin een belangrijke rol spelen.

Bron: Duurzaamnieuws.nl (http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=56040&title=Pentagon%20wapent%20zich%20tegen%20klimaatverandering%20)