Neoweb.nl

8,5 miljoen subsidie voor innovatieve klimaatideeën

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline laurens

  • **
  • 55
  • +3/-0
8,5 miljoen subsidie voor innovatieve klimaatideeën
« on: February 02, 2010, 02:04:31 PM »
8,5 miljoen subsidie voor innovatieve klimaatideeën.
 
Ondernemers met vernieuwende ideeën over het aanpassen van de Nederlandse waterhuishouding aan de gevolgen van de klimaatverandering kunnen vanaf vandaag projectvoorstellen indienen voor de tender ‘Klimaatadaptie’. Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat stelt € 8,5 miljoen euro beschikbaar, zodat de beste ideeën uitgewerkt kunnen worden.

Een waterhuishouding die zich aanpast aan het veranderende klimaat, houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en is berekend op perioden met weinig of juist veel water. Problemen voor het Nederlandse watersysteem, veroorzaakt door bijvoorbeeld zeespiegelstijging, bodemdaling, maar ook de toenemende druk op de beschikbare ruimte, vragen om creatieve en innovatieve oplossingen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat roept daarom ondernemers op om voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, processen, diensten of producten die bijdragen aan een groter adaptief vermogen van het Nederlandse watersysteem en waterketen. Hieronder vallen de Rijkswateren, het regionale oppervlakte- en grondwater, het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater en het verzamelen en verwerken van afvalwater.

Indienen van voorstellen
De tender ‘Klimaatadaptatie’ wordt vandaag opengesteld. Ideeën kunnen tot 1 maart worden ingediend bij SenterNovem. Kijk voor meer informatie op www.senternovem/sbir/oproepen.

Bron: Duurzaamnieuws.nl