Neoweb.nl

Wat is erger klimaatverandering of kernenergie?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline harbosma

  • *****
  • 912
  • +160/-22
  • Gender: Male
  • Verleg de grenzen op Neoweb!
Wat is erger klimaatverandering of kernenergie?
« on: February 23, 2005, 03:24:34 PM »
Wat is erger: klimaatverandering of kernenergie Niet langer is het vanzelfsprekend om tegen kernenergie te zijn. ,,De risico's van klimaatverandering zijn veel groter dan die van kernenergie.''

Door onze redacteur Arjen Schreuder

ROTTERDAM --- Het debat over kernenergie is oud. Dertig jaar geleden, toen de kerncentrale van Borssele net in bedrijf was, was het een nationale hobby om tegen kernenergie te zijn, rond te rijden in auto's met stickers 'Atoomenergie? Nee, bedankt' en voorstanders af te schilderen als saaie technocraten. De maatschappelijke weerstand in die jaren werd nog gevoed door een bijna-ongeluk in de kerncentrale in het Amerikaanse Harrisburg, in 1979. Om de discussies te beslechten werd een grote inspraakronde georganiseerd, de Brede Maatschappelijke Discussie, onder leiding van jonkheer mr. M.L. de Brauw. Diens 'stuurgroep' kwam in 1984 na enkele jaren van raadplegingen tot de eindconclusie dat Borssele en Dodewaard weliswaar niet dicht hoefden, maar dat de bouw van nieuwe kerncentrales weinig voor de hand lag. De conclusies werden door de toenmalige politiek min of meer ter zijde geschoven. Maar Tsjernobyl maakte in 1986 een eind aan alle nucleaire illusies. Het besluit viel om de kerncentrale in Dodewaard te sluiten, zoals enkele jaren geleden is gebeurd. Borssele zou in 2004 dicht gaan, later werd dat 2013.

Nu staat kernenergie weer op de agenda. Leden van het kabinet, onder wie staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) en minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken), speculeren openlijk over het in bedrijf houden van Borssele, misschien wel tot 2033. Aanstichter van het debat is oud-minister Pieter Winsemius, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die vorige week op televisie liet weten bij zichzelf de ,,zotte'' neiging te bespeuren ,,met buitengewoon frisse tegenzin'' toch maar weer over kernenergie na te denken. Winsemius: ,,De klimaatverandering dringt zich op. We zitten in een notenkraker. Regeringen doen veel te weinig om een werkelijke transitie naar een duurzame energievoorziening te bevorderen. Kernenergie is niet duurzaam, maar als we niet oppassen, hebben we straks niets anders. Het zou best kunnen dat de schade door het gebruik van kernenergie kleiner is dan de schade als gevolg van klimaatverandering.''

D66-prominent Jan Terlouw kan zich wel in het openhouden van Borssele vinden, al was het maar om tijd te winnen. ,,Je moet Borssele pas sluiten als dat om technische redenen noodzakelijk is'', zegt de kinderboekenschrijver, fysicus en oud-minister. ,,Ik ben nooit tegen kernenergie geweest. Hoewel Nederland als dichtbevolkt land niet de meest geschikte vestigingslocatie daarvoor is.'' Volgens Terlouw ,,verschuift de politieke balans'' onder invloed van de klimaatverandering in de richting van kernenergie. Immers: ,,De risico's van klimaatverandering zijn veel groter dan die van kernenergie.''

De weerzin tegen kernenergie lijkt volgens opiniepeilingen af te nemen. Oorzaak is dat veel Nederlanders het ,,minste van twee kwaden'' kiezen, vermoedt Bob Hageman, oud-directeur van de Rijks Geologische Dienst en voormalig voorzitter van een commissie die de afgelopen jaren de mogelijkheden heeft onderzocht van een 'terugneembare' berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. Hageman: ,,De uitstoot van fossiele brandstoffen heeft catastrofale gevolgen, zoals een zeespiegelrijzing die het westen van Nederland bedreigt, maar ook een aanslag op de voedselvoorziening, het vegetatieve leven op aarde en de verwoestijning. Het ligt dan voor de hand dat mensen voor kernenergie kiezen. Men heeft langzamerhand vertrouwen gekregen dat er niet zo veel fout meer gaat met kernenergie. Ook ik denk dat je de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland serieus moet overwegen. Daarbij moet dan wel een andere plaats worden gezocht voor de tijdelijke berging van radioactief afval. Dat afval ligt nu in Vlissingen, maar ik denk niet dat de opslag op die plaats met de zeespiegelrijzing honderd jaar kan blijven staan.''

Kamerlid Diederik Samsom (PvdA), nucleair fysicus en voormalig activist voor Greenpeace tegen kernenergie, noemt de discussie over Borssele, ,,een non-discussie'' omdat die alleen maar gaat over de vraag ,,of je die ouwe centrale nog een paar maanden langer aan de praat kunt houden''. Dat zal best lukken denkt Samsom, maar de werkelijke discussie is de vraag of kernenergie als ,,brug'' kan fungeren tussen de huidige tijd met fossiele energie naar een duurzame samenleving. Samsom stelt dat kernenergie daarvoor niet geschikt is. Samsom: ,,Het ergste wat ons kan overkomen is dat als mensen in paniek raken om de klimaatverandering, ze zullen vluchten in kernenergie als oplossing.'' Waarom is dat zo erg? ,,Omdat het financieel en technisch geen optie is.'' Er zijn nog maar weinig bedrijven die nieuwe kerncentrales bouwen, de meeste doen niet meer dan vragen om levensduurverlenging. En ook de veiligheid is er niet bij gebaat. Samsom: ,,Tegenwoordig ontploffen kerncentrales niet meer. Maar je hebt ook nog het terrorisme. Als je kerncentrales voortdurend moet beveiligen door er Patriot-raketten naast te zetten, lijkt me dat een slechte manier om een samenleving van energie te voorzien. En dan heb ik het nog niet eens over terroristen die nucleair materiaal of kernafval stelen.'' Een heel wat beter alternatief voor de komende decennia is ,,schoon fossiel''. Samsom: ,,Er zijn al experimenten gaande om de CO2 van fossiele brandstoffen op te slaan en opnieuw te gebruiken. Dat is schoon, veilig en niet ingewikkeld. Bovendien is daar in Nederland veel kennis over, vergeleken met andere landen. Terwijl we wat kernenergie betreft natuurlijk qua kennis achterlopen bij landen als Frankrijk.''

Wat doen de activisten tegen kernenergie tegenwoordig? Ze houden zich met klimaatbeleid bezig, zoals Sible Schöne, die jarenlang bij het Wereldnatuurfonds heeft gewerkt. Schöne kijkt met tevredenheid terug op zijn acties. ,,Als wij er dertig jaar geleden niet mede hadden verhinderd dat de golf aan bouwplannen voor nieuwe kerncentrales er kwam, was de kans groot dat terroristen nu een atoombom hadden gehad.'' Leden van de moslimradicale Hofstadgroep hadden plattegronden van Borssele in hun bezit. ,,Dat geeft te denken.'' Gewone stroomcentrales zijn misschien kwetsbaarder voor de gevolgen van terroristische aanslagen dan kerncentrales, geeft Schöne toe, maar ,,áls er iets in een kerncentrale gebeurt, dan is het ook meteen een grote ramp''. Daar komt bij dat de grondstof voor kernenergie, uranium, uiteindelijk ,,schaars'' zal worden en er dus veel snelle kweekreactoren voor plutonium zullen komen, en daarmee kun je atoombommen maken. Schöne: ,,Het proliferatievraagstuk is in deze tijd van terrorisme veel urgenter geworden.''

Er zijn volgens de milieubeweging veel betere alternatieven dan kernenergie om de klimaatverandering tegen te gaan. Schöne: ,,Auto's, woningen, apparaten en industrie zouden jaarlijks gemakkelijk 5 procent zuiniger kunnen werken.'' En als het met deze energiebesparing niet hard genoeg gaat, of als de effecten van de klimaatverandering groter zijn dan verwacht, dan bepleit ook Schöne, net als Samsom, ,,schoon fossiel'', dat wil zeggen het opslaan van CO2. Een nieuwe kernenergietijd voorziet Schöne in elk geval niet. ,,Ik verwacht niet dat elektriciteitsbedrijven hier nieuwe kerncentrales zullen willen bouwen. Dat doen ze eerder in een land als Frankrijk, waar ze zich geen volkswoede op de hals zullen halen. Hier verwacht ik daartegen veel verzet.''

Bron: NRC Handelsblad
"One small step for man, one giant leap for mankind"