Neoweb.nl

Waterbeheer op de Wetland-conferentie

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bashanna

  • *****
  • 774
  • +55/-6
  • yourney to the future
Waterbeheer op de Wetland-conferentie
« on: July 27, 2004, 09:45:27 AM »
THE 7th INTECOL INTERNATIONAL WETLANDS CONFERENCE IN UTRECHT, THE NETHERLANDS

Alles over de 7e Wetland-conferentie in Utrecht vindt u op deze site:

http://www.bio.uu.nl/intecol/

Waterbeheersing:
Nederland kampt steeds vaker met overstromingsgevaar in de winter en watertekort in de zomer, twee kanten van dezelfde medaille. 

In West Europa zijn veel grote rivieren gekanaliseerd, zodat zij hun water snel naar zee afvoeren. Wetlands en uiterwaarden langs de rivieren, die bij hoogwater kunnen overstromen, zijn drooggelegd. Het waterbergend vermogen is sterk afgenomen. Door klimaatverandering krijgen we echter vaker te maken met hevige regenval. De beddingen van bijvoorbeeld de Rijn en de Maas zijn dan te smal om alle water te kunnen afvoeren. Gevolg: overstromingen.

Een ander deel van de problematiek vindt zijn oorzaak in het bovenstroom-gebied. Door ontbossing in de bergen en heuvels waar de rivier zijn oorsprong heeft, kan de grond minder regenwater vasthouden, waardoor het snel de rivier in stroomt. Ook het rechttrekken van beekjes heeft dit effect, iets wat bijvoorbeeld veel in de Ardennen is gebeurd. Bij forse regenperiodes stijgt het water in de Maas daardoor heel snel.

Ook de Nederlandse polders en andere landbouwgronden zijn vooral ingericht op afvoer van water en niet op berging. Bij hevige regenval schiet de afvoer tekort en lopen hele gebieden onder water.

In de zomer krijgen we vaker te maken met droge periodes. Opnieuw blijkt de waterhuishouding in Nederland en buurlanden te veel ingericht op een snelle afvoer van water. Het peil in de rivieren daalt sterk, wat kan leiden tot tekorten aan drinkwater, (koel)water voor de industrie en irrigatiewater voor de landbouw.

Behoefte aan meer wetlands
Eén oplossing is: meer wetlands. Wetlands langs de rivier die bij hoogwater kunnen overstromen, verkleinen het risico op overstromingen stroomafwaarts. Zij bufferen het water in de winter en geven het in de zomer langzaam af. Ook wetlands in polders gebieden met veel water, zorgen voor zulke waterreservoirs.

Ook is het belangrijk dat de natuur bovenstrooms zoveel mogelijk water kan bufferen, zodat regenwater niet meteen de rivier in stroomt.