Neoweb.nl

Neoweb Community => Mini-onderzoeken, stellingen, enquetes en polls => Topic started by: botaantje on February 09, 2004, 08:41:07 PM

Title: welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: botaantje on February 09, 2004, 08:41:07 PM
en wat is uw motivatie  ;)
Title: Re:welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: bastheboss on February 10, 2004, 04:39:30 PM
biologisch afval want dat kun je gewoon op 1 hoop gooien en dan gaat het vanzelf verteren.
Title: Re:welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: sparky on February 10, 2004, 04:56:55 PM
Niet als al dat chemische afval daar tussen zou zitten  ;)
Title: Re:welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: harbosma on February 10, 2004, 08:02:22 PM
Het is zeer belangrijk dat chemisch afval zorgvuldig gescheiden wordt van ander afval, om zware bodem verontreiniging (lucht/waterverontreiniging te voorkomen.
Title: Re:welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: Denton on February 11, 2004, 05:59:00 PM
Chemisch affal, zoals hierboven al is gezegd:
Chemisch affal tussen vanalles is veel vervuilender.

Het schijnt zelfs zo te zijn dat gewoon affal (de gewone vuiklnisbelt dus) snelle afbreekt als er gewoon bio affal tussen zit, maar het feine weet ik hier niet meer van.
Title: Re:welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: Robert on February 12, 2004, 06:51:09 PM
Wij hebben in onze gemeente 4 verschillende soorten kliko's
-een bruine kliko voor 'biologisch afval'
-een kleine groene voor 'chemisch afval (verfresteb en batterijen)
-een grijze voor huishoudelijk afval...
-een fel blauwe cliko voor papier en karton (afschuwelijke kleur, hadden ze misschien beter een kaki kleur van kunnen maken... maar ach)

ik gooi zelf altijd een paar lepels etensresten tussen het afval van de grijze container, in de gedachte, dat de bacterien dan al vast beginnen met het afbreken van de plastics etc.

Title: Re: welke vorm van afvalscheiding is het nuttigst?
Post by: matti on January 27, 2008, 12:12:15 PM
Ik vindt glas ZEER belangrijk het is een energie opslorper het is onvoorstelbaar en 1 kleur verkeerdt steken kan 4-5 ton gewoon wit glas bevuilen.
Ook moet men chip van gsm en pc beter recycleren!
Men kan er de energie/grondstoffen niet meer uithalen!
Als men nog 20 doorgaat met dezelfde productie van
chips zal de HALVE wereldenergie erin zitten!
Plus tonnen goud/zilver/platina/kopen/silicium(van de zuiverste soort dus geen gewoon zand!)
Noem maar op.
Het is een van de vele sluimerende problemen van deze wereld!