Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Nanotechnologie, micro technologie, zetatech, deeltjes fysica en chemie => Topic started by: Digihans on June 30, 2009, 12:40:03 PM

Title: Bacteriën ingezet als nano robot-motors
Post by: Digihans on June 30, 2009, 12:40:03 PM
Bacteriën ingezet als robot-motors

Een onderzoeker van een Canadees instituut voor nanorobotica heeft een methode ontwikkeld om bacteriën te gebruiken om een microrobot te verplaatsen. De kleine robot bedient de bacteriën indirect, via een computer.

De microrobot, of micromachine die Sylvian Martel van het NanoRobotics Laboratory van de École Polytechnique de Montréal ontwikkelde, is 300 micrometer bij 300 micrometer groot, aldus MIT Technology Review. Aan de bovenkant bevatten de robots kleine zonnepanelen die als energiebron dienst moeten doen. De opgewekte energie wordt verdeeld onder een sensor en een communicatiecircuit. De sensor is gevoelig voor de pH-waarde van het medium waarin de kleine robot zich bevindt. De communicatie-elektronica zendt elektromagnetische pulsen uit die elkaar sneller opvolgen naarmate de waargenomen pH-waarde hoger is.

De robot beschikt zelf niet over een methode om zich voort te bewegen: daar worden bacteriën voor ingezet. De pulsen die de robot uitzendt, worden gebruikt om de bacteriën, een variant die gevoelig voor magnetische velden is, te sturen. Zo bewegen de bacteriën de robot richting een locatie met hoogste pH-waarde, terwijl een nieuwe richting wordt gekozen wanneer de pulsen vertragen. Het vergt ongeveer drieduizend bacteriën om de microrobot te verplaatsen, waarbij de levensverwachting voor de bacteriën slechts enkele uren bedraagt. Mede daarom is het volgens Martel niet haalbaar de bacteriën permanent aan de robot te bevestigen. De wetenschapper uit Montréal hoopt dat zijn voortstuwingsonderzoek in de toekomst een toepassing in de medische sector zal vinden.

bron: Tweakers.net (http://tweakers.net/nieuws/60221/bacterien-ingezet-als-robot-motors.html)

zie ook:
http://www.technologyreview.com/blog/editors/23533/
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid263777539?bctid=23175821001