Neoweb.nl

Elektronenspin kan als schakelaar in plastic transistors dienen

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Elektronenspin kan als schakelaar in plastic transistors dienen

Amerikaanse onderzoekers hebben laten zien dat er informatie in organische materialen opgeslagen kan worden met behulp van elektronenspin. Tevens toonden ze aan dat de maximale efficiëntie van organische leds lager is dan gedacht.

In de huidige computers wordt informatie getransporteerd met behulp van elektronen. Het al dan niet aanwezig zijn van een stroom elektronen betekent een nul danwel een één. Door gebruik te maken van de spin van een elektron - de draairichting - kan informatie met slechts een enkele elektron getransporteerd worden, waardoor potentieel elektronica op kleinere schaal mogelijk wordt.

De wetenschappers, werkzaam aan de universiteit van Utah, hebben aangetoond dat het mogelijk is om een spintransistor te bouwen met behulp van organische materialen. De informatie die opgeslagen is in de spin van het elektron kan omgezet worden in een stroom, gemanipuleerd worden en weer uitgelezen. Bij anorganisch materialen was dit al eerder mogelijk.

Tegelijkertijd berichten de onderzoekers dat de maximale efficiëntie van organische leds, oleds, lager ligt dan in eerdere studies werd gesuggereerd. Leds gemaakt van organische materialen zouden een maximale efficiëntie hebben van rond de 25 procent in plaats van de 41 á 63 procent die voorheen verondersteld werd. Leds produceren licht wanneer een elektron een vrije geleidingsdrager in het materiaal ontmoet. De spin van elk electron hole-paar kan vier kwantumtoestanden aannemen, waarvan er slechts één licht produceert bij organische materialen.

In 2001 werd vastgesteld dat de spinoriëntatie van deze paren van draairichting kunnen veranderen, maar uit het nieuwe onderzoek komt naar voren dat dit veel te langzaam gebeurt om een behoorlijke hoeveelheid licht te produceren. Het maken van organische leds met een efficiëntie boven de 25 procent is daarom moeilijk, alhoewel de onderzoekers niet uitsluiten dat er materialen bestaan waarbij dit wel mogelijk is.

bron: Tweakers.net

zie ook:
http://www.physorg.com/news138198499.html
http://www.nature.com/nature/journal/v395/n6698/abs/395151a0.html