Neoweb.nl

Plasma, de 4e toestand van materie

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jamesbond7

  • *
  • 5
  • +4/-0
  • Technologie can be Fun!
Plasma, de 4e toestand van materie
« on: February 07, 2004, 02:24:23 PM »
Naast vast, vloeibaar en gasvormig, heb je ook nog de 4e toestand van materie:
Plasma!

In 1879 ontdekte de Engelse natuurkundige Sir William Crookes dat materie niet alleen in vaste, vloeibare of gasvormige toestand kan voorkomen, maar ook in een 4de fundamentele staat kan bestaan. Voor deze toestand gebruikte de Amerikaan Irving Langmuir in 1929 voor het eerst het woord ‘plasma’, niet te verwarren met het biochemisch gedefinieerde bloedplasma.

Als aan een vaste stof energie wordt toegevoegd, zal het eerst smelten en dan verdampen tot de gasatomen tenslotte elektronen zullen verliezen. Zo onstaat een mengsel van ionen (atomen met een positieve of negatieve lading, al naargelang zij een elektron hebben verloren of bijgewonnen), geladen elektronen, neutrale atomen en moleculen en fotonen. Hoe gassen zich gedragen is goed omschreven, maar eens een gas in voldoende mate geïoniseerd is, worden de eigenschappen radicaal anders. Een plasma is geleidend en is uniek vanwege de manier waarop het met zichzelf, met de omgeving en met elektrische en magnetische velden in interactie treedt.

Op aarde mag plasma dan wel een eigenaardig verschijnsel zijn, het is wel de toestand waarin 99% van de - zichtbare en onzichtbare - materie zich zou bevinden.


Alles over plasma is te vinden op :

http://www.plasmas.org/