Neoweb.nl

Samenvatting nano technologie

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Florian

  • ****
  • 327
  • +32/-0
  • Gender: Male
  • Alles heeft een tegengestelde
Samenvatting nano technologie
« on: May 25, 2006, 09:00:56 PM »
Nano technologie

Klein maar fijn

De prefix nano duidt op extreme kleinheid. Zo klein, inderdaad, dat een structuur van nanoformaat meer dan tien miljoen keer moet worden vergroot voor we de kleinste details gemakkelijk met het blote oog kunnen waarnemen. Nanotechnologie verwijst naar technologieën waarbij stoffen op atomische en moleculaire schaal worden bewerkt, om nieuwe materialen en processen te verkrijgen. Het gaat niet alleen om de studie van het bijzonder kleine, maar ook de praktische toepassingen van de verworven kennis.
Er zijn twee toegangspistes naar de nanowereld: zo omvat moleculaire productie de bewerking van individuele atomen (van klein naar groter), terwijl ultraminiaturisatie in alsmaar kleiner wordende elementen resulteert (van groter naar klein).

Een nieuwe wereld, nieuwe mogelijkheden

Veranderingen in de moleculaire eigenschappen van een stof op nano schaal kunnen de fysische en chemische eigenschappen van die stof op grote schaal sterk verbeteren. We begrijpen nog niet alle details van een dergelijk proces. In de eerste plaats dienen we de nano-productiemethoden af te stemmen op de industriële massaproductieprocessen – fundamenteel onderzoek is cruciaal voor een beter begrip van het volledige potentieel van nanotechnologie.

Drie domeinen

We kunnen drie grote domeinen onderscheiden in de nano wereld:

Nano-elektronica
Verdere ontwikkeling in de micro-elektronica, in het bijzonder voor computers, maar op aanzienlijk kleinere schaal.

Nanobiotechnologie
Combinatie van engineering op nano schaal en biologie, om levende systemen te bewerken of om biologisch ingegeven stoffen op moleculaire schaal te ontwikkelen.

Nanomaterialen
Zorgvuldige morfologische controle op nano niveau van stoffen of deeltjes, om nano structuurmaterialen te produceren. Voor al deze overlappende domeinen worden instrumenten gebruikt om ultrakleine structuren te meten en te bewerken, namelijk de nano schaalresolutie microscopen.

Ontwikkeling van intelligente materialen

De productie van nano structuren zal materialen opleveren met nieuwe en betere eigenschappen voor gebruik in zonnepanelen, anticorrosieve coatings, harder en meer solide snij gereedschappen, fotokatalytische luchtzuiveraars, medische toestellen met langere levensduur, chemische katalysatoren, en de transportsector. Bovendien zullen nieuwe materialen worden ontwikkeld voor toepassingen en producten van optische of elektronische aard en voor energieopslag.

Perspectieven voor de toekomst

De EU heeft de strategische rol van onderzoek altijd onderschreven, omdat nieuwe kennis en technologieën voor economische groei en voor een sterk concurrentievermogen zorgen. Nanotechnologie wordt een wetenschappelijke prioriteit in het Zesde Kaderprogramma van de Commissie. Het nieuwe programma omvat zowel nano technologieën als intelligente materialen en nieuwe productieprocessen. Ook maakt het deel uit van het nieuwe programma rond technologieën betreffende de informatiesamenleving (als nano-elektronica).
De doelstellingen van dergelijk onderzoek behelzen: het uitbreiden van de kennisbasis in Europa; de ontwikkeling van een op onderzoek en technologische ontwikkeling gerichte Europese industrie; het stimuleren van het gebruik van state-of-the-art-technieken door de industrie.

Zijn er nog fouten laat et dan weten hé.  :D ;) :D
Bron: Klein maar fijn. Europa; departement technologie; nanotechnologie
Samenvatting: zelf geschreven  ;)


Offline onleesbaar

  • *
  • 20
  • +3/-1
Re: Samenvatting nano technologie
« Reply #1 on: April 15, 2008, 10:23:37 PM »
"Veranderingen in de moleculaire eigenschappen van een stof op nano schaal kunnen de fysische en chemische eigenschappen van die stof op grote schaal sterk verbeteren."

Nouja verbeteren er onstaan nieuwe eigenschappen, maar deze hoeven niet altijd beter te zijn...
Zo kunnen kleinere deeltjes beter in je lichaam komen en zich via je bloedbaan in je organen nestelen....o.a. je darm en hart. (o.a onderzoek van powell et al en Wang et al) jaartal ben ik even kwijt, maar zie rapport FOE Out of the lab on to our plates, daar staan ze in de literatuurlijst.

De nieuwe effecten komen door een groter reactieoppervlak en doordat elektronen minder bewegingsruimte hebben.

Vind je het niet raar dat er zoveel aandachtis naar de mogelijkheden, maar dat niemand kijkt naar de evt. risico's?