Neoweb.nl

Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline merkator

 • *****
 • 330
 • +25/-4
 • Zeker Weten? Neoweb.nl...
Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« on: November 09, 2007, 10:51:13 AM »
Wetenschappers op zoek naar Higgs-deeltje
Uitgegeven: 8 november 2007 11:26
Laatst gewijzigd: 8 november 2007 11:59

AMSTERDAM - In Zwitserland is deze week de grootste deeltjesversneller ter wereld opgeleverd. Natuurkundigen hopen met de 27 kilometer lange 'Large Hadron Collider' (LHC) het Higgs-deeltje te vinden, dat alle andere deeltjes hun massa geeft.

Higgs-deeltje gezocht
Als het Higgs-deeltje wordt gevonden kunnen diepe vragen over de aard van materie worden opgelost, zo meldt Kennislink. Het deeltje is nog nooit eerder waargenomen, maar het is volgens natuurkundigen nodig om te verklaren waarom andere deeltjes massa hebben.

Ook het Amsterdamse onderzoeksinstituut NIKHEF draagt bij aan het project. De metingen zullen in 2008 starten.

Zie ook:
Wikipedia over Higgs-Bosonen
Wanted: het Higgs-deeltje
NIKHEF

bron: NU.nl / Kennislink

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #1 on: January 30, 2008, 01:50:04 PM »
Het higgs deeljte werd al veel langer gezocht.
Maar men vond het simpel weg niet.

Dit zijn zo van die deeltjes,krachten die men uitvindt om hun theorieën te doen kloppen.
Zo heb je het higgs deeltje in de quantumfysica
maar evengoed de zwarte energie/massa  van de astrofysica.

Ik zal aanvaarden dat ik het mis heb indien zij dit vinden maar.
De problemen zullen reëel zijn.
Zoals je waarschijnlijk weet werkt quantumfysica met eV(elektrovolt).
De massa van het higgs is al de hele tijd verhoogt.(exacte gegeven ken ik niet vanbuiten)
Omdat het zelfs met sterkere machines steeds weet te ontsnappen.
Het krijgt zeker nog een vervolg en is in de quantumfysica het gespreksonderwerp.

Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #2 on: August 06, 2008, 09:14:57 PM »
Het Higg-deeltje bestaat niet, zwaartekracht varieert naar mate er Massa bewegingen zijn.
Voor één verondersteld deeltje hebben we wel een zintuig en ook meetinstrumenten. Het zwaartekrachtdeeltje. Als we onze arm omhoog houden, wordt de arm moe door de zwaartekracht en dat voelen we in onze spieren.
We voelen ook de zwaartekracht, een uitwendig iets maar ze varieert, op de maan voelt een arm die je omhoog houdt lang zo zwaar niet omdat op de maan de zwaartekracht kleiner is.
We voelen als er bepaalde delen van ons in beweging gebracht worden, door welke oorzaak dan ook ! Iedere beweging levert frixtie op haar grens vlakken .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we de zwaartekracht zien trotseren , de maat dat de zwaartekracht actief is als voor ons zichtbare en voelbare resultante .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we frixtie ervaren .
Als WIJ het niet meer ervaren en zien spreken we over rust. Maar dat is nog geen reden om aan te nemen dat de zwaartekracht zijn werk niet doet en ook geen reden te veronderstellen dat er een speciaal zwaartekracht deeltje bestaat , we zien slechts een verzameling Fotonen , een foto of film van het gebeuren !
Laat dat gebeuren nu juist de licht snelheid hebben .
Laat nu de foto of film reproduceerbaar zijn , dus volkomen kunnen worden losgekoppeld van het fenomeen , dus licht gaat alleen maar over de waarneming die wij kunnen vormen .
Fotonen komen steeds met de zelfde snelheid bij ons aan , maar zegt dat iets over vertraging of versnelling door de zwaartekracht ? Neen .
De kracht heeft slechts een naam gekregen , zwaartekracht .
En het heeft verder niets , maar dan ook totaal niets met licht te maken . Wat we zien is relatief , massa heeft niets met licht te maken .
Het is slechts een enorm groot lokaal waar we in leven , we kunnen nauwelijks van onze plaats komen , en beweren alles "te zien" wat er gebeurt . Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is. Dus de theorie van Einstein is larie koek. Massa varieert naar mate er beweging is in de ruimte. E= Mc^2 kan niet algemeen gelden.

Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is ofwel rotatie.

De statischevelden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn .
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de electrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen, Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN
Het is zondermeer duidelijk,dat je met een botsing niets kan aantonen . Je weet niet wat je meet ,
Idee fix van de debiele wetenschap en geld weggooien.
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken,voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
Het enige zintuig voor de zwaartekracht heb ik al omschreven , de vaststelling van frixtie kan je niet in dergelijke omgeving doen, het statische veld wat zwaartekracht is kan je niet op dergelijke manier meten. Er is slechts een onlading van de botsings energie te meten.
Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtveld kan worden beschreven als een vectorveld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekrachtpotentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest , in dergelijke situatie kunnen we slechts chaos overhouden !

DE WETENSCHAP IS ZO DEBIEL ALS EEN LODE DEUR DAT NIET IN TE ZIEN !!!!!!!!!!!!!

Zijn er toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.

Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd ?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten !
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is.
Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische electriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo,n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo,n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het "potentiaalverschil" en alleen bij nagenoeg nul c.q. vereffend is er een relatieve rust zijn.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is !!!!!!

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #3 on: August 14, 2008, 01:07:02 PM »
Je zou beter je mond houden en op universitair niveau natuurkunde gaan leren ipv hier wat onzin te komen rondstrooien!
Je acht je zelf beter dan hele generaties top wetenschappers, dat neigt naar eigen dunk.

Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #4 on: August 20, 2008, 03:41:32 PM »
Dateringen

De huidige geologische dateringen zijn absolute onzinnigheden.
Er wordt gewoon aan zelfreportage gedaan , en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
Wetenschap is fysica bedrijven , Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.


Waar ik altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .

Niet te min tracht men zaken op te lossen met kans berekeningen , met statistiek.
De Creatieve klasse denkt iedere notitie te kunnen verklaren die ze maar tot haar grijze hersencellen toelaat.
Helaas ik moet ze terugroepen want op geologische schaal heeft ze geen standaard voor de factor tijd. En dat is toch wel belangrijk als je iets wil dateren !
Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt.
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Tijd is meetbaar en wordt gemeten in eenheden door middel van een klok. De internationaal vastgelegde SI-eenheid is de seconde
De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyperfijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103). Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren , we menen er een constante voor te hebben!

Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radiometrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
Volgens de nul-punt theorie beinvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante va Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de lichtsnelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radiometrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).

Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.
uit The Atomic Constants, Light, and Time
by BARRY SETTERFIELD
Vertaling te vinden bij http://members.chello.nl/~a.hekstra2/De%20atoomconstanten.htm

Mijn eigen visie zit net even anders in elkaar , de nulpunt energie bestaat niet , de statische velden beheersen de kosmos er is dus altijd effect aanwezig ! Zo kan ook nulpunt energie bijzonder makkelijk verklaart worden !
En kunnen we weer net wat beter Fysica bedrijven .
Maar we moeten er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.

Wij zijn geëvolueerd als een geheel met deze omstandigheid , we komen niet verder met de beschrijvingen die we doen , het gaat over hoog en laag, warm en koud, links of rechts, groot en klein, jong en oud , alles heeft van ons zijn tegengestelde gekregen, en dat rommelen daarmee dat heet statistiek. Maar dat heeft slechts te maken met onze evolutie niet met het geheel, wij zijn die genen die overal zo over praten .

Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten en ook zo mogelijk voor tijd.
De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen !
Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap. ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
Natuurwetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester ) .
MAAR NOG MAALS VERGEET DE ONVOLMAAKTHEDEN DIE ER ZIJN IN ONS WETEN NIET.

Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.

Overigens is het bewijs dat de vervalsnelheid op Aarde niet constant is bijzonder makkelijk te leveren.
Bijvoorbeeld :
Er word beweerd dat het lang duren voordat een C-14 atoom vervalt en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt, en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren. Wel kun je meten hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar. Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.

Echter :Je zou verwachten dat de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken. In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14. Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte, botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan. Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen. Als dit tegen een stikstofatoom botst, ontstaat er soms N-15, een instabiele variant van stikstof. Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd. Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14, zodat de totale hoeveelheid C-14 ongeveer constant blijft. Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5x1011 koolstof atomen een C-14 atoom.

Ja, en nu komt er een nieuw feit opduiken wat ik nergens terug vind in de redeneringen rond datering :
DE KOSMISCHE TRALING IS NIET CONSTANT :
Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
Meer zonneactieviteit werkt dus verminderend op de kosmische straling !
Minder straling betekend minder opwarming ,
Wetenschappers hebben dit fenomen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de Amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonne-acitviteit groot was.
De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet "Forbush vermindering".

HIERMEE IS BEWEZEN DAT DE WETENSCHAP OP AARDE ZO DEBIEL IS ALS EEN LODE DEUR, HAAR DATERINGEN ZIJN NIET OP EEN CONSTANTE GEBASEERD !!!!!!!!!!!!!!!!!

EN ALLE DATERINGEN KUNNEN IN DE PRULLENMAND.
 

Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologisch doctrine. Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren. Het neemt dus aan dat de geologische processen die we vandaag de dag zien onveranderd zijn ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden, en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden. Omdat de huidige processen worden verondersteld alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren, is de slogan van het uniformitarianisme: "het heden is de sleutel tot het verleden".
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar credo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden ?
 

Deze waanzinnige doctrine heerst: dat de processen en natuurwetten die tegenwoordig in werking zijn om de aardkorst te veranderen door het hele geologische tijdperk heen op dezelfde regelmatige manier en in essentie met dezelfde intensiteit in werking zijn geweest, en dat geologische gebeurtenissen in het verleden kunnen worden verklaard door fenomenen en krachten die tegenwoordig waarneembaar zijn; het klassieke concept dat 'het heden de sleutel tot het verleden is'
En dat wordt beweerd over een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is, wat een lachertje !

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #5 on: August 20, 2008, 04:18:56 PM »
Natuurlijk niet, maar gaan we niet op de man spelen en gewoon onze mening zeggen. Dank u

Ik vraag me af wat voor alternatief u op de hedendaagse wetenschap zult te boven halen, want zoals we allemaal weten is kritiek geven zeer simpel.
U schijnt u er zelf niet van bewust dat de wetenschap deze incorrecte metingen erkent!
De verschillen die deze teweegbrengen zijn echter veel te klein om wezenlijk verschil.

U zegt ook dat het C14 gehalte in onze atmosfeer verschilt, maar wat heeft dat in godsnaam met tijdsmeting te maken?

Ten laatste waarom zou het higgs deeltje niet kunnen bestaan?(daarover gaat deze topic toch over?)


Een bemerking: u zegt dat ladingen niet ontstaan noch vergaan.
Mag ik u erop wijzen dat de volledige wet deze is: behoud van energie.
Meer uitgebreidt: energie in welke vorm dan ook(nucleair, mechanisch, ...) kan niet gemaakt of vernietigt worden, zij kan slecht omgezet worden.

Om het geheel duidelijk te maken.
Landingen zijn energie, net zoals beweging of impuls en ga zo maar door.

Met vriendelijke groeten,

Matti

Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #6 on: August 21, 2008, 08:37:38 AM »
Matti, Je bent voor paus aan het spelen.    Erkenning van incorrecte metingen zijn eenvoudig , het gaat in de wetenschap nog altijd om het herkennen van incorrecte metingen.

Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #7 on: August 21, 2008, 10:39:58 AM »
Quote
HIERMEE IS BEWEZEN DAT DE WETENSCHAP OP AARDE ZO DEBIEL IS ALS EEN LODE DEUR, HAAR DATERINGEN ZIJN NIET OP EEN CONSTANTE GEBASEERD !!!!!!!!!!!!!!!!!

JUIST!!!
dit omdat er simpel weg nooit een constante in het leven kan zijn omdat alles altijd in beweging is........ BEWEGING= LEVEN! Dus alles LEEFT!!

En dan te bedenken dat dit ''oneindig'' bewegen van de kosmos met al zijn identieke cycli al zeker zo'n 6000 jaar geleden volledig is doorgrond en allemaal is geweten. Bij ons is het nog slechts ons ''geweten''.

Zij (oude wijzen) wisten dat wij een groei zouden doormaken met ons denken ( dus een evolutie ) zodat wij precies zouden doen wat nodig was om dit massa verschil ten behoeve van de kosmos te nivelleren. En zodra de groei naar gelijkheid ( dus geen massa verschil meer ) er is dan heb je ''gelijke polen''. Gelijke polen stoten elkaar af!! dan heb je een Big Bang!!

Weleens nagdacht over waarom homofilie elk einde van een cultuur onstaat ???
Gelijkheid van man en vrouw!!! die ook in het begin een verschil in energie hadden..... de vrouw vermande ( verlaagde zich ) en ging meewerken om de voortdurende energie afname van de aarde op te vangen. 

Ons denken = onze doornenkroon = de dwaalweg!

Nog even en iedereen die wil kan de WAARHEID over ons mens''dom'' weten of krijgt het als vanzelf te zien als wij ons in de laatste wereldoorlog storten !!!

Het bleek een ''natuurlijke'' cyclus te zijn die keer op keer hetzelfde verloopt.

Alle cycli in het universum zijn elkaars gelijke omdat zij allen uit elkaar geboren zijn en alles gebeurt daarin tegelijkertijd!! Duizende cycli van groot tot klein!! Waar de mens ook een onderdeel van is.... de NATUUR dus!

GVD wie wil er echt iets weten ??? dit zijn zo wieing mensen... omdat ze bang zijn... bang voor gezichts verlies??
De mens... een angsthaas die alles deed om te overleven en daarbij uitgroeide tot een mensen plaag, hierbij alle aardse energieën gebruikte en de aarde weer schoon (kaalgevreten) achter laat.

Het bleek een spel van cycling en re-cycling!

Je kan het met je eigen ogen zien!!

Lees toch onderstaande website helemaal met al zijn artikelen als je de waarheid wil of durft te weten....

http://www.wetenschap-eindtijd.com/

 
En dat Higsdeeltje.... hahaha..... het is toch gillen van lachen!!


Offline Robert

 • *****
 • 3.146
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #8 on: August 21, 2008, 11:59:32 AM »
GRAAG DE DISCUSSIE ONTOPIC HOUDEN.
Mensen uitschelden is echt nergens voor nodig.

Daarnaast zijn de ideeen van Leo en Pascal ook slechts theorien die gevormd zijn door hun eigen 'analyses' en belevenissen en kennis die ze 'denken' te hebben opgedaan. .

Want hoe kan iemand die hoort en ziet een mening vormen over wat er werkelijk aan de hand is? Ze spreken zichzelf dan tegen.
Ook zo'n idee/theorie komt tot stand door trial and error. Zo'n idee/theorie bouw je op door feiten en oorzaken/gevolg aan elkaar te koppelen. Zo'n idee of theorie kun je alleen opperen, als je er over na hebt gedacht.

Daarnaast vind ik het persoonlijk erg 'doemdenkerig'. Er zijn in de historie altijd mensen geweest die het einde der wereld proberen te verkondigen en het liefst een groepje mensen vroegtijdig de dood in storten.
Dus dat cycly zich herhalen is wel weer waar..
Maar de wereld is nog nooit vergaan.. dus eigenlijk klopt ook dat niet.  ;)

Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #9 on: August 21, 2008, 02:53:41 PM »
Robert, Jij bent ook net zo als de paus, Waarom is het doemdenkerig ?
Een argument Graag ? Gezellig zo,n forum met allemaal mensen die niets toevoegen aan argumenten ?


   
De creatieve klasse houdt nogal van tegenspraak vanuit de kantlijn, je kan van praktisch elke uitspraak een statistiek gaan bij houden.

De creatieve klasse doet dat dan ook te pas en te onpas, zo verschijnt boek na boek en theorie na theorie. Het mooie in deze wereld voor de creatieve klasse is ; het valt al niet meer op, waarheid of onwaarheid ze worden alom beschreven en geprezen als je ze maar lang genoeg roept. Er wordt onbewust al een zelfde kwalificatie aangegeven volkomen onafhankelijk van de echte waarheid, maar volgens mij duurt de waarheid toch het langst. De creatieve klasse wil slechts haar "notitie" maken, mogelijk is deze notitie waarheid maar voorlopig of nooit is het meer nodig om je over de waarheid druk te maken. De "notitie" staat immers geparkeerd, liefst nog te samen met 1000x zoveel meer wartaal, je weet maar nooit waarvoor je het nodig hebt. Je hebt het in ieder geval niet nodig voor de waarheid, alleen maar voor "taalactie".
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid en onvolmaakt tot haar kredo toevoegen, hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden ?
Bovendien: Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. Dat betekent dat fouten in de numerieke berekening in de tijd steeds groter worden. Als de temperatuur bijvoorbeeld vandaag 0,1 °C verkeerd wordt gemeten, is de afwijking van de weersvoorspelling voor morgen al 0,5 °C. Over een week zitten we er 3,1 °C naast en voor twee weken is geen zinvolle voorspelling meer te doen. Anecdotisch zegt men vaak dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan.
In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.

En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar het Higgs-deeltje. Dat is puur een statistische bezigheid.

Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #10 on: August 21, 2008, 08:30:41 PM »
Daar krijg je van mij een plusje voor!...hahaha

En als argument:

Ik heb niet zo als jou me erg verdiept in al die theorieën... en kom er steeds vaker achter dat dat mijn geluk is. Maar dat je niet gevangen bent door al die nonsense en dus toch nog kan zien dat het allemaal naar het niets leidt is gewoon een plusje waard!

Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #11 on: August 21, 2008, 10:05:06 PM »
Overigens hoor je van die markator niets, zou hij hier alleen maar zijn om ergens een merkje op te plakken ?
 En daarmee scoort bij ook nog positief, ik vind het hier wel een erg raar forum hier.
Zelfs met een merkje ergens op plakken kan je hier al scoren !

Offline Benjamin23

 • ****
 • 351
 • +30/-4
 • Dit forum is het helemaal !
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #12 on: August 22, 2008, 08:34:06 AM »
(MIJN WAARDERINGS PIJL ZAL WEL TOT NUL OF BENEDEN NUL ZAKKEN )
Robert ( EN DE REST ) KRIJG DE KLEREN MET JE WAARDERINGEN.

Als je zo scheld, word je er inderdaad niet populairder op.
Is er niet een oud en beproefd gezegde dat zegt:"Wie kwaad wordt heeft ongelijk"?  :-X

Offline Robert

 • *****
 • 3.146
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #13 on: August 22, 2008, 08:48:22 AM »
Grappig dat iemand die denkt dat alles is voorbestemd en onderdeel van een groter plan, zich druk maakt over 'waarderingen'.
Ik kan je vertellen dat ik je nog nooit een waardering heb gegeven. (positief of negatief)
Al solliciteer je met dergelijk 'persoonlijke' uitspraken wel een beetje naar een negatieve waardering van mijn kant..
Wie ben jij om ons te vertellen dat JIJ wel de waarheid in pacht hebt?

Als je je gelijk niet krijgt in een discussie, probeer het dan met nieuwe feiten, maar ga niet lopen schelden. Ik hoop echt dat je een beetje normaal kunt doen. En leden in hun waarde laat.

En nogmaals, het gaat hier niet om waardering.
Het gaat hier om het wel of niet ontdekken van het Higgs-Deeltje, wat grote hiaten in onze huidige theorie over de werking van het heelal zou kunnen oplossen.
Vinden we het Higgs-Deeltje niet, dan moet onze theorien bijgeschaafd worden of moeten we op zoek naar een andere theorie, die bepaalde fenomen zoals zwaartekracht, de beperkte lichtsnelheid, zwarte gaten, atoomkrachten en magnetisme etc. kan verklaren.

Offline merkator

 • *****
 • 330
 • +25/-4
 • Zeker Weten? Neoweb.nl...
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #14 on: August 22, 2008, 09:51:16 AM »
WOW  :o
Dat een simpel berichtje zoveel los maakt.  ;)

Ik vind het gewoon interessant om dit bericht te melden. Het is voor de wetenschap van immens belang om dit (nu nog  theoretische) deeltje te vinden.

Veelal worden theorien opgesteld aan de hand van waarnemingen. De theorie volgt dan de waarneming.
De wetenschap presteert het tegenwoordig ook om voorspellende theorien te opperen, die door experimenten nog bewezen moeten worden.
Toch zijn op deze manier al veel theorien bedacht en uiteindelijk ook proefondervindelijk gestaafd.

Het is dan ook niet een kwestie of het Higgs-deeltje (Higgs-Boson) gevonden wordt, maar meer de vraag wanneer!


Offline Pascal

 • *
 • 27
 • +3/-2
Re: Wetenschappers binnenkort op zoek naar Higgs-deeltje
« Reply #15 on: August 22, 2008, 11:42:29 AM »
Ja dat higgsdeeltje.... mag ik jullie vragen welke bijdragen dit gaat leveren als de wetenschap dit gevonden heeft?

Kunnen jullie niet gewoon zien dat dit alles een zoeken is om iets vanuit de natuur te  beheersen ?
Kunnen jullie niet gewoon zien dat alles wat de mens beheerst verziekt wordt ?
Kunnen jullie niet gewoon zien dat wij ons daarmee zelf ziek maken ?

Waarom wil de mens alles beheersen ? Komt dit voort uit angst voor het onbekende ?

Wat is ons eindeloos zoeken naar meer en beter als we om ons heen zien dat alles en zeker in deze tijd met een razend tempo achteruit gaat. Zijn wij dan werkelijk zo stom om niet te zien dat alles wat door ons beheerst wordt verziekt wordt?

De mens alleen is schuldig aan dit hele verziekings proces en maakte daarmee door iets te beheersen ook zichzelf ziek. Dit komt allemaal voort uit ''denken zonder te weten''.
Want had men geweten welke taak er voor ons hier op aarde was voorbestemd dan hadden wij voor zeker niet begonnen aan dit spel van vernietiging door meer te willen zijn dan men is. Door beheersing van iets dat wat eens perfect was.

Maar helaas, het blijkt voor de meeste mensen die het nog veel te goed gaat hier in het rijke westen geen moer uit te maken!

Maar het duurt niet zo lang meer voordat ook de hoge bomen met bosjes zullen vallen en er zal worden gezegd: Uw taak is hier volbracht!

Denken jullie nu werkelijk dat de mens de natuur naar zijn hand kan zetten....hahaha... Het was onze ''natuur'' om alles inclusief onszelf hier op aarde te verzieken.

Dus uiteindelijk kunnen we stellen: alles is goed wat er is!

Ben ik even Godvergeme blij dat ik weet ''WAAROM''!