Neoweb.nl

Neoweb Community => Neoweb Brainstorm! Crowdsourcing => Topic started by: funky2 on March 17, 2007, 11:34:01 AM

Title: (sk) Kan Iemand Deze 2 Reactievergelijkingen Controleren Aub?, alvast bedankt
Post by: funky2 on March 17, 2007, 11:34:01 AM
hallo ik moet een berekening maken. hiervoor moet ik eerst 2 reactievergelijkingen maken.

vraag1: noteer de reactievergelijking tussen azijnzuuroplossing en een natriumhydroxide-oplossing

mijn antwoord: HAc + Oh + Na ------> H2O + Ac + Na

vraag2: Geef de reactie vergelijking tussen oxaalzuuroplossing en natriumhydroxide-oplossing

mijn antwoord: H2c204 ----> 2CO2 +2H(+) + 2e-
OH + H(+) ------> H2O

zijn de reactievergelijkingen goed geschreven? heb ik iets voor/na de pijn vergeten? kunnen jullie het verbeteren aub.

alvast bedankt

groetjes, Hakan
Title: Re: (sk) Kan Iemand Deze 2 Reactievergelijkingen Controleren Aub?, alvast bedankt
Post by: Vredenburg on March 22, 2007, 03:13:11 PM
Oh is niets. Het moet zijn OH
OH is negatief geladen, dus OH-
Na (natrium) is positief geladen, dus NA+

Verder weet ik niet of Ac reageert met NA?

Title: Re: (sk) Kan Iemand Deze 2 Reactievergelijkingen Controleren Aub?, alvast bedank
Post by: bastheboss on March 31, 2007, 12:44:11 AM
Je bent vergete de fasen bij de stoffen te zetten. Dus vast (s), vloeibaar (l), gas (g) , opgelost in water (aq).

Bij een reactie tussen oxaalzuuroplossing en natriumhydroxide-oplossing kan een neerslagreactie zitten. Even in BINAS checken. tabel 56 ofzo.