Neoweb.nl

Technologie gaat leidende rol spelen in politiewerk

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bashanna

  • *****
  • 774
  • +55/-6
  • yourney to the future
Technologie gaat leidende rol spelen in politiewerk
« on: March 18, 2005, 09:59:46 AM »
Technologie gaat leidende rol spelen in politiewerk

bron:nu.nl

DEN HAAG - De rol en betekenis van forensische opsporing zal, met behulp van een keur aan reeds bestaande en nieuwe technieken en technologie├źn, in de nabije toekomst sterk toenemen. Forensisch onderzoek zal dan niet langer slechts ondersteunend zijn bij het reeds bestaande, min of meer klassieke recherchewerk bij het oplossen van misdrijven, maar meer en meer sturend en beslissend.

Dat staat in de vrijdag verschenen nota Spelverdeler in de opsporing van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC). De raad is ervan overtuigd dat forensische opsporing een "krachtig en integraal onderdeel" moet worden van de politiezorg. "Daarvoor is een cultuuromslag nodig bij de politie, de bestuurlijke en ambtelijke top en het Openbaar Ministerie", zegt hoofdcommissaris B. Welten, korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland en voorzitter van de projectgroep forensische opsporing.


Forensisch onderzoek
Het forensisch onderzoek binnen de Nederlandse politie heeft geen gelijke tred gehouden met nieuwe ontwikkelingen in de technologie, constateert de RHC in de zogeheten visienota.

De hoofdcommissarissen willen dat de komende tien jaar een structurele integratie van technologie zal plaatsvinden in alle aspecten van het politiewerk. Dat betekent een belangrijke rol van technische mogelijkheden in het toezicht, de opsporing, de handhaving en de hulpverlening.

Opsporing
Forensische opsporing richt zich op het zoeken, onderzoeken en interpreteren van allerhande sporen. Deze sporen kunnen kunnen leiden tot het vinden van een dader en dienen als bewijsmiddel in het strafproces. Volgens de RHC zijn dergelijke bewijsmiddelen meer waard dan verklaringen van mensen. Mensen maken fouten, vergissen zich, verdachten kunnen zwijgen. De bewijskracht van technische sporen is onomstotelijk.

DNA
De RHC wijst er in de visienota op dat forensische opsporing veel meer is dan de nieuwe technieken op het gebied van DNA. Ook onder meer digitale, biologische, fysische en chemische sporen kunnen van grote betekenis zijn. Nieuwe technologie├źn zullen het binnen afzienbare tijd mogelijk maken op de plaats van het misdrijf veel meer en sneller onderzoek te doen. Tevens zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om zo'n 'plaats delict' beter te beheren, waardoor aanzienlijk minder sporen verloren gaan.

De RHC beveelt aan om flink te investeren in de mogelijkheden forensisch onderzoek maximaal te benutten. Daarvoor is een zogeheten Strategiegroep Technologie en Forensisch Onderzoek nodig, waarin vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, het Nederlands Forensisch Instituut, de RHC, de wetenschap en het bedrijfsleven zitting nemen.

Deze strategiegroep moet over een miljoenenbudget kunnen beschikken om onderzoek uit te voeren naar nieuwe technologische ontwikkelingen en de praktische invoering van technologie en forensisch onderzoek.