Neoweb.nl

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10
1
In het verleden dachten mensen dat de planeten in een vreemde korte en lange bochten om de aarde heen draaiden volgens een epicyclisch/epicykel model. De aarde was volgens hen het middelpunt van alles en dan konden de maan, de zon, planeten en zonnen alleen maar om de aarde draaien. En vanuit het standpunt van de observeerder lijkt dit ook zo.

Pas toen Copernicus het heliocentrische model opperde (en daarvoor bijna werd verketterd door de kerk), bleken de banen van planeten een veel logischere baan te volgen, geen rare kronkels, maar gewoon perfecte cirkels. De aarde was toen alleen niet meer het middelpunt, maar de zon. En uiteindelijk bleken de perfecte cirkels toch ook niet het hele verhaal.

Het was uiteindelijk Kepler die de juiste beschrijving ga, waarbij planeten een ellipsvormige baan volgen rondom de zon. Inclusief de aarde zelf. Die ook rond de zon draait. 

In tegenstelling tot een platte aarde, is ons zonnestelsel wel een soort van plat. Alle planeten draaien in nagenoeg hetzelfde vlak, het eclipticavlak.

Kometen volgen overigens niet dit eclipticavlak.bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epicykel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Copernicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mysterium_cosmographicum
2
Sommigen mensen denken dat de aarde plat is. Ze komen met allerlei onzinnige bewijzen die of niet op schaal zijn, of met gekunstelde filmpjes.

Ze denken dat er complotten zijn om mensen te indoctrineren en dat de elite de bol heeft bedacht om ons te onderdrukken.

In dit topic zal ik laten zien dat het verhaal van de platte aarde 'nep' is en dat onze aarde gewoon een mooie groen/blauwe bol is in het heelal.
3
De oplossing voor conflict tussen Rusland en Oekraine is relatief eenvoudig.

Er is een mediator nodig, die beide partijen iets kan laten toegeven.
De wapenwedloop aan beide kanten is in niemands voordeel. Voor Rusland wordt het steeds moeilijker om gebied te veroveren. En voor Oekraine wordt het ook steeds moeilijker om bezette gebieden terug te heroveren.

Rusland wil geen gezichtsverlies lijden, maar noemt de speciale operatie nodig, omdat Russen in de Donbas worden aangevallen door Oekrainers.

Andersom is het Rusland die de Donbas regios probeert te veroveren van een souverein land. En het zou raar zijn als Oekraine zonder slag of stoor daarmee akkoord zou gaan.

Beide partijen hebben gelijk!

Beide partijen willen dat land.
De annexatie van de Krim is internationaal niet geaccepteerd, maar het is nu nagenoeg gewoon Russisch grondgebied.

Geef alle inwoners van die regio de kans om te kiezen:
- Je mag blijven en dan zul je in Rusland wonen.
- Of je gaat de grens over naar Oekraïne en zult dan in Oekraïne wonen.

Oekraine moet accepteren dan de Donbas en de Krim vanaf dat moment Russisch grondgebied is.
Rusland moet accepteren dat de rest van Oekraine, een soeverein land is, dat zich desgewenst bij Europa mag voegen.

Er kunnen verder afspraken worden gemaakt over wel of niet toetreden tot de NAVO/NATO. Ik denk dat Rusland dat niet wil. En ik denk dat de NATO dat ook moet accepteren.

Rusland kan dan zeggen dat het onderdrukte regios, waar Russen wonen heeft bevrijd van de Oekraïense .
Oekraine kan dan zeggen dat het de Russische aggressor heeft tegengehouden om het land volledig over te nemen.

Het narratief is wel belangrijk. Er zullen voor beide kanten nog wel meer voordelen te benoemen zijn, zodat ze in hun eigen land kunnen verkopen.
Zo kunnen handelsbetrekking weer worden aangegaan en kunnen sancties worden versoepeld.

Zet daarna een hek rondom het gebied in Oekraïne dat Rusland nu heeft veroverd. Waar die grens precies komt? Dat moet aan de onderhandelingstafel gebeuren.
Je kan nog wel een Russisch offensief afwachten, waardoor het gebied voor Rusland iets groter wordt, of een tegenoffensief van Oekraïne afwachten, waardoor Oekraine weer een stuk terug pakt, maar per saldo zal dat nu niet enorm veel meer uitmaken. Voor beide partijen niet.

Dus alles is er aan gelegen om zo snel mogelijk te stoppen met deze uitzichtloze oorlog.

Dus gewoon nu een lijn. Prikkeldraad ertussen. Betonnen muren ertussen. Wachttorens aan beide kanten. Geen troepenopbouw in een zone van bijvoorbeeld 100km van deze grens.

Laat de normale Russische burgers achter het nieuwe 'ijzeren gordijn' maar voelen dat ze in een onvrij land wonen. Waar persvrijheid niet bestaat, en waar 1 ondemocratisch gekozen dictator bepaalt wat er met zijn volk en onderdanen gebeurd. Want goed.. als Rusland heel Oekraïne had veroverd, zou zo'n ijzeren gordijn ook opgetrokken worden. En ja.. de Russen zullen te horen krijgen dat het Westen ervoor zorgt dat het land zich niet ontwikkeld, en kunnen dus lekker boos blijven op het zogenaamde Westen.

En laat Oekrainers maar leven met het feit dat een deel van hun land is veroverd door de Russen, zodat zij boos kunnen blijven op een Putin.
4
Ik ben wel benieuwd of er mensen/studenten zijn die AI (chatgpt) gebruiken voor het maken van huiswerk of verslagen?
Hoe doe je dat? en hoe zorg je ervoor dat de stof dicht bij je eigen kennis blijft?
5
CRISPR-Cas is een revolutionaire technologie op het gebied van genetica, die de manier waarop wetenschappers naar genetische engineering en biotechnologie kijken, heeft veranderd. De technologie maakt gebruik van een natuurlijk voorkomend proces in bacteriën om genetische informatie te bewerken en te manipuleren.

CRISPR staat voor "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats" en CAS staat voor "CRISPR-associated." Samen vormen ze een systeem waarmee wetenschappers op efficiënte en nauwkeurige wijze genetische informatie kunnen wijzigen.

Met behulp van CRISPR-Cas kunnen wetenschappers specifieke delen van het DNA in cellen nauwkeurig bewerken en manipuleren. Dit opent de deur naar een breed scala aan toepassingen, zoals het genezen van genetische ziekten, het creëren van gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten en droogte, en het ontwikkelen van nieuwe therapeutische behandelingen voor kanker en andere aandoeningen.

Hoewel de technologie nog in ontwikkeling is en er nog veel onderzoek nodig is om de veiligheid en effectiviteit ervan te garanderen, heeft CRISPR-Cas al veelbelovende resultaten opgeleverd in verschillende onderzoeksgebieden. Het heeft bijvoorbeeld al geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor bepaalde vormen van kanker en genetische ziekten.

Er zijn echter ook zorgen over de veiligheid en ethische implicaties van deze technologie. Het bewerken van het DNA van levende organismen roept belangrijke vragen op over de langetermijneffecten op de gezondheid en ecologie van de wereld, evenals de mogelijke impact op menselijke identiteit en diversiteit.

Desondanks wordt CRISPR-Cas beschouwd als een van de belangrijkste ontdekkingen in de genetica van de afgelopen jaren en heeft het de potentie om ons begrip van genetica en biologie te transformeren.
6
Waterstof wordt vaak beschouwd als een veelbelovend alternatief voor olie en andere fossiele brandstoffen vanwege de potentieel lage uitstoot van broeikasgassen bij gebruik. Wanneer waterstof wordt gebruikt in een brandstofcel, wordt het omgezet in elektriciteit en water, zonder de uitstoot van schadelijke stoffen.

Er zijn echter ook enkele uitdagingen en beperkingen bij het gebruik van waterstof als alternatief voor olie. Een van de belangrijkste uitdagingen is de hoge kosten van waterstofproductie en -opslag, evenals de infrastructuur die nodig is om waterstof te distribueren en te gebruiken. Momenteel wordt de meeste waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen, hoewel er onderzoek wordt gedaan naar duurzame waterstofproductie uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Een ander potentieel probleem is de veiligheid van waterstof, omdat het een licht ontvlambaar gas is en het nodig is om de veiligheid van de opslag en het transport ervan te waarborgen.

Ondanks deze uitdagingen wordt waterstof gezien als een veelbelovende alternatieve energiebron, vooral voor toepassingen in de transportsector en voor het opslaan van hernieuwbare energiebronnen. Er zijn al verschillende waterstofvoertuigen op de markt en er zijn verschillende pilotprojecten en initiatieven op het gebied van waterstofinfrastructuur. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe groot de rol van waterstof in de toekomstige energiemix zal zijn en welke technologische ontwikkelingen nodig zijn om de kosten en het gebruik van waterstof verder te optimaliseren.
7
Er is momenteel nog geen consensus over het precieze tijdstip waarop de wereldwijde olievoorraden zullen opraken, omdat dit afhankelijk is van veel variabelen, zoals de snelheid waarmee de olie wordt geproduceerd en verbruikt, nieuwe ontdekkingen van oliebronnen en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen.

Volgens sommige schattingen zal de wereldwijde vraag naar olie blijven toenemen tot het midden van deze eeuw, waarna deze naar verwachting zal afnemen als gevolg van de ontwikkeling en de toename van alternatieve energiebronnen en energie-efficiëntie. Andere schattingen suggereren dat de wereldwijde olieproductie zijn piek al heeft bereikt of binnenkort zal bereiken, wat zou kunnen leiden tot hogere prijzen en een toenemende afhankelijkheid van alternatieve energiebronnen.

Hoewel er nog aanzienlijke hoeveelheden olie beschikbaar zijn en nieuwe technologieën zoals schalieolie en teerzanden de toegang tot oliereserves hebben vergroot, wordt algemeen erkend dat olie geen oneindige hulpbron is. Het is daarom belangrijk dat we blijven werken aan alternatieve energiebronnen en energie-efficiëntie om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en een duurzame toekomst te garanderen.
8
De situatie in Oekraïne is complex en is het gevolg van verschillende factoren, waaronder etnische, linguïstische, economische en politieke spanningen. De oorlog begint volgens sommigen in Oost-Oekraïne in 2014, toen pro-Russische separatisten delen van de regio's Donetsk en Loegansk bezetten.

De separatisten hebben een referendum gehouden over de onafhankelijkheid van de regio's van Oekraïne, maar deze werd niet erkend door de Oekraïense regering of de internationale gemeenschap. Rusland heeft beweerd dat de separatisten de legitieme vertegenwoordigers van de regio's zijn en heeft hen gesteund met wapens, training en geld. Oekraïne en zijn bondgenoten beschuldigen Rusland van het direct ondersteunen van de separatisten en het leveren van zware wapens aan hen.

Dit conflict heeft geleid tot duizenden doden en gewonden, evenals tot grote schade aan de infrastructuur en economie van de regio. Beide partijen hebben beschuldigingen geuit van schendingen van het staakt-het-vuren en mensenrechtenschendingen. Rusland heeft ook de Krim geannexeerd, wat heeft geleid tot internationale veroordeling en sancties tegen Rusland.

Er is geen eenduidige verklaring voor het conflict en de oorlog in Oekraïne. Sommigen beschouwen het als een strijd tussen Oekraïne en Rusland over de controle over de regio, terwijl anderen het zien als een intern Oekraïens conflict tussen pro-Russische separatisten en de regering in Kiev. Het conflict heeft ook geleid tot spanningen tussen Rusland en westerse landen, met name de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Kortom, de situatie in Oekraïne is een complex en gevoelig probleem dat veel verschillende factoren omvat. Het conflict heeft geleid tot duizenden doden en heeft grote gevolgen gehad voor de regio en de internationale betrekkingen. Het is belangrijk dat beide partijen de dialoog voortzetten en streven naar een vreedzame oplossing voor het conflict.
9
Kunstmatge intelligentie (AI) ChatGPT en BARD
Artificial Intelligence (AI) en Large Language Models (LLM) hebben de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt en hebben een aanzienlijke impact gehad op de samenleving. AI wordt steeds geavanceerder en heeft inmiddels toepassingen gevonden in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, financiën en transport.

Een belangrijke ontwikkeling in de wereld van AI is de opkomst van Large Language Models. Dit zijn AI-systemen die zijn getraind op grote hoeveelheden tekstuele data en daarmee in staat zijn om complexe taken uit te voeren, zoals het genereren van tekst, vertalingen en samenvattingen. LLM's hebben de potentie om ons te helpen bij het begrijpen en analyseren van grote hoeveelheden informatie, en hebben al bijgedragen aan de ontwikkeling van geavanceerde chatbots en virtuele assistenten.

Een van de meest bekende LLM's is GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) van OpenAI. GPT-3 is getraind op meer dan 45 terabyte aan tekstuele data en heeft een capaciteit van 175 miljard parameters, waardoor het in staat is om mensachtige tekst te genereren. Dit heeft talloze toepassingen, waaronder automatische tekstcorrectie en -aanvulling, en het genereren van inhoud voor nieuwsartikelen en marketingmateriaal. Google heeft zijn eigen AI-bot, genaamd BART.

Hoewel LLM's veel potentie hebben, zijn er ook zorgen geuit over hun mogelijke impact op de samenleving. Een belangrijk punt van zorg is de mogelijkheid van misbruik, waarbij LLM's worden gebruikt om desinformatie te verspreiden en propaganda te genereren. Er zijn ook zorgen over de privacy en veiligheid van de gegevens die worden gebruikt om LLM's te trainen en over de mogelijke gevolgen van de concentratie van AI-ontwikkeling in de handen van een paar grote bedrijven.

Om deze zorgen aan te pakken, zijn er inspanningen gaande om ethische richtlijnen en regelgeving voor LLM's te ontwikkelen. Organisaties zoals de Europese Unie en het Partnership on AI hebben ethische richtlijnen opgesteld voor het gebruik van AI, en er zijn oproepen voor meer transparantie en verantwoordingsplicht in het ontwikkelingsproces van LLM's.

Kortom, de ontwikkelingen op het gebied van AI en LLM zijn indrukwekkend en veelbelovend. Maar om de volledige potentie van deze technologieën te benutten en tegelijkertijd de mogelijke risico's te beperken, is het van cruciaal belang dat we ons richten op het ontwikkelen van ethische en verantwoorde richtlijnen voor het gebruik ervan.
10
zelfrijdende auto's zijn auto's die zonder menselijke besturing kunnen rijden. De technologie hiervoor is al enige tijd beschikbaar, maar het duurt nog enige tijd voordat we ze op grote schaal op de weg zullen zien.

Er zijn al enkele bedrijven die zelfrijdende auto's hebben ontwikkeld en getest, zoals Google en Tesla. Deze auto's maken gebruik van verschillende sensoren, zoals cameras, radars en lasers, om hun omgeving te scannen en te navigeren.

Op dit moment zijn er nog een aantal obstakels waar bedrijven en overheden mee te maken hebben voordat zelfrijdende auto's op grote schaal kunnen worden ingezet. Zo is er nog onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid in het geval van een ongeval en moeten er nog regels worden opgesteld voor het gebruik van deze auto's op de weg.

Daarnaast zijn er ook zorgen over de werkgelegenheid, aangezien zelfrijdende auto's in staat zullen zijn om veel ritten zelfstandig te maken.

Ondanks deze obstakels wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en verwacht wordt dat we deze in de toekomst op grote schaal op de weg zullen zien. Het is echter moeilijk om te zeggen wanneer precies, aangezien er nog veel werk aan de winkel is voordat deze technologie volledig is geïmplementeerd.

De technologie die nodig is voor zelfrijdende auto's kan worden onderverdeeld in verschillende niveaus, afhankelijk van de mate van automatisering. Deze niveaus zijn vastgesteld door de Society of Automotive Engineers (SAE) en zijn als volgt:

  • Niveau 0: Geen automatisering. De bestuurder moet alle taken zelf uitvoeren.
  • Niveau 1: Beperkte automatisering. De auto kan bepaalde taken overnemen, zoals het houden van de snelheid en het houden van de rijstrook, maar de bestuurder moet nog steeds aanwezig zijn en in staat zijn om snel te reageren als dat nodig is.
  • Niveau 2: Gedeeltelijke automatisering. De auto kan meerdere taken tegelijk overnemen, maar de bestuurder moet nog steeds aandacht hebben voor de weg en in staat zijn om te reageren als dat nodig is.
  • Niveau 3: Conditional Automation. De auto kan alle veiligheidsgerelateerde taken overnemen en de bestuurder hoeft alleen in te grijpen als dat nodig is.
  • Niveau 4: Hoge automatisering. De auto kan zelfstandig rijden in specifieke omstandigheden, zoals op de snelweg, en de bestuurder hoeft zich niet bezig te houden met de rit.
  • Niveau 5: Volledige automatisering. De auto kan in alle omstandigheden zelfstandig rijden en de bestuurder hoeft zich helemaal niet bezig te houden met de rit.

Op dit moment zijn de meeste zelfrijdende auto's nog op niveau 2 of 3, hoewel er al enkele auto's zijn die op niveau 4 kunnen opereren. Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voordat we volledig geautomatiseerde auto's (niveau 5) op de weg zullen zien.

Er zijn verschillende uitdagingen waar bedrijven en overheden voor staan als het gaat om het ontwikkelen van volledig geautomatiseerde auto's (niveau 5). Een aantal van de belangrijkste uitdagingen zijn:

Technologie van zelfrijdende auto's: Er moeten nog veel technologische obstakels worden overwonnen voordat volledig geautomatiseerde auto's een feit kunnen worden. Zo moeten de sensoren en algoritmen die de auto's gebruiken nog verder worden verbeterd om de auto's in staat te stellen om complexe situaties te begrijpen en op te lossen.

Regelgeving mbt zelfrijdende auto's: Er moeten nog regels worden opgesteld voor het gebruik van volledig geautomatiseerde auto's op de weg, en overheden moeten beslissen hoe ze de verantwoordelijkheid voor ongevallen zullen regelen.

Acceptatie door de maatschappij van zelfrijdende auto's: Veel mensen zijn nog terughoudend om in een volledig geautomatiseerde auto te rijden, dus er moet werk worden gedaan om de maatschappij ervan te overtuigen dat deze auto's veilig zijn.

Werkgelegenheid of banenverlies door zelfrijdende auto's: Er zijn zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid als volledig geautomatiseerde auto's op grote schaal worden ingezet, aangezien dit ten koste zou kunnen gaan van banen voor mensen die nu als chauffeur werken.

Infrastructuur tbv zelfrijdende auto's: Er moet ook worden geïnvesteerd in de infrastructuur om volledig geautomatiseerde auto's mogelijk te maken, zoals het aanleggen van speciale rijstroken of het installeren van sensoren langs de weg.

Al deze uitdagingen moeten worden overwonnen voordat volledig geautomatiseerde auto's op grote schaal kunnen worden ingezet. Het is moeilijk om te zeggen wanneer precies dit zal gebeuren, maar verwacht wordt dat het nog enkele jaren zal duren voordat we deze auto's op grote schaal op de weg zullen zien.

Verbeteren algoritmes tbv zelfrijdende auto's

Er zijn verschillende manieren waarop de algoritmen die zelfrijdende auto's gebruiken, kunnen worden verbeterd:

Door meer data te verzamelen: Hoe meer data de algoritmen krijgen om mee te werken, hoe beter ze in staat zijn om complexe situaties te begrijpen en op te lossen. Bedrijven die aan zelfrijdende auto's werken, verzamelen daarom zoveel mogelijk data van hun auto's tijdens testritten om de algoritmen te verbeteren.

Door machine learning te gebruiken: Machine learning-algoritmen zijn in staat om zelf te leren en zich te verbeteren aan de hand van de data die ze krijgen. Door machine learning te gebruiken, kunnen de algoritmen die zelfrijdende auto's gebruiken zich continu verbeteren.

Door samen te werken met wetenschappers en onderzoekers: Er wordt veel onderzoek gedaan naar zelfrijdende auto's, en door samen te werken met wetenschappers en onderzoekers kan er kennis worden gedeeld en kan er gezamenlijk worden gewerkt aan het verbeteren van de algoritmen.

Door te testen in verschillende omstandigheden: Het is belangrijk om de algoritmen te testen in verschillende omstandigheden, zodat ze in staat zijn om te reageren op een breed scala aan situaties. Door de algoritmen in verschillende omstandigheden te testen, kan er gegevens worden verzameld om ze te verbeteren.

Door te blijven innoveren: De technologie voor zelfrijdende auto's is nog relatief nieuw, dus er is nog veel ruimte voor innovatie. Door te blijven innoveren en nieuwe ideeën te ontwikkelen, kunnen de algoritmen die zelfrijdende auto's gebruiken, worden verbeterd.

Wanneer komen zelfrijdende auto's

Het is moeilijk om een concrete datum te noemen wanneer de eerste volledig geautomatiseerde auto's (niveau 5) op grote schaal zullen rijden. Er zijn nog veel technologische en andere uitdagingen waar bedrijven en overheden voor staan voordat deze auto's op grote schaal kunnen worden ingezet.

Sommige bedrijven, zoals Waymo, hebben al volledig geautomatiseerde taxi's in beperkte tests op de weg, maar het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voordat deze auto's op grote schaal beschikbaar zullen zijn. Het is moeilijk om te zeggen wanneer precies dit zal gebeuren, aangezien er nog veel werk aan de winkel is voordat deze technologie volledig is geïmplementeerd.

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10