Neoweb.nl

Recent Posts

Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10]
91
Inmiddels zijn er 28280 mensen besmet met het Corona virus. 
Daarvan zijn 565 mensen zijn overleden en 1198 zijn weer opgeknapt.

Volgens sommigen komt de stijging niet overeen met werkelijke cijfers. Het aantal mensen dat getest kan worden is simpelweg te laag. schattingen van het aantal werkelijke besmettingen lopen uiteen van een dubbeling tot het tienvoudige (the lancet 31 jan 2020). Daarmee zouden er op dit moment al zo'n 280.000 besmettingen kunnen zijn.

92
Update over het 2019-nCov virus.  (novel Corona Virus)

Tot nu toe zijn ruim 20.000 mensen besmet met het virus en ruim 400 mensen overleden. Bijna 700 mensen zijn gezond verklaard.

Het nieuwe corona virus kan in de juiste omstandigheden 5 dagen overleven buiten het menselijk lichaam. Er wordt naast mondkapjes om de mond en de neus te bedekken ook gewezen op het dragen van handschoenen en daarbij niet in de ogen wrijven.

Ook is het virus aangetroffen in de ontlasting van patiƫnten die besmet waren. Dus ook op het toilet dienen passende en hygiƫnische maatregelen genomen worden.

Volgens officials van de Nationale Health Commissie in China is het sterftecijfer nu 2.1%
Ze rekenen met 20.438 bevestigde besmettingen en een cumulatief sterftecijfer van 425.

Maar niet iedereen die vandaag besmet is, gaat ook vandaag dood. Er zit een vertraging in.
Op 23 januari waren er 830 besmettingen
op 2 februari (9 dagen later) waren er 836 mensen dood of hersteld.
Een dag later waren er er 1057 dood of hersteld. Dus binnen 9 dagen moeten deze mensen of zijn overleden, of weer beter geworden zijn, anders kloppen de aantallen niet.
Tot op 2 februari zijn 361 mensen overleden en 475 hersteld. Dat brengt de Case Fatality Ratio eerder op 43,2% ipv 2.1%

zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_2019%E2%80%9320_Wuhan_coronavirus_outbreak


Gelukkig zijn er ook veel mensen die asymptotisch zijn. (dus wel het virus dragen, maar niet ziek zijn). En in het ziekenhuis komen alleen de gevallen die ernstig ziek zijn. Dus daar is de CFR-ratio sowieso hoger.
Dus de uiteindelijke getallen zullen lager zijn.

Volgens statistici is de uiteindelijke CFR minder dan 5%. (nog altijd flink meer dan de normale griep waarbij CFR zo'n 0,1% is).

Naast het zwart/rode dashboard (wat veel angst kan inboezemen), is er ook een wit/roze dashboard dat wat vriendelijker oogt.

zwart/rood
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

wit/roze
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667

93
Om van dag tot dag op de hoogte te blijven van het aantal besmettingen zie:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
94
Preventief handelen is misschien wel te laat. In de periode december tot nu, zijn er tienduizenden, honderduizenden, danwel miljoenen mensen in contact geweest met mogelijk besmette mensen uit die regio, danwel met besmette mensen die nu ook in andere landen besmet blijken te zijn.

Denk aan handjes schudden op internationale Beurzen, (waar china steevast sterk vertegenwoordigd is), contacten op vliegvelden, openbare toiletten, toerisme, restaurants, sauna's, concerten, winkels, scholen etc. etc.  Je kan het virus inmiddels in theorie dus letterlijk overal oplopen. En al die mensen hebben in die tussentijd ook weer anderen ontmoet.

Het enige geruststellende is dat het virus nog niet is opgedoken bij mensen die geen link met Wuhan of iemand uit Wuhan hebben.

Dus dan lijkt het toch redelijk onder controle.95
31 januari 2020: In China zijn tot op heden ruim 9.600 besmettingen geconstateerd en 213 mensen overleden aan de gevolgen van het Wuhan-virus. Buiten China zijn bijna honderd besmettingen vastgesteld.

De WHO heeft het nieuwe coronavirus tot internationale gezondheidscrisis verklaard en roept de wereld op om vooral landen met zwakkere gezondheidsstelsels te beschermen tegen het virus.
96
En er is mogelijk nog een oplossing. Landbouwgrond omkatten naar zonnevelden. waarschijnlijk minder slecht voor de bodem dan het elk jaar volspuiten met gif. En je pakt 3 vliegen in 1 klap.
1. bodembiodiversiteit
2. duurzame energie (dus minder CO2)
3. minder stikstof uitstoot
4. beter verdienmodel voor de boeren
5. minder gif in ons milieu
97
Binnenkort ga je het overal weer zien. Gele en oranje weilanden, waar niets meer op groeit. Het land is dan volgespoten met gif (Glyfosaat). Volgens sommigen is glyfosaat vooral een gewasbeschermingsmiddel. Glyfosaat dringt inmiddels door tot diep in de bodem en deze chemische stof zit volop in het oppervlakte water. In veel voedsel dat we met z'n allen eten zitten ook sporen van glyfosaat.

Er lopen op dit moment zo'n 85.000 rechtszaken tegen Bayer (de producent van Glyfosaat). Deze mensen klagen Bayer aan, omdat ze kanker hebben gekregen na het gebruik van dit middel. In Amerika is bewezen dat het middel kankerverwekkend is en in Europa zijn sterke vermoedens. Proefdieren ontwikkelen tumoren, maar er wordt getwijfeld of dat bij mensen ook kan gebeuren. Maar de vermoedens zijn sterk. Hierdoor wordt het middel binnen enkele jaren waarschijnlijk ook verboden in Europa. Maar boeren wachten liever een verbod af, dan dat ze er nu al mee stoppen. En ja er is misschien veel geld mee gemoeid. Maar dat mag geen reden zijn om een middel te verbieden.

Maar het kan ook anders! Het kost wat meer moeite, maar het land omploegen zorgt er ook voor dat ontspruitend onkruid onder een dikke laag aarde wordt bedekt. Hierdoor gaat het onkruid ook dood en is het 'voedsel' voor de bodemflora. En er hoeft geen gif op het land gespoten te worden. Er zijn gelukkig boeren die dit middel niet meer gebruiken.

Soms fietsen kinderen zelfs langs weilanden, waarop dat moment gespoten wordt en krijgen door de wind glyfosaat in het gezicht. Ook automobilisten die langs akkers rijden krijgen verse walmen van glyfosaat binnen via de ventilatie. En Glyfosaat is niet alleen (mogelijk) kankerverwekkend, maar het veroorzaakt in veel gevallen ook longfribose. Ook verandert glyfosaat de darmflora, hetgeen weer een negatief effect heeft op het immuunsysteem. Al met al dus niet zo'n fijn chemisch middel.

Ook wordt Glyfosaat in verband gebracht met de enorme terugloop in het aantal insecten. En niet omdat glyfosaat de insecten zelf doodt, maar omdat glyfosaat de planten, gisten en schimmels doden, waarvan de insecten leven. Ook is geconstateerd dat glyfosaat giftig is voor het waterleven en dat dus ook die kringloop wordt bedreigd.

"Je hoeft een organisme niet direct te doden, om het langzaam uit te roeien. Als je de planten waar het dier van leeft stelselmatig elimineert, werkt dat net zo goed."


zie ook:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/17/aanklachten-tegen-bayer-wegens-roundup-opgelopen-tot-ruim-85-000-a3987193
https://www.ftm.nl/artikelen/is-de-ophef-over-roundup-terecht
https://www.nu.nl/weekend/5935032/nucheckt-wat-we-weten-over-de-risicos-van-onkruidverdelger-roundup.html
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/en-de-boer-hij-ademt-volop-glyfosaat-in~be125122/
https://jdreport.com/ramp-met-glyfosaat-van-gifmengers-bayer-monsanto-nog-groter-dan-gedacht/
https://www.sott.net/article/411231-Glyphosate-Use-is-Far-Worse-Than-We-Could-Imagine
98
5 dagen later 7.783 besmettingen en 170 slachtoffers.

Het Novel coronavirus (ncov 2019) noemt men ook wel Wuhan Coronavirus. (Wuhan Griep)

De Case Fatality Ratio is volgens de officials zo'n 2% .

99
Inmiddels zijn er ruim 1300 besmettingen met 2019-nCov (Het nieuwe Corona Virus dat in 2019 uitbrak in Wuhan China). Het Virus, afgekort tot nCov, heeft inmiddels zo'n 41 sterfgevallen op haar naam.

Maar iedere keer zijn er een X-aantal sterfgevallen door dit nCov virus, maar het aantal besmettingen loopt ook steeds op.  Bij 217 besmettingen waren er 3 sterfgevallen en nu bij 1278 besmettingen 41 sterfgevallen. Dan lijkt de Case Fatality Ratio zo'n 3 a 4% te zijn.

Maar er zit een flinke vertraging tussen besmetting en sterfte. Als van die orginele 217 besmettingen er nu 41 slachtoffers zijn, dan is de kans al snel +/- 20% .
En als van die 217 besmettingen er nog een aantal mensen overlijden, dan kan dit percentage nog oplopen.

Dus weet iemand al een realistische "Case Fatality Ratio nCov"?

bij Sars is de "Case Fatality Ratio" overigens zo'n 50%).

Overigens lijkt het nieuwe Corona Virus (nCov) genetisch voor 70% overeenkomst te tonen met SARS-CoV.

Inmiddels is het virus in 14 landen opgedoken en Europa en Amerika staan in dit illustere rijtje.

Zie ook:
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30011-4/fulltext
https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Wuhan_coronavirus_outbreak
100
Een nieuw coronavirus (dat in december 2019 uitbrak) is overdraagbaar tussen mensen. Op dit moment van schrijven zijn er zo'n 217 besmettingen en zijn 3 mensen overleden aan het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een mogelijk wereldwijde verspreiding van het virus.
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10]