Neoweb.nl

kandidaten gezocht: sex met robots-uw mening

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bram VDB

  • *
  • 43
  • +15/-0
  • Neoweb is Hét Technologie Forum!
kandidaten gezocht: sex met robots-uw mening
« on: January 07, 2012, 06:46:24 PM »
Voor een masterproef “Seks met robots” aan de Katholieke Universiteit Leuven, is Chloé De Bie op zoek naar participanten.
Specifiekis ze op zoek naar 20 tot 40 jarige heteroseksuele mannen die reeds in contact zijn gekomen met seksspeeltjes (dit houdt in dat je ofwel reeds seksspeeltjes gebruikt hebt of dat je er reeds interesse hebt voor getoond!).   
Hieronder kan u informatie omtrent het onderzoek lezen.
Indien u geïnteresseerd bent, gelieve een mail te sturen naar chloe.de.bie@hotmail.com.

Seks met robots: Informatie voor de deelnemers
Facebook pagina: http://www.facebook.com/events/123089274473238/

Met deze wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek omtrent seks met robots. Om u te helpen beslissen of u al of niet aan deze studie wil deelnemen, willen we U vragen om deze informatie voor de deelnemers door te nemen.
Inleiding

De technische evolutie blijft zich aan een snel tempo ontwikkelen. Zo worden robots reeds ingezet in de industrie, bij medische operaties, voor oorlogsvoering,… maar ook binnen de seksindustrie. Het nieuwste seksspeeltje op de markt van vandaag is de seksrobot. Niet zomaar een plastieken sekspop maar een levensechte robot, altijd klaar om zijn eigenaar te plezieren. Dat is wat de industrie ons vertelt. Maar hoe staan de potentiële gebruikers tegenover dit snufje? En hoe zal dit iemand zijn seksleven beïnvloeden? Wat zijn de mogelijkheden van deze seksrobots? Verrijken zij enkel iemand zijn seksleven of zijn er nog andere seksuele toepassingsmogelijkheden zoals binnen de erotische hulpverlening of als surrogaat binnen de sekstherapie? Aangezien dit domein voorlopig nog niet werd onderzocht, wordt in het kader van een masterproef over dit onderwerp een onderzoek ingesteld naar de betekenis van seksrobots.   

Doel van het onderzoek

Het hoofddoel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de attitudes ten aanzien van seksrobots. Via een focusgroep zullen vragen gesteld worden omtrent seksualiteitsattitudes, seksspeeltjes, seksrobots en hun eventuele integratie in iemands seksleven.

Verloop van de studie

Het onderzoek zal gebeuren aan de hand van twee focusgroepen geleid door Prof. dr. P. Rober met als assistente student-onderzoeker Chloé De Bie. Er worden twee focusgroepen gehouden om zo de kwaliteit te verzekeren van de informatie die men verkrijgt. De focusgroepen vinden plaats op 8 februari 2012 en op 15 februari 2012, om 18u. Elke participant moet slechts op één van beide focusgroepen aanwezig zijn. Beide focusgroepen zullen bestaan uit ongeveer vier participanten. De bedoeling is dan meningen uit te wisselen over seksualiteit, seksspeeltjes, seksrobots en de integratie binnen iemands seksleven en om eventueel tot een discussie te komen. Dit gesprek wordt via een filmcamera en via een audio-opname vastgelegd, louter om de transcriptie bij de data-analyse zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en worden gewist zodra de transcripten klaar zijn.

De bedoeling van dit onderzoek is om attitudes ten aanzien van seksrobots te gaan toetsen.
Risico’s/Ongemakken

Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de deelnemende mannen noch voor hun eventuele partner. De gegevens worden onder gecodeerde vorm verwerkt zodat uw privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder).   
Het enige ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat u vragen krijgt voorgeschoteld over een erg persoonlijk en intiem onderwerp in het bijzijn van enkele anderen en dat de mogelijkheid bestaat dat u dat niet prettig vindt.
Voordelen

Deelname aan dit onderzoek levert u geen enkel persoonlijk voordeel op.
Door deelname aan deze studie draagt u wel bij tot een wetenschappelijk onderzoek naar een domein dat amper wordt bestudeerd, maar waar in de toekomst zeker vraag naar zal zijn.
Deelname

Uw deelname gebeurt op vrijwillige basis.
Vertrouwelijkheid

De video-opname en audio-opname worden zonder persoonsgegevens verwerkt. Bovendien zal alle materiaal vernietigd worden na het gecodeerd uittypen van de discussie. Zo wordt vertrouwelijkheid en anonimiteit gegarandeerd.