Neoweb.nl

Wetenschappers ontwikkelen robot-wetenschapper

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Digihans

  • *****
  • 1.792
  • +86/-8
  • Gender: Male
  • E=MC2
Wetenschappers ontwikkelen robot-wetenschapper
« on: April 04, 2009, 01:28:55 PM »
Wetenschappers ontwikkelen robot-wetenschapper
Onderzoekers hebben een robot ontworpen die zelfstandig wetenschappelijke experimenten kan uitvoeren. De machine kan zonder menselijke tussenkomst een theorie ontwikkelen en deze door middel van experimenten toetsen.

De onderzoekers van de universiteiten Aberystwyth en Cambridge hebben een robot gebouwd die de principes van de wetenschappelijke methode kan toepassen. De machine, die Adam is gedoopt, kan derhalve een hypothese omtrent een verschijnsel opstellen en die vervolgens middels reproduceerbare experimenten verwerpen danwel aannemen. De robot is volgens professor Ross King, een van de makers, geen bedreiging voor de werkgelegenheid van hem en zijn collega's; het apparaat zou onderzoekers wel veel werk uit handen kunnen nemen. Adam is het product van een vijf jaar lange samenwerking tussen computerwetenschappers en biologen van beide universiteiten.

Adam werd beproefd met de opdracht om onderzoek naar de genen van Saccharomyces Cerevisiae, ofwel bakkersgist, te doen. De robot deed daartoe een aantal experimenten die een eenvoudige theorie bleken te kunnen staven en die ook door menselijke onderzoekers gereproduceerd konden worden. Adam was met behulp van geautomatiseerde laboratoriumhardware in staat zijn experimenten vrijwel autonoom uit te voeren. De robot had daarbij de beschikking over een grote database met onderzoeksmethodes en gegevens over de genetische opmaak van het gist om zijn hypothese te vormen en passende experimenten uit te voeren. De wetenschappers zouden uitsluitend hebben ingegrepen om kleine bugs te verhelpen en om de door Adam gemaakte rommel op te ruimen. De robot zal in de nabije toekomst worden bijgestaan door Eve, een verbeterde versie van Adam.

bron: tweakers.net

zie ook:
http://www.ft.com/cms/s/0/f2b97d9a-1f96-11de-a7a5-00144feabdc0.html?nclick_check=1
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/324/5923/85
http://www.aber.ac.uk/compsci/Research/bio/robotsci/data/figures/paper_Fig1_v4.pdf (schematische weergave van de robot)
http://www.aber.ac.uk/compsci/Research/bio/robotsci/data/video/Robotlarge.mov (filmpje van de robot in actie)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Technologische_singulariteit