Neoweb.nl

Is dit na water de bevestiging dat er mogelijk leven op Mars was/is?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline the eagle

  • *****
  • 725
  • +123/-8
  • De tijd zal het leren!
Methaan op Mars.
 
In de atmosfeer van Mars is methaan aangetroffen, een mogelijke aanwijzing voor leven op de rode planeet.
De vondst betekent mogelijk een doorbraak in de speurtocht naar leven op Mars. De aanwezigheid van methaan in de atmosfeer van Mars is zowel door wetenschappers van de ESA als de NASA vastgesteld, maar beide organisaties hebben officieel nog niets naar buiten gebracht.

Organisch materiaal
Op aarde ontstaat methaan uit vergane resten van organisch materiaal en dat geldt mogelijk ook voor het methaan op Mars. Het gas blijft bovendien maar een korte tijd in de atmosfeer van Mars, want al snel wordt de stof door ultraviolette straling afgebroken. Een eventuele organische bron moet dus van recente datum zijn.

Methaan kan echter ook van andere bronnen afkomstig zijn, zoals actieve vulkanen. Die zijn echter niet bekend op Mars. Mogelijk is er een onderaardse bron van waaruit het methaan ontsnapt.

Mars Express
De ESA heeft de aanwezigheid van methaan aangetoond met behulp van de Mars Express, de Europese sonde die momenteel de hele planeet Mars vanaf een hoogte van 275 km in kaart brengt (zie afbeelding). Aan boord bevindt zich een speciale spectrometer om de atmosfeer te onderzoeken.

Met behulp van dit instrument zijn nu nu sporen van methaan gevonden, zo bevestigt Vittorio Formisano, onderzoeksleider van de methaan-spectrometer aan boord van de Mars Express. Zijn metingen laten een kleine concentratie methaan zien van zo'n 10 tot 10,5 ppm (parts per million).

Telescopen
NASA-wetenschapper Michael Mumma heeft de aanwezigheid van methaan eveneens aangetoond. Zijn onderzoeksteam traceerde sporen van methaan al vorig jaar met behulp van de infrarood telescoop op Hawaii en het Gemini South observatorium in Chili.

Mumma’s team ontdekte bovendien variaties in de concentraties van methaan, met een duidelijke piek boven de Meridiani Planum. Dit is een vroegere zeebedding waar zich ooit een oceaan bevond. De Marsrover Opprtunity die deze omgeving momenteel verkent, vond begin deze maand sporen van de vroegere aanwezigheid van water.

'Van biologische origine'
Het zou kunnen dat zich hier een ondergrondse bron bevindt van waaruit regelmatig methaan ontsnapt. Hamvraag is natuurlijk of deze bron van geologische of van biologische oorsprong is.

In een vraaggesprek met de Britse krant The Independent liet Mummy weten dat hij een biologische bron veel logischer acht dan een geologische bron. “Het is moeilijk voor te stellen dat methaan van een geologische bron vier miljard jaar lang (de leeftijd van Mars) blijft ontsnappen. Ik denk persoonlijk dat het methaan van biologische origine is.”

Meer bewijs
Zowel het team van Mummy als van Formisano werken hun bevindingen nader uit voordat hun werkgevers, de NASA en de ESA, naar buiten komen met de definitieve resultaten.

Ook met de befaamde Keck telescopen op Hawaii, de grootste ter wereld, is naar de atmosfeer op Mars gekeken, maar de analyse van die bevindingen is nog niet gereed. Meer nieuws over de aanwezigheid van methaan op Mars, wordt volgende maand verwacht tijdens een ontmoeting van astronomen die gebruik maken van de Keck tweeling-telescopen op Hawaii.

Bronnen: The Independent, BBC, Kennislink

Bron: http://www.planet.nl/planet/show/id=74127/contentid=459656/sc=aff0f2 , 31 maart 2004
« Last Edit: March 31, 2004, 07:06:46 PM by the eagle »